Hålla tal och ge presentationer

 

 

Bessemerbiblioteket

RETORIK

[Konstart]
 

En färdighet som påverkar förmågan

hos en talare eller författare att:

 

Informera

Motivera

Övertala

 

CICERO

106 - 43 f.Kr.

Delectáre - att behaga publiken

Docére - att undervisa publiken

Movére - att beröra publiken

Karaktäriserande för den fulländade talare är att behärska de tre stilnivåerna:

IRONI

 

ironiʹ (latin ironiʹa ’ironi’, av grekiska eirōneia [-neiʹ-] ’förställning’, ’ironi’, bildning till eirōn [eiʹ-] ’hycklare’),

i allmänt språkbruk term för yttrande eller framställning där upphovsmannen säger motsatsen till vad han verkligen menar men med avsikten att åhörare eller läsare ska inse detta.

www.ne.se/ironi

Ironi i praktiken:

METAFOR

 

metafor är ett sätt att uttrycka sig som innebär att man använder ett bildligt uttryck för att säga något.

Man tar ett ord från ett sammanhang och använder det i ett annat sammanhang där det egentligen inte hör hemma. Man kan till exempel använda ”öknens skepp” som en metafor för en dromedar som tar sig fram genom öknen. Skepp hör ju egentligen hemma på havet, inte i öknen.

www.ne.se/metafor

LIKNELSE

 

liknelse är en kort och enkel berättelse eller ett uttryck som jämför något med sådant man känner igen i vardagslivet.

Ofta använder man liknelser för att förklara något som är krångligt eller svårt att föreställa sig. Man säger till exempel att hon är arg som ett bi eller att han är smidig som ett kylskåp.

www.ne.se/liknelse

ALLITERATION

 

allitteration (franska allitération, av latin ad ’till’ och liʹtera,liʹttera ’bokstav’, ’skrivtecken’), bokstavsrim, stavrim eller uddrim.

Allitteration innebär att ett par betonade ord i en fras börjar antingen på samma konsonant ( barn och blomma, hus och hem) eller på vokal, som då oftast är men inte behöver vara densamma (allt i allo, utan och innan). Allitteration är vanlig i fornnordisk poesi, ordspråk och stående talesätt liksom i gammalt lagspråk

www.ne.se/alliteration

ALLITERATIONER:

ALLTID

ALARMERANDE

AKTUELLA

!

RETORISK FRÅGA

 

En fråga du ställer där svaret är givet eller en som inte förväntas besvaras. En retorisk fråga kan göra talarstilen mer levande och känsloladdad. Den kan också användas för att poängtera något eller stärka din tes.

Hur håller man en kick-ass presentation?

 • Förberedelser
 • Nerver
 • En bra början
 • Tre saker
 • Ett gott slut

Okej, så du ska tala inför publik...

Var förberedd!

 

Äg ditt ämne!

 

Hoppsan, något blev fel!

 

ÖVA  ÖVA  ÖVA

 • Spela in dig själv med mobilen.Observera hur du pratar och hur du rör dig.
  Öva in ett självsäkert kroppsspråk.
 • Öva med en nära vän eller anhörig som du är trygg med.
 • Öva inför en mindre grupp vänner.

 

Nerver

Var fjärde svensk tycker att det är jobbigt att hålla tal.

Stressnivån går upp. Kortisol och testosteron ökar. Du är i "flight or fight-mode".

 

 

 

 

 

 

Det här är naturligt och bra!

Vi presterar allra bäst när vi känner ett visst mått av nervositet. Om du kan lära dig hur din stress manifesterar sig kan du överlista den.

Hur kommer man över nervositeten?

Öva massor. Inte bara på din presentation utan på att våga göra dig hörd i många olika sammanhang. 

 

Hitta fokus genom att hålla något i handen när du talar. 

 

Hitta dina "vänner" i publiken. Tänk på att publiken vill att du ska lyckas!

 

Tänk på ditt kroppsspråk, du kan sänka kortisolnivåerna i kroppen genom att inta en självsäker pose. 

TALTEKNIK

Tänk på din hållning

 

Självsäkert och öppet kroppsspråk.

 

Andas med magen

 

Tala tydligt, artikulera

 

Var inte rädd för tystnaden

Manus eller inte?

Om du kan hålla din presentation utan att titta ner i ett manus verkar du mer självsäker och trovärdig. 

Ha ändå med dig kort med stödord och nyckelfraser. 

Om du tappar tråden kan du titta på korten och hitta tillbaka igen. Var inte rädd för att ta en konstpaus, publiken kommer inte uppfatta det som besvärande. 

Hur är man en kick-ass publik?

Var uppmärksam

 

Ha ett öppet kroppsspråk

 

Ta ögonkontakt med talaren

 

Nicka och visa att du är vaken och med

 

Var respektfull och var tyst

Hur börjar man?

Hur du startar sätter tonen...

Välkomna din publik

Kom ihåg att presentera dig själv och ditt ämne

Tips: Memorera de tre första meningarna av din presentation. 

Berätta för publiken om de får fråga saker under din presentation eller om du vill att de ska vänta med frågor till slutet. 

Ord att börja med

Välkommen, idag kommer jag att presentera...

Till att börja med...

Den här presentationen kommer att handla om...

Jag kommer att visa hur....

Jag ska jämföra...

TRE SAKER!

För att inte trötta ut din publik kan det vara bra att lyfta fram tre saker som ringar in ditt ämne. 

Till exempel:

Dina tre starkaste argument

Genom att använda ethos, pathos och logos argument

Tre scenarion

Tre viktiga fakta

Tre idéer

Slutet gott, allting gott!

Publiken kommer bäst att minnas hur du startade din presentation och hur du avslutade den. 

 

Ett bra sätt att avsluta en presentation eller ett tal är om du kan knyta ihop början och slutet med varandra.

Till exempel genom att besvara den retoriska frågan du ställde i början. Eller påminna publiken om dina inledande tankar och vad du nu kommit fram till. 

Glöm inte att tacka din publik!

Avslutande ord

Sammanfattningsvis

Slutligen

och med dessa ord vill jag tacka för er uppmärksamhet!

Till sist

För att avrunda

Nu kommer jag att besvara

eventuella frågor...

Tack för uppmärksamheten,

ni har varit en grym publik!

Presentation

By Emma Lindgren

Presentation

 • 1,127