Internet

@froatosebe / hvale

video :)

Kako funkcionise internet

Svetska (kompjuterska) komunikaciona mreža ili „mreža svih mreža“ koja se sastoji od velikog broja zasebnih računara uvezanih u mrežnu strukturu. Osnovu mreže čine (mrežni) čvorovi međusobno povezani kvalitetnim optičkim vezama, preko kojih se vrši razmena informacija između udaljenih delova mreže. Čvorove čine takozvani pružaoci internet usluga (ISP – Internet Service Providers), velika preduzeća ili akademske institucije. Oni su posrednici između mreže-Interneta, i pojedinačnih računara koji su u određenom momentu i na određeni način sa njima povezani.

Šta je internet?

Računalna mreža je skupina dva ili više međusobno povezanih računala koji dijele neke resurse (podatke, sklopovlje, programe...). Računala se smatraju povezanima ako mogu razmjenjivati informacije. Računalna mreža u širem smislu sadrži i ostale čvorove kao što su prospojnik ili usmjernik. Čvorovi računalne mreže u međusobnoj komunikaciji koriste komunikacijske protokole.

Računalna mreža

Kako se povežemo

Za povezivanje se koriste telefonske mreže, ISDN, ADSL, optički i ini kabeli, satelitske veze i drugi načini.

Internetski protokol

IP - mrežni protokol za prijenos podataka

Primjeri usluge

 

  • World Wide Web - koristi HTTP za prijenos web stranica napisanih u HTML-u - to je noviji servis, ali i najbrže rastući
  • razgovor ili čavrljanje (chat) - koji može biti komunikacija glasom (oba računala trebaju imati zvučne kartice, mikrofone i zvučnike/slušalice) ili pismena
  • elektronička pošta - koristi POP, SMTP i druge protokole, jedna od prvih usluga na internet

HTTP

HTTP (engl. HyperText Transfer Protocol) je glavna i najčešća metoda prijenosa informacija na Webu. Osnovna namjena ovog protokola je omogućavanje objavljivanja i prezentacije HTML dokumenata, tj. web stranica.

Oblaci i Data

Oblak

Gdje su oblacima

Računarstvo u oblaku

Data

hvala!

Internet, oblaka i data

By hvale vale

Internet, oblaka i data

internet, cloud and data

  • 927