Trivselenkät

april 2017

Vi delade ut enkäten till elever som besökte biblioteket den 26:e april 2017

 

Vi fick in 63 svar totalt.

Fråga 1-2

Kön, år och program

Fråga 3-5

När och varför besöker du biblioteket?

Kommentarer:

 • Skolka
 • Känner sig trygg, trygg miljö
 • Läsa boken mer i biblioteket
 • Allt förstår
 • Ja, han heter Absher
 • Softa
 • Softa

Fråga 6, 9, 10

Bibliotekets bok- och mediebestånd

Fråga 7

Bibliotekets fysiska miljö

Kommentarer:

 • Det är skönt att sitta här och slappna av
 • Skönt att vara i biblioteket
 • Fan
 • Det är bra för mig
 • Sluta fråga mig
 • Lite pratigt
 • Ibland lite för pratigt
 • :)
 • Alltid en trevlig stämning
 • Allt fungerar
 • Väldigt bra

Fråga 11

Bibliotekets webbtjänster/sociala medier

Fråga 8, 12

Bibliotekspersonalens bemötande och hjälp

Fråga 13

Bibliotekets psykosociala miljö

Kommentarer:

 • Man blir inte störd om man vill vara ensam
 • Allt är bra, saknar inget :)
 • Saknar inget
 • Kul
 • Biblioteket är på topp
 • Biblioteket tror jag är mycket bra, man har gott om böcker som man kan läsa om man vill bli avslappnad. Det skulle vara bra om det fanns mer böcker om IT och Gaming, fantasy, Science Fiction böcker än det som finns nu
 • Nej det finns inte något speciellt, det är bra.
 • Jag blir glad när jag kommer till biblioteket, lär mig nya ord från boken. Jag tror det är bättre man kan läsa böcker för man lär sig svenska.
 • Jag tycker att om orolig inte på biblioteket.
 • Jag saknar mig spela spel
 • Lite mer tyst inne
 • Lite mer tyst här inne

Fråga 14

Är det något du saknar? Vad skulle få dig att trivas bättre? Kommentarer:

 • Tycker det är bra.
 • Sovplats!!!!!!!!!!!!
 • En fruktskål
 • Jag tycker det är bra som det är men sagt lite för pratigt ibland vilket kan störa när man pluggar. Jag vill ha en fruktskål.
 • Nej, det är perfekt, lim behövs dock.
 • Nej allt är kanon, men limutbudet?
 • Flera bord för det är oftast fullt. Flera enskilda rum också.
 • Något snacks, t.ex. frukt.
 • Inte riktigt något jag saknar, men utbudet av fantasyböcker kunde utökas då det är min favorit. Toppenbibliotek.
 • Allt är bra, Emma och Kirsi är till bra hjälp
 • Jag tycker att biblioteket på skolan är den tryggaste och bästa platsen på skolan.
 • Jag tycker det är bra som det är.
 • Ja, jag tycker det är bra.
 • Det är bra, det finns allt här. Det jag saknar är möjligen filmer, t.ex. Cd-play
 • Allt är bra
 • Bästa bibblan nånsin
 • Inget saknas, det är bra att det finns soffor och fåtöljer.
 • Biblioteket är mitt favoritrum i skolan, inte mycket kan ändras.

Slutsatser.

 • Vi ser att vi kan ändra enkäten en aning till nästa termin/år.
 • Vissa frågor kändes lite föråldrade och andra kan vi omformulera lite eller byta plats på.
 • Vi ser att resultaten påverkas av dagen vi delade ut enkäten. Just den här dagen var det många elever från Samhällsprogrammet och IM i biblioteket, andra dagar kan besökarna komma från andra program.
 • Vissa av frågorna och svaren bekräftar bilden vi har av biblioteket, t.ex. som en frizon och trygg plats för eleverna på skolan - vilket vi också jobbar mycket med.
 • Andra svar får oss att misstänka att eleverna har en dålig självskattning, t.ex. i fråga om sin förmåga att hitta i biblioteket.
 • Vi kan inte utesluta att eleverna kan ha misstolkat frågor om bibliotekets fysiska miljö, t.ex. om de uppfattar frågan om det är varmt i biblioteket som fysisk värme eller upplevd trivsel/värme.
 • Vissa frågor tar vi med oss i arbetet med att förnya biblioteksintroduktionen. Vi kommer fortsätta att satsa mycket på bibliotekets som en trygg plats - framförallt för ettorna.
 • Vi ser också att önskemål i form av fler studieplatser och studierum är något vi vill försöka jobba med i framtiden.
 • Andra önskemål som att få frukt i biblioteket eller önskemål vad det gäller bokbeståndet kommer vi att fundera över till nästa termin.

Trivselenkät 2017

By Emma Lindgren

Trivselenkät 2017

 • 1,421