Bessemerbiblioteket

Vi kommer gå igenom:

1.

2.

3.

Hur fungerar kroppen!

Minnesövningar

Testa själv!

Hur fungerar hjärnan?

Dina sinnen

Hur många sinnen har människan?

Vilka av dessa kan hjälpa dig i dina studier?

Näscykeln

 

Om du vill bli piggare: Sitt rak i ryggen, håll hakan en aning sänkt. Håll för vänstra näsborren genom att trycka lätt med fingertoppen och andas fyra-fem djupa andetag igenom högra näsborren. Andas sedan fyra-fem andetag genom båda näsborrarna. Fortsätt att växla andningen med stängd respektive öppen (vänster) näsborre under högst fem minuter. Forcera inte andningen.

Hur går det till när vi får ny kunskap?

Skilj mellan prestation - Att klara frågan just nu

och lärande - att kunna längre fram och kunna lägga till ny kunskap.

 

 

Är du smart?

Kan du bli smartare?

 

Finns det medfödda talanger?

De magiska 10 000 timmarna.

Om lärande

Lära på djupet eller på ytan?

För att kunna lära på djupet så måste man reflektera och ifrågasätta.

 

Vad menar författaren/läraren med det här?

Hur hänger det här i hop med andra saker jag kan?

​Vilket är huvudbudskapet?

Vad är bara häftigt att kunna?

Det är enklast att göra detta genom att renskriva och revidera dina anteckningar...

Nära inpå lektionen.

Inkodning - Lagring - Framplockning

Kunskap som i Wikipedia?

Kunskap är färskvara och förändras ständigt därför är det bra att hitta någon struktur/liknelse som man kan använda kring sitt kunskapsbyggande

 

Ett sätt är att tänka sig att du har Wikipedia-sidor i din hjärna med länkar, källor, bilder som kopplar samman saker. Du kan ändra i din Wiki-sida allteftersom du lär dig mer.

 

Detta är det som kallas kontext och förförståelse.

 

Vad vet jag redan?

Vad? Var? Vem? När? Hur? Varför?

Sherlock Holmes' "Mind Palace"

Kan man hjälpa hjärnan?

Hjärnan är komplex - ge den de bästa förutsättningarna att kunna ta emot ny information.

Var som Skalman!

Våga utmana dig själv.

Var inte rädd för misslyckanden.

Det är inte skämmigt att plugga!

Sov, ät och drick, undvik sådant som skadar hjärnan!

Att förstå hur du lär dig saker på bästa sätt

hjälper dig att bli bättre på att studera.

Statiskt mindset eller Dynamiskt mindset.

Nu gör vi ett mindset-test!

Vi kommer ställa några frågor med olika svarsalternativ.

 

Skriv upp ditt svar på ett papper eller i mobilen, du behöver inte visa någon annan.

 

Fråga 1:

Tror du på att vissa har medfödda talanger?

A. Ja, titta på Zlatan eller Adele, jag skulle adrig kunna bli så bra på fotboll eller att sjunga.

B. Jag tror jag kommer bli proffs i något, jag har bara inte upptäckt min talang ännu.

C. Jag tror att alla kan bli riktigt bra på vad som helst bara man övar tillräckligt mycket.

D. Nja, om man har rätt förutsättningar är det ju inte så konstigt om man blir bra på något.

Fråga 2:

Din lärare vill testa klassens kunskaper i ett oförberett prov, hur reagerar du?

A. Med panik! Tänk om du får frågor du inte kan svaret på!

B. Fejkar en huvudvärk och ber att få gå till skolsyster för en huvudvärkstablett.

C. Med entusiasm, nu får du veta precis vad du redan kan och vad du borde öva mer på!

D. Du blir kränkt och tycker läraren är taskig som utsätter er för detta.

Fråga 3:

Inför första mötet med nya klassen i ettan på gymnasiet kände jag mig...

A. Skräckslagen! Jag längtade tillbaka till högstadiet.

B. Obekymrad, dom fick ta mig som jag är.

C. Jättepepp! Jag älskar nya situationer och att få lära känna nya människor.

D. Nervös över att inte veta hur klassen skulle vara eller vad som skulle hända.

Fråga 4:

Hur är du som student, vilken studieteknik använder du?

A. Jag är ganska tyst i klassrummet och vill helst plugga ensam. Jag tycker det är jobbigt att lära mig nya grejer.

B. Jag brukar vänta till kvällen innan ett prov och sen kör jag Red bull och hetsplugg hela natten.

C. Jag är aktiv på lektionerna och frågar när jag inte förstår något och antecknar mycket. Då är det lättare att repetera sen.

D. Jag blir frustrerad när jag inte fattar, då ger jag lätt upp. Men när jag förstår uppgifterna är det roligt att plugga.

Fråga 5:

Du har lämnat in ett arbete i engelska och fått negativ feedback på det från din lärare, hur reagerar du?

A. Jag känner mig värdelös. Läraren tycker inte om mig. Jag vill hoppa av engelskan.

B. Jag tänker att jag hade fått bättre betyg om jag inte spelat X-box i sju timmar och skrivit engelskan 40 minuter innan midnatt.

C. Jag tänker att det verkligen inte gick bra på det här arbetet, men nu vet jag hur jag kan göra ett bättre arbete nästa gång.

D. Jag tycker läraren är orättvis, jag hade kunnat göra ett bättre arbete om instruktionerna varit tydligare.

Fråga 6:

Tänk på det ämne i skolan som du tycker är svårast...

A. Jag är jättedålig på det ämnet, precis som min pappa/mamma/syskon. Det är ingen idé att försöka.

B. Jag skulle kunna höja betygen om jag ville men min hobby utanför skolan tar för mycket tid.

C. Det är det ämne jag lägger ner mest tid på varje vecka. Det är svårt, men när jag får resultat är det extra kul!

D. Jag lägger hellre ned tid på ämnen som är roliga.

Fråga 7:

Din bästa kompis får högre betyg än dig i ett ämne, hur reagerar du?

A. Min kompis har så lätt för sig i det ämnet, hen behöver knappt plugga, inte konstigt att hen får bättre betyg än mig då.

B. Jag retar min kompis för att hen är en sån pluggis, fast jag vet att jag också borde plugga mer.

C. Jag blir nyfiken på vad min kompis gör som inte jag gör, kanske kan jag lära mig något bra pluggtips?

D. Jag skulle ha fått lika bra betyg om det inte vore för att läraren inte gillar mig.

Flest A: Paralyserat statiskt mindset

Du är övertygad om att man inte kan plugga sig till talang - antingen har man det eller inte. Du är rädd för att misslyckas och avstår hellre från utmaningar än låter andra se hur dålig du är.

Det här är ingen bra utgångspunkt för att lära sig nya saker, men var inte orolig - man kan ändra sitt mindset! Öva på att ändra sättet du tänker på inför nya utmaningar. Inte "Jag kan inte" utan "Jag kan inte ÄN".

Flest B: Missriktat dynamiskt mindset

Du har egentligen ett dynamiskt mindset och borde kunna klara dig bra i skolan - men du har ingen studiemotivation. Din kreativitet går åt till att undvika arbete och du väntar gärna till sista stund innan du börjar plugga. Testa att planera dina studier bättre och lägga lite tid varje dag istället för att hetsplugga så kommer resultaten gå upp och du kommer minnas mer av det du läser.

Flest C: Tryggt dynamiskt mindset

Du är övertygad om att det går att bli bra på vad som helst - bara man över tillräckligt mycket. Du söker upp nya utmaningar och inspireras av andras framgångar. Att misslyckas är för dig bara ett led i inlärningen och när du möter hinder provar du nya sätt.

Det här är  en bra utgångspunkt för att lära sig nya saker. Dela gärna med dig av din entusiasm och sprid den positiva stämningen i klassen!

Flest D: Missnöjt statiskt mindset

Du klarar dig bra i de ämnen du gillar och mindre bra i ämnen som du tycker är svåra eller tråkiga. Du gillar inte nya grejer och skyller gärna ifrån dig när det går dåligt. Försök att jobba med din motivation inom de ämnen du inte gillar. Genom att be om lite extra hjälp när det känns tungt kan du komma en lång bit på väg. Kom ihåg att dina misslyckanden eller framgångar inte definierar dig som person.

Känner ni igen de här tre?

Vilken är den

gemensamma nämnaren?

De har alla varit barn en gång.

De har övat, övat, övat.

De har inte gett upp vid motgångar.

 

De har ett dynamiskt mindset.

Helhet                      Stoff                      Detaljer/Fakta

Läraren är expert på att bryta ned stoffet till hanterbara delmoment/lektioner.

De har överblicken.

Lita på att läraren kommer ge dig detaljerna du behöver för att få helheten.

Närvarande och förberedd - Viktigt!

Ta reda på vad du ska göra för att vara förberedd inför nästa lektion.

Förförståelse & kontext

Minnestekniker

Locimetoden

Mindmap

Akronymer

Förkortningar

Visualisationstekniker

Audio

Associationer

Sinnesintryck

Hitta den lärmetod som passar dig bäst!

"Vi ska Äta Ni ska Laga"

"Mor Vattnar Jorden Medan Jag Sätter Ut Nya (Plantor)"

Locimetoden

Tysk

Han dog 18 april 1955​

Allmänna

relativitetsteorin

= gravitation

1921

Så här kan en mindmap se ut!

Mnemonic device

= Minnesteknik

Konsten att anteckna

Nyckelord, inte allt som sägs

Färgkoda

Symboler

Visuella hjälpmedel

Länka till onlinematerial (vid datorn)

Stryk under

Tips: Penna och papper är bäst! (oldschool)

Lektionens disposition

Lyssna efter lektionens disposition - vad handlar den här lektionen OM och hur har läraren brutit ner informationen.

 

Inledningsvis

Mitt

Slutligen

 

Och så ett varv i huvudet...

Genom att renskriva dina anteckningar.

Reflektion, Vad var huvudbudskapet och

hur hänger det här ihop med det jag redan kan?

Nu ska vi göra en gemensam minnesövning.

Att regelbundet öva upp ditt minne kan förbättra din minneskapacitet och faktiskt öka din IQ.

Vi kommer att läsa en kort berättelse om en pojke som får gå till rektorn.

 

Efteråt kommer du att få svara på ett antal frågor om texten i en nätquiz.

Gå in på kahoot.it

 

Skriv in koden som visas på skärmen.

 

Användarnamn ska vara ditt förnamn och första bokstaven i ditt efternamn.

 

T.ex. EmmaL eller KirsiR

ISP

(Informationssökningsprocessen)

Planera tiden så du slipper korvstoppning

Försök att gå på lektionerna

Ta hjälp av varandra - plugga ihop

 

Vi på biblioteket finns till för att hjälpa!

Bra tips!

KÄLLKRITIK

Vad är en källa?

 

Allt du bygger kunskap på är en källa!

 

Skriftlig -

Muntlig -

Materiell -

Virtuell -

t.ex. brev, böcker, tidskriftsartiklar

t.ex. offentliga tal, intervjuer, föreläsningar

t.ex. saker, byggnader, DNA, fingeravtryck

t.ex. Internetsidor, resultat från databaser, webartiklar

Faraos grav

Förförståelse och kontext

Äkthet - Är det sant eller falskt?

Tidssamband - Hur gammal är källan?

Beroende - Är källan påverkad av yttre faktorer?

Tendens - Finns det ett syfte bakom källan?

VVV - REGELN

VEM säger VAD och i VILKET SYFTE?

All kunskap bygger på tidigare källor

om du inte anger var du hämtat din kunskap kallas det för plagiat.

PLAGIAT = FUSK

Att direkt kopiera text utan att ange källa eller citat är att plagiera.

Det räcker inte att skriva om en text med egna ord, du måste ändå ange källan!

Bessemerskolan använder programmet Urkund för att granska och upptäcka plagiat i elevarbeten

Det är lätt att göra rätt!

Ange alltid källa.

Referera eller citera.

Källkritik och sociala medier

Innan du delar och kopierar en text, tänk källkritiskt.

Vem är  upphovsmannen?

Vad är syftet med texten?

Kan faktan kontrolleras?

Kan du stå för de åsikter texten förmedlar?

Din framtida arbetsgivare

kommer googla dig!

Undvik filterbubblan.

 

Internet styrs av algoritmer.

 

Var medveten om hur sökmotorer och sociala medier fungerar.

 

Var källkritisk.

 

Sök flera källor och olika perspektiv.

Att hålla en muntlig presentation

Nervositet

Förberedelser

Hur man börjar

Tre saker

Hur man avslutar

Okej, du ska hålla ett tal....

 

Förbered dig i god tid

 

Ta reda på så mycket som möjligt innan

 

Var förberedd om något går snett

 

Be aldrig om ursäkt

"Never complain, never explain" - Hemingway

Nervositet

 

Naturlig stressreaktion - fly eller fäkta

Naturligt och bra!

 

Vi presterar bäst när vi är måttligt nervösa.

 

Lär dig känna igen hur din stress uttrycker sig.

T.ex. Måste du dricka vatten för att du bli torr i munnen,

så ta med vattenflaska!

Handskas med att vara nervös

 

Öva - jättemycket

 

Håll något i handen

 

Hitta "vänner" i publiken

 

Inse att både för dig som talare och för publiken som lyssnar så är detta en parentes i ditt liv.

Tala väl

 

Tänk på din hållning

 

Andas med magen

 

Var inte rädd för tystnad

Manus eller inte?

 

Utantill ger ett trevligt och trovärdigt intryck

 

Skriv ändå ett manus med stolpar och nyckelord

 

Om du skulle tappa bort dig, ge dig tid att hitta tillbaka i dina stödord/manus. Publiken upplever inte pauser som obehagliga

Hur är man en god publik?

Publikens roll i föreläsningen

 

Var mottaglig

 

Öppet kroppspråk

 

Ögonkontakt med talaren

 

Nicka för att visa att du hänger med

Hur man börjar...

 

Inledningen sätter tonen för din presentation....

 

Välkomna publiken

 

Presentera dig och ditt ämne

 

Ett tips är att öva in de tre första meningarna i din presentation

Ord i början

 

Hej, jag ska idag prata om..

Inledningsvis, ska jag prata om...

Min presentation handlar om...

Jag tänker beskriva hur...

Jag ska jämföra...

 

Ge publiken en kort översikt om

vad du kommer att prata om

"T.ex. Först kommer jag att inleda med A, sedan ska jag kort nämna B
och avsluta med att reflektera över C"

Retoriska frågor

"Är det okej att höja skatten så att vi kan ha pizza i matsalen som alternativ varje dag?"

 

Provokativa uttalande

"Bessemerskolan är den bästa skolan i Sverige!"

 

Förankring i verkligheten - Anekdot

"När min pappa var liten så fick man ställa olydiga skolbarn i skamvrån."

3 saker

 

Försök att hitta tre saker i din föreläsning som är absolut viktigast

 

De tre starkaste argumenten

De tre viktigaste poängerna

Tre scenarion

 

För att inte göra publiken informationstrött.

All's well that ends well!

 

Publiken kommer att komma ihåg hur du började och hur du avslutade.

 

Ett snyggt avslut är att knyta ihop inledningen med slutet: t.ex att ge sitt svar på den retoriska frågan man ställde i början.

 

Kom ihåg att tacka publiken för uppmärksamheten!

Ord i slutet

 

Sammanfattningsvis..

Till sist...

Till slut...

Och med de orden vill jag avsluta

Jag vill tacka för att ni lyssnat

Tack för mig

Hur hittar du det här materialet?

www.bessemerskolan/omskolan/bessemerbiblioteket

Under fliken Bibliotekspedagogik hittar du våra olika slides och presentationer.

STUDIETEKNIK

By Emma Lindgren

STUDIETEKNIK

En föreläsning om studieteknik, minnesövningar och källkritik från Bessemerskolan.

  • 2,686