Nauka
programowania

na czym polega?

 

Jest taka sama jak nauka każdego innego języka obcego.

Prawie.

Dwa komponenty

Jak? i Co?

Komponent - Jak?

Składnia i polecenia

Python

Nasz język programowania:

  • Łatwy w nauce,
  • Przejrzysty,
  • Ma składnię podobną do języka naturalnego,
  • Powszechnie używany,
  • Ma wiele zastosowań.

Komponent - co?

Algorytmizacja
myślenia

Czym są algorytmy?

 

Według definicji, algorytm to:

  • Skończony ciąg jasno zdefiniowanych czynności, koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zadań.
  • Jednoznaczny przepis obliczenia w skończonym czasie pewnych danych wejściowych do pewnych danych wynikowych.

Schemat blokowy

wygodny sposób zapisu algorytmu

Praca domowa robiona źle!

Elementy schematu

Jak dobrze robić pracę domową?

Python dla socjologów 2016

By Magdalena Wójcik

Python dla socjologów 2016

  • 1,321