índex:

1. principals contaminants

2. efectes sobre la salut

3. LA SITUACIÓ a BARCELONA

4. ORIGEN DE la contaminació

5. cóm és la mobilitat a barcelona?

5. què podem fer? (ZBE, peatge, ...)

6. conclusions + torn de preguntes

QUINS són els principals contaminants?

MICRO

PARTÍCULES

(PM10, PM2.5, UFP)

DIÒXID DE

NITRÒGEN

(NO2)

ozó troposfèric

(O3)

no2 ≠ co2

diòxid de carboni

(c02)

gas d'efecte hivernacle

ESCALFAMENT GLOBAL

DIÒXID DE

NITRÒGEN

afecta a la

salut de les persones

 

😷

DIÒXID DE

carboni

afecta a la

salut del
planeta

 

🌍

QUINS EFECTES TENEN A LA SALUT DE LES PERSONES?

La mortabilitat atribuïble a la contaminació de l'aire per partícules PM2.5 és de 351 morts a l'any 2018. (...) Aquestat mortalitat es dona per una exposició crònica i també produida bàsicament per les emissions contaminants del transit ”


Agència Salut Pública Barcelona
Informe de Qualitat de l'Aire 2018


dr. jordi sunyer, isglobal

Si a Barcelona tinguéssim els nivells de qualitat de l'aire recomanats de l'OMS,
deixarien de produir-se:

1 de cada 3 ictus,
2 de cada 10 infarts de miocardi i
 2 de cada 10 càncers de pulmó. ”

Prop de la meitat dels casos d'asma infantil a Barcelona són atribuïbles a la contaminació atmosfèrica

Font: Pierangeli I., Nieuwenhuijsen MJ., Cirach M ., Rojas-Rueda D. Health equity and burden of childhood asthma related to air pollution in Barcelona. Environmental Research. February 2020. https://doi.org/10.1016/j.envres.2019.109067.

QUINs NIVELLs DE CONTAMINACIÓ TENIM A BARCELONA?

normativa NO2 :

mitjana anual per sota 40 ΜG/M3

no superar el valor límit horari (200 ΜG/M3) més de 20 cops l'any

NORMATIVA PM10:

MITJANA ANUAL PER SOTA 40 ΜG/M3

NO SUPERAR EL VALOR LÍMIT DIARI (50 ΜG/M3)        MÉS DE 35 COPS L'ANY

Quin és l'ORIGEN
d'aquests
contaminants?

immisSió

és la quantitat de contaminació que capturen les estacions de control o els nostres pulmons

emisSió

és la quantitat de contaminació que emet, per exemple, un vehicle o la incineradora

🚗 🛵 🚚

🚢

🏭

🚗 🛵 🚚

🚢

🏭

com és la mobilita
a barcelona?

QUÈ ES POT FER PER REDUIR LA CONTAMINACIÓ?

Xavier querol, csic

PLA AIRUSE, 4 + 1

→ ESTRATÈGIA METROPOLITANA

1. millorar transport públic

2. reduir VEHICLES MÉS CONTAMINANTS

3. DISTRIBUCIÓ MERCADERIES NETA

4. TRANSFORMACIÓ URBANA

1. transport públic

principalment inter-urbà:

 1. enllaços ferroviaris (RODALIES) 

 2. CARRILS BUS + VAO ALS ACCESOS

 3. nou Model tarifari 2021

 4. parks & Rides

BICICLETA

 • París (2,2M hab), 5% en bici → 15% el 2020 

 • Oslo (650k hab), 7% en bici → 25% el 2025

 • Hamburg (1,8M hab), 15% → 25% el 2020

 • Barcelona (2M hab), 2.1% → 3.5% el 2024

2. REDUIR trànsit

-30% → nivells legals

-50% → nivells recomenats oms

 

FER UN úS MÉS RACIONAL
DEL VEHICLE PRIVAT

zona baixes emissions

 • a partir del 2020

 • cotxes sense etiqueta DGt

  • GASOLINA ANTERIORS AL 2000 (20 ANYS)

  • DIÈSELS ANTERIORS AL 2006 (14 ANYS)

 • furgonetes anteriors a Euro 1

  • ANTERIORS AL 1995 (25 ANYS)​​

zona baixes emissions

 • 🥕 BENVINGUDA PRIMERA GRAN MESURA PER REDUIR VP

 • 🧹 TARD i poc ambiciosa

  • MATEIXA MESURA QUE APLICA BERLIN FA 10 ANYS 

  • CONVERSIÓ DE FLOTA, no reducció

  • FRAU DIÈSEL, EN NO², 1 DIESEL 1998 = 1 DIESEL 2015

peatge urbà

 • aplicat amb èxit a 15 ciutats

 • redueix tràfic entre 20/30%

 • És modulable (preu, horari, etc.)

 • ingresos per millores t. públic

 • l'exemple d'estocolm

 • estudis favorables upc i ub

reducció places d'aparcament

 • reducció places d'aparcament superfície (motos incloses)

 • ús de carrils bus les nits i festius

 • subvencions encobertes que generen una demanda induïda a favor del transport privat

🚚 = 12 X 🚗

3. DISTRIBUCIÓ
MERCADERIES NETA​​​

4. transformació urbana

1. pacificació carrers

2. superilles

3. etc.

carrer aragó, barcelona

avenida de gasteiz, vitoria

Barcelona 1908

valentia política

 • com amb la llei anti-tabac

 • com s'ha fet a pontevedra

 • tema de salut pública,
  no ecologisme, no mobilitat

 • quan abans millor

gràcies!

Preguntes?

Presentació FAVB Sagrada Familia

By Guille Lopez

Presentació FAVB Sagrada Familia

 • 299