Nikola Đuza E2 111/2016

Automatsko testiranje mikro servisa alatima za testiranje prihvatljivosti

Obrana završnog rada

- Master akademske studije -

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Nikola Đuza E2 111/2016

Nikola Đuza

 • Inženjer softvera

 • Upisao OAS na FTN-u 2012.

 • Završio OAS 2016.

 • Upisao MAS na FTN-u 2016.

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Nikola Đuza E2 111/2016

Šta je testiranje?

 • Provera da li dobijeni rezultat odgovara očekivanom rezultatu
 • Verifikacija softvera
 • Proces izvršavanja sa namerom pronalaska grešaka

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Nikola Đuza E2 111/2016

Pristupi testiranju

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Nikola Đuza E2 111/2016

Pristupi testiranju

 • Ne postoji jasna podela pristupa
 • Većina se prepliće i kombinuje
 • Najrelevatniji za rad

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Nikola Đuza E2 111/2016

Box pristupi testiranju

 • Black box
  • Unutrašnjost softvera nepoznata
 • Gray box
  • Unutrašnjost potrebna za testiranje poznata
 • White box
  • Unutrašnjost je potpuno poznata

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Nikola Đuza E2 111/2016

Ručno testiranje

 • Često osnovni pristup testiranju
 • Po slobodnoj proceni ili na osnovu pripremljenih skripti
 • Tester se ponaša kao korisnik
 • Nezamenljivo je

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Nikola Đuza E2 111/2016

Automatsko testiranje

 • Automatizovanje test skripti ili alata za izvršavanje testova
 • Definišu se koraci koji se izvršavaju postepeno
 • Brže od ručnog pristupa ali ga ne može zameniti u potpunosti

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Nikola Đuza E2 111/2016

Nivoi testiranja

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Nikola Đuza E2 111/2016

Nivoi testiranja

 • Jedinično testiranje
 • Integraciono testiranje
 • Sistemsko testiranje
 • Testiranje prihvatljivosti

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Nikola Đuza E2 111/2016

Jedinično testiranje

 • Testiranje izolovanih komponenti
 • Izvlačenje iz konteksta
 • Cilj je identifikacija grešaka komponente

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Nikola Đuza E2 111/2016

Jedinično testiranje

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Nikola Đuza E2 111/2016

Jedinično testiranje

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Nikola Đuza E2 111/2016

Integraciono testiranje

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

 • Testiranje funkcionisanja više komponenti
 • Cilj je otkrivanje grešaka pri komunikaciji između više komponenti

Nikola Đuza E2 111/2016

Integraciono testiranje

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Nikola Đuza E2 111/2016

Integraciono testiranje

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Nikola Đuza E2 111/2016

Sistemsko testiranje

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

 • Testiranje zajedničkog rada komponenti koje ne komuniciraju direktno, ali imaju neku zavisnost po podacima
 • Cilj je verifikacija specificiranih zahteva u sistemu

Nikola Đuza E2 111/2016

Testiranje prihvatljivosti

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

 • Evaluacija sistema na osnovu zahteva i koliko je prihvatljiv za lansiranje
 • Dve podele
  • User acceptance test
  • Operational acceptance test

Nikola Đuza E2 111/2016

end-to-end testiranje

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

 • Tip testiranja prihvatljivosti
 • e2e testira tok podataka kroz celu aplikaciju
 • Dolazi do značaja sa sve većom popularnošću mikro servisne arhitekture

Nikola Đuza E2 111/2016

Alati za testiranje prihvatljivosti

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

 • Cypress
 • Puppeteer
 • Nightwatch.js
 • TestCafe
 • CodeceptJS

Nikola Đuza E2 111/2016

Projekat za testiranje

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

 • Sajt za prodaju međunarodnog osiguranja
 • 6 servisa ukupno
 • 4 backend servisa
 • 2 frontend servisa
 • Ruby on Rails
 • React

Nikola Đuza E2 111/2016

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Nikola Đuza E2 111/2016

Projekat za testiranje

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

 • Kontejnerizacija uz pomoć Docker alata
 • Automatsko pokretanje testova
 • Servisi za kontinualnu integraciju
  • Semaphore CI
  • Travis CI

Nikola Đuza E2 111/2016

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

 • Fokus na e2e i integracionom testiranju
 • Pokreće se unutar pretraživača
 • Dolazi upakovan sa svim drugim alatima za testiranje

Nikola Đuza E2 111/2016

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Nikola Đuza E2 111/2016

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Nikola Đuza E2 111/2016

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

 • Brz alat
 • Dolazi za Dashboard sajtom za pregled rezultata
  • Snimanje videa i screenshot-ova testova
 • Lako pisanje i izvršavanje testova
 • Podržava Chrome i Electron pretraživače

Nikola Đuza E2 111/2016

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

 • Alat za testiranje u Chrome pretraživaču
 • Koristi Chrome DevTools za komunkaciju sa pretraživačem
 • Minimalistički pristup

Nikola Đuza E2 111/2016

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Nikola Đuza E2 111/2016

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

 • Jednostavan način testiranja
 • Ne uključuje ni jednu drugu biblioteku za testiranje
 • Podržava samo Chrome pretraživač

Nikola Đuza E2 111/2016

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

 • Koristi Selenium ili WebDriver protokol
 • Podrška za cloud servise
 • Laka proširivost komandi

Nikola Đuza E2 111/2016

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Nikola Đuza E2 111/2016

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

 • Čudan način pisanja testova
 • Teže inicijalno podešavanje
 • Podržava više pretraživača
 • Uskoro se lansira servis sličan Cypress Dashboard-u

Nikola Đuza E2 111/2016

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

 • Pokreće se unutar pretraživača
 • Testiranje udaljenih uređaja kao što su mobilni telefoni
 • Lako podešavanje

Nikola Đuza E2 111/2016

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Nikola Đuza E2 111/2016

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

 • Podržava više pretraživača
 • Minimum podešavanja je potrebno
 • TestCafe Studio
 • Podržava snimanje testova umesto pisanja

Nikola Đuza E2 111/2016

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

 • Koristi druge popularne biblioteke za izvršavanje testova
 • High level API za pisanje testova
 • Testovi razumljivi i za lica koja nisu tehnička

CodeceptJS

Nikola Đuza E2 111/2016

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Nikola Đuza E2 111/2016

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Nikola Đuza E2 111/2016

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

 • Lak i čitljiv kod u testovima
 • Podrška za više alata za testiranje
 • Podržava više pretraživača
 • Odlučiti se za jedan alat

CodeceptJS

Nikola Đuza E2 111/2016

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Rezultati analize

Nikola Đuza E2 111/2016

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Zaključak

 • Cypress
  • Ako nije bitna podrška više pretraživača
 • Puppeteer
  • Chrome jedini pretraživač i jednostavnost
 • Nightwatch.js
  • Više pretraživača i WebDriver protokol

Nikola Đuza E2 111/2016

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Zaključak

 • TestCafe
  • Ako je bitna podrška više pretraživača
 • CodeceptJS
  • Čitljivi testovi i više pretraživača

Nikola Đuza E2 111/2016

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Hvala na pažnji

Automatsko testiranje mikro servisa alatima za testiranje prihvatljivosti

By Nikola Đuza

Automatsko testiranje mikro servisa alatima za testiranje prihvatljivosti

Odbrana master rada

 • 944