Religion i förhållande

till vetenskap

Vad är vetenskap?

 

 

Vad är religion?

Vad är vetenskap?

 

​Vetenskap är ett förhållningssätt där man drivs av en nyfikenhet att ta reda på hur

saker är eller fungerar i sammanhang.

 

Ta Kaffe till exempel!

 

 Sciencia = Kunskap (Latin)

 

Forskningen kring kaffe gör hela tiden nya framsteg, och i början av 2016 släppte forskare vid Uppsala universitet en rapport som visar att kaffe påverkar kroppens biologiska ålder, kaffet gör oss yngre. Enligt de svenska forskarna, som utvecklat en ny metod att fastställa åldern hos en människa genom blodprov, (som mäter förekomsten av flertalet markörer för hjärtsjukdomar och cancer) kan 3 koppar kaffe om dagen minska din biologiska ålder med upp till 5,6 år.

Hur? Metod

Vilka? När?

Hur många koppar kaffe dricker du?

 

Är det nån som inte dricker kaffe?

2010 var forskarna inte lika säkra. Vissa studier visade på ökad risk för cancer, högt blodtryck, missfall, diabetes, magsår och hallucinationer. Det senare rönte uppmärksamhet i januari förra året när forskare på universitetet i Durham kom fram till att den som dricker mer än sju koppar kaffe om dagen oftare än andra känner närvaron av döda människor.

Forskning kan visa på olika resultat, varför?

Olika underlag, metoder, tid, plats,

forskare och frågeställningar..​

Ett vetenskapligt förhållningssätt

 

söker inte efter säkerhet

 

men testar idéer (teser) i verkligheten.

 

​Det som kallas forskning.

 

 

En vetenskaplig idé kallas för en tes.

​Den kan brytas ner i frågeställningar.

 

Det vetenskapliga förhållningssättet är:

 

Relevant

Kritiskt

​Faktainriktat

Upprepningsbart

Underbyggt med källor

​och referenser

 

 

 

​Det enda som behöver göras för att kasta omkull en tes är bevis.

Dålig forskning

Är inte relevant

Redovisar inte källor

​Drar slutsatser från ett för litet underlag

Väljer och vrakar mellan resultaten

Dr. Ancel Keys

Vad är religion?

Religion är en kollektiv tro som grundar sig på trosföreställningar, till exempel om gudar, andar eller andra övernaturliga fenomen. Religion kan röra sig om en föreställning av en andlig verklighet eller yttersta sanning.

 

​Religioner baseras på muntligt berättande, myter och legender.

 

Religion söker ofta svaret på livets mening eller målet med existensen.

 

Den troende utför riter, ritualer och upprätthåller traditioner

 

De religiösa lärorna/texterna ger ett rättesnöre

eller en världsbild till den troende.

 

Religiösa symboler

Blunda och räck ut handen

 

om du har varit med om något

 

oförklarligt eller "övernaturligt"

 

gör du tummen upp, annars tummen ner.

Varför började man tro på gudar?

 

 

 

 

 

 

 

 

För att förstå fenomen och förlopp, som t.ex.

födelse, liv och död.​​​

​Kanske också för att försöka kontrollera dem?

Psykologisk förklaring

Den mänskliga hjärnan söker efter orsaker och syften med händelser, dessa kan tolkas som "viljor" som tillskrivs saker vi inte kan se, som andar eller gudar.

Andra naturliga fenomen och förlopp som säkert upplevdes som skrämmande sökte människan också att förklara.

Om vi tänker oss en naturkatastrof

som, till exempel, en tsunami.

Tsunamin 2004

Hur förklaras det med hjälp av religion eller vetenskap?

Tsunamin 2004

Kristna: Tsunamin var ett straff från Gud för att vi syndat. Även ett straff mot muslimer i sydöstra Asien som dödat kristna och bränt ned kyrkor Bevis: fler muslimer dog än kristna.

Muslimer: Tsunamin var både ett straff från Gud för att vi irrat för långt från islams traditioner och även ett påbud om att leva renare och närmre Gud. Bevis: man såg tecknet för Allah i tsunamins vågor.

Buddhister: Det som sker, sker.

Buddister i Thailand förklarade Tsunamin som en ren naturkatastrof och inte en följd av karma. 

Hinduer: Tsunamin är dålig karma från tidigare liv.

I Thailand trodde hinduer att fiskare förargat havsgudinnan Gangamma och ritualer till henne utfördes på stränderna för att förhindra nya tsunamis.

Tsunamin 2004

Konsekvenserna av religion vs. vetenskap:

I de områden där kristendom och islam var starka ansågs det inte lika viktigt med forskning och preventiv forskning om tsunamis.

 

 

 

 

 

I områden där buddhismen var stark, till exempel i södra Thailand, forskades det mer på hur tsunamis uppstår och hur man kan förhindra nya katastrofer.

När religiös tro och vetenskap krockar!

Skapelsemyter  vs. The Big bang

 

Kreationism vs. Evolution

Gudomlig process el. Naturligt urval

 

​Heliocentrism vs. Geocentrism

Solen i centrum el.  Jorden i centrum

 

Kontroll vs. Individualism
t.ex. mäns kontroll över kvinnor

Om bibelns tideräkning ska gå ihop så måste jorden vara ungefär 6000 år gammal, därför måste dinosaurier och människor har levt samtidigt tror Kreationister.

Jorden tros vara 4.5 miljarder år gammal och dinosaurierna dog ut för ungefär 65 miljoner år sedan.

Varför tror ni att det finns människor som tror att jorden är platt?

"Världen står fast, den kan inte rubbas."

Första Krönikeboken 16:30

...och ungefär 200 andra bibeltexter

Styrker enligt Flat Earthers att jorden är platt, vid en undersökning av anhängare av dessa idéer så visade det sig att de ofta var påfallande "unga, religiösa och fattiga".

​Gruppen i sig visade ofta på kultliknade beteende.

https://theness.com/neurologicablog/index.php/what-drives-the-flat-earthers/​

Vetenskap

Jorden är egentligen en sfäroid.

I  de Abrahamitiska religionerna så skapades mannen först.  

Varför?

Eva skapas av Adams revben för att hålla honom sällskap

​eller för att "hjälpa" honom.

När skrevs bibeln och av vilka?

https://allthatsinteresting.com/who-wrote-the-bible

Forskning har visat att stilarna och språket

i texterna visar på ett antal olika författare.

De är skrivna under olika tider, det kan man se genom

historiska händelser som nämns i texten.

I vissa stycken ser man att det är bitar

av annat textmaterial som återanvänds,

eller att gamla myter och legender återberättas.

​Bibeln är skriven på (minst) tre språk.

Från originalkällorna har man även kortat ner​ och ändrat

på innehåll och den är naturligtvis öppen för tolkning.

Källkritik av Bibeln

Vetenskap

Fostret  utvecklar inte könsorgan förrän 7 veckor in i graviditeten. Hormoner sätter igång den processen.

Religion och vetenskap krockar:

När blir ett liv ett liv?

Många religiösa grupper är emot abort då de anser att livet uppstår i befruktelseögonblicket.

 

Enligt vetenskapen blir fostret ett barn först i vecka 22 av graviditeten eftersom det är från och med den veckan ett barn kan förväntas överleva utanför livmodern.

 

Den svenska gränsen för fri abort är vecka 18.

Sammanfattningsvis...

 

  • Vetenskap är sökandet efter kunskap
  • Religion är en tro på något större
  • För det mesta kan vetenskap och tro samexistera utan konflikter, men ibland krockar de, t.ex. i fråga om skapelsen, evolutionen och i vissa medicinska situationer.

 

Frågor?

 

I morgon fortsätter vi med ett diskussionsmoment om religion och vetenskap.

Religion i förhållande

By Emma Lindgren

Religion i förhållande

  • 1,013