Läs boken + se filmen

Vad ska ni göra?

Läsa en bok och se filmatiseringen.

 

Skriva en jämförande analys av bok och film.

 

Ni kommer få arbetsmaterial som kan vara till hjälp när ni ska skriva analysen.

Är boken alltid bättre än filmen?

* I en bok finns utrymme att låta en historia utvecklas.

* I en bok kan vi komma karaktärerna nära och få ta
del av deras innersta tankar och känslor-

* I övergången från bok till film måste ett urval alltid göras och vissa delar av historien tas bort eller omarbetas.

Men det är kanske inte så enkelt?

Skillnader i berättarteknik och språk

 När man läser en text målar man upp miljöer och karaktärer i huvudet. Något sker i mötet mellan texten och läsaren. Det gör att det kan uppstå vissa konflikter mellan det tänkta och det sedda när man ser berättelsen filmatiserad.

 

En film bygger på det visuella - det man ser.  Filmregissörens utmaning är att omvandla text och ord till tredimensionell verklighet. Där en text kan förklara och gå in på djupet och beskriva - måste en film kunna berätta utan ord, genom att visa.

Hur analyserar man en bok?

 

 • Vilken är bokens handling?
 • Vilka centrala konflikter/motsättningar tas upp?
 • Vilka är bokens karaktärer? Vilka egenskaper har de? Förändras de under bokens gång, hur förändras de och varför?
 • Vilken genre tillhör boken och hur märks det?

 

VAD är det som berättas:

 • Vilket är bokens berättarperspektiv? Vem berättar, är det en av bokens karaktärer eller är det en allvetande berättare?Påverkar berättarperspektivet din läsupplevelse?
 • Hur är bokens struktur? I vilken ordning berättas saker? Är berättelsen i kronologisk ordning eller omkastad?
 • Hur är texten skriven? Fundera över ordval, meningsbyggnad och stil? Använder författaren sig av metaforer eller symboler i texten?
 • Hur är språket i boken? Är det humoristiskt eller allvarligt? Målande eller knapphändigt?

HUR berättas bokens handling:

 • Innehåller boken spår av tiden eller kontexten den skrevs i? Hur märks det?
 • Kan du se något i boken som har med författarens liv eller person att göra? Är det centralt för boken?
 • Vilket är bokens budskap? Hur märks det?
 • Är det en bok som kommer fortsätta vara aktuell under lång tid? Varför/varför inte?

VARFÖR berättas den här boken:

Romanen handlar om mötet och kärleken mellan glasmästardottern Sara Videbeck och sergeanten Albert.
De träffas och slår följe på en resa mellan Stockholm och Lidköping. Historien är rappt och enkelt berättad. Här finns precisa iakttagelser av det landskap som passeras, livliga interiörer från värdshus och natthärbärgen, och hela tiden för Sara och Albert ett intensivt och omväxlande samtal med varandra.

 

Sara planerar att hon och Albert ska ha var sitt hushåll och varsin ekonomi, så att vardagens många små bekymmer och irritationsmoment inte ska nöta sönder deras kärlek. De skall hjälpa varandra, umgås och älska varandra av fri vilja och inte för att den äktenskapliga institutionen så kräver.

 

Boken blev en skandal och orsakade stor debatt.

Carl Jonas Love Almquist

Hur analyserar man en film?

 

 • Berättande: Vilken är filmens struktur? Vilken är konflikten? Hur trappas den upp? När kommer vändpunkten? Vad blir konfliktupplösningen?
 • Plot/Story: Vilka scener finns med i filmen? Finns det tillbakablickar eller tidshopp? Får man ledtrådar om vad som händer före eller efter filmen?
 • Filmens värld: Var är filmen placerad i tidsperiod, land, miljö, värld, planet?
 • Orsak/verkan: Är det lätt eller svårt att hänga med i filmen? Hänger alla delar ihop på ett logiskt sätt eller finns det luckor i berättandet?
 • Karaktärer: Vad får vi veta om karaktärerna? Vilka olika typer finns med - protagonist/antagonist/hjälpare/comic relief m.fl.? Vilken karaktärsutveckling genomgår de och hur märks det?

Det formala systemet handlar om VAD filmen berättar.

 • Stil/Iscensättning: Vilken genre tillhör filmen? Hur märks det? Hur är filmens scenografi? Hur är filmens färgschema  och förändras den under filmens gång? Vilka miljöer har valts? Är filmen mörk eller ljus, ren eller skitig, lyxig eller fattig?
 • Foto/Klippning: Är kameran rörig/skakig eller stilla? Hur har man filmat? Vilka perspektiv används? Är klippen i filmen korta eller långa? Upplevs filmen som snabb eller långsam i berättarstilen?
 • Ljud: Vilken typ av musik har man använt? Har musik eller ljudeffekter en framträdande roll i filmen? Bidrar ljudet till stämningen?
 • Effekter: Vilka sorts effekter har man använt? Vad ska de förstärka i filmen? Finns det ett återkommande tema?

Det stilistiska systemet handlar om HUR filmen berättar.

Att göra jämförelser mellan bok och film

 • Är det boken eller filmen som är ursprungsberättelsen? (Vilken kom först?)
 • Vilka likheter/skillnader finns det?
 • Är bildspråket i filmen så som du föreställde dig det när du läste?
 • Finns det saker du förstod bättre genom att både läsa boken och se filmen?
 • Finns det saker som du förstod sämre genom att både läsa boken och se filmen?
 • Vilket av formaten föredrog du?

Boken

Filmen

Likheter

Venn diagram

BOK + FILM

Ni väljer vilken bok och film ni vill läsa/se och lånar sedan boken i biblioteket.

 

Läs boken först och se filmen efteråt.
Alla filmer finns att streama på cineasterna.se

 

Svara på analysfrågorna medan du läser och ser på filmen och använd det till hjälp när du sedan skriver analysen.

Vad händer nu?

Läs boken - se filmen

By Emma Lindgren

Läs boken - se filmen

 • 1,888