Feministički internet ima za cilj osnaživanje što većeg broja žena i queer osoba – u svoj našoj različitosti – kako bismo u potpunosti uživali/e naša prava, upustili/e se u igru i tražili/e zadovoljstvo te razoružale patrijarhat. To doprinosi integraciji naših različitih realnosti, konteksta i specifičnosti – uključujući uzrast, invaliditet, seksualnost, rodne identitete i izražaje, socio-ekonomske položaje, politička i vjerska uvjerenja, etnička porijekla i rasne oznake.

Feminizam

Feminizam je politički stav, i još važnije politička praksa, način promišljanja, shvatanja i javnog artikulisanja svakog pitanja života

Zašto je feminizam važan za internet

 

U ovom značenja ‘feminizam’ sadrži tri elementa:

  • učenje/promišljanje (teorija),
  • širenje prava (akcija)
  • lično opredeljenje /iskustva /...

Feminizam

Feminizam kao pokret

feminizam koji je otvoreni, kontinuirani i transformirajući pokret individualne i kolektivne slobode. Feminizam koji stavlja tačku na strah, nemoć, omalovažavanje, osuđivanje i nasilje a prepoznaje se u svim različitostima. Feminizam koji aktivno radi na dekonstrukciji patrijarhata. Feminizam koji je produžetak, odraz i nastavak naših pokreta i otpora na drugim poljima, kako privatnim tako i javnim.

Zašto je feminizam važan za internet

Feminizam kao transformacija

Pokret za promenu je pokret koji se menja, menjajući sebe... postajući kritična masa koja kroz toliko glasova, je zika, gestova i činova izriče: mora se promeniti; mi ga možemo promeniti. Mi koje nismo iste.  Mi kojih je mnogo i koje ne želimo da budemo iste.

Adrienne Rich (1987) „Notes toward a Politics of Location (1984)“

Neko je rekao feminizam? Predgovor drugom izdanju, Adriana Zaharijević

Patrijarhat

Sistem muške vlasti kojom se ugnjetavaju žene kroz društvene, političke i ekonomske institucije. U svim svojim istorijskim oblicima patrijarhalno društvo, bez obzira da li je feudalno, kapitalističko, ili socijalističko, sadrži kao suštinski sistem striktne rodne podele
uloga i sistem ekonomske rodne diskriminacije. Patrijarhat zasniva svoju moć na tome što muškarci imaju veći pristup prirodnim resursima kao i društvenim strukturama vlasti kako izvan, tako i unutar kuće.

Intersectionality

Više identiteta se presijeku kako bi stvorile cjelinu koja se razlikuje od te komponenti...

Identiteti uključuju: spol, rasu, društvenu klasu, etničku pripadnost, seksualnu orijentaciju, nacionalnost, dob, mentalnu i/ili tjelesnu sposobnost, mentalnu bolest i tjelesnu bolest, vjeru ..

5 cijeline

  • Pristup
  • Pokreti i javno učešće
  • Ekonomija
  • Izražavanje
  • Djelatnost

Pristup

Pokreti i javno učešće

Ekonomija

Izražavanje

Izražavanje

Djelatnost / Agency

Djelatnost / Agency

Djelatnost / Agency

hvala!

Feministički principi interneta

By hvale vale

Feministički principi interneta

ili zašto i kako preuzeti kontrolu nad tehnologijom

  • 1,448