Lauri Hellsten, Espoon yhteislyseon lukio

Mika Setälä, Lempäälän lukio

Hämeenlinna 28.4.2017

Ohjelma

9:30-10:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

10:00-10:45 TVT:n pedagoginen hyödyntäminen matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa (luento/keskustelu)

10:45 - 11:00 KAHVITAUKO, 9. lk myy kahvia ja piirakkaa
11:00-12:00 Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminen (Ma / Fy / Ke) (työpaja)
12:00-13:00 Lounas
13:00-14:00 Abitti-koe matematiikassa / fysiikassa ja kemiassa (työpaja)

 • Abitti-kokeen laadinta ja vastaaminen eri ohjelmistoilla
 • Matematiikan Abitti-koe: A-osan monivalinnat ja perinteiset tehtävät B-osassa
 • Luonnontieteen Abitti-kokeen laadinta: ohjelmistot vastauksen tukena
 • Kokeen pitäminen ja arvostelu

14:00-14:15 Kahvitauko
14:15-15:30 Edellinen aihe jatkuu
15:30-16:00 Päivän yhteenveto ja etätehtävä

Lyhyt esittäytymiskierros

 • Miten tieto- ja viestintäteknologia näkyy opetuksessani?

 • Miten opiskelijani hyödyntävät teknologiaa?

 

 1. Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin
 2. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi
 3. Nopeutetaan siirtymistä työelämään
 4. Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta
 5. Vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi
 6. Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan

 

 

Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi 2015–2019, Hallituksen julkaisusarja 2/2016  

Kärkihankkeet:

Osaaminen ja koulutus

"Opetus ohjaa opiskelijaa syventämään ymmärrystään tieto- ja viestintäteknologiasta sekä käyttämään sitä tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja turvallisesti niin itsenäisessä kuin yhteisöllisessäkin työskentelyssä."

5.1 Opetuksen yleiset tavoitteet

LOPS 2016

”Matematiikan opiskelussa hyödynnetään muun muassa dynaamisen matematiikan ohjelmistoja, symbolisen laskennan ohjelmistoja, tilastoohjelmistoja, taulukkolaskentaa, tekstinkäsittelyä sekä mahdollisuuksien mukaan digitaalisia tiedonlähteitä”

5.6 Matematiikka

"Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään muun muassa mallintamisen välineenä, tutkimusten tekemisessä ja tuotosten laatimisessa."

5.9 Fysiikka, 5.10 Kemia

 

Esim. MAA2

Esim. MAA2

Esim. MAA6

Määritä laskemalla paraabelille \( y=x^2-4x+13 \) kohtaan \( x=2 \) piirretyn tangentin yhtälö

Esim. MAA3

Esim. MAA4

Kolme ympyrää sivuaa toisiaan oheisen kuvion mukaisesti. Ympyröiden keskipisteet ovat A, B ja C ja niiden säteet ovat samassa järjestyksessä 1, 2 ja 3. Mikä on ympyröiden väliin sijoitetun mahdollisimman suuren ympyrän keskipiste ja säde?
Anna vastauksessa tarkat arvot.

Esim. MAA5

Esim. MAB3

Esim. MAB4

MAA2: Binomikaavat

MAA2: Binomikaavat

Esim. MAY1 & GeoGebra Groups

Esim. MAY1 & GeoGebra Groups

Esim. vMAB1 & Itsearviointi

Esim. MAA2 & Itsearviointi

Sähköinen oppikirja

Sähköinen oppikirja

O365

Google

Simulaatiot

Simulaatiot

Makrotaso

Mikrotaso

 1. Tilavuus kasvaa

 2. Muuttuuko lämpötila?

 3. Pallo tuntuu kovemmalta

 

 1. Kaasumolekyylien määrä pallon sisällä kasvaa

 2. Liikkuvatko molekyylit aiempaa hitaammin vai nopeammin?

 3. Kaasumolekyylit törmäilevät kalvon sisäpintaan useammin 

Concord Molecular Workbench 

Openclipart

Tietokoneavusteiset mittaukset + simulaatiot

GeoGebra

Käsitekartat

Kuvaajat ja graafit

Esim. FY5 & Itsearviointi

Esim. FY2 & TI Nspire

Ohjeita Abitti-ohjelmistojen käyttöön fysiikan näkökulmasta.

bit.ly/fyohjeita

 

 • Miten opettajana käytän tieto- ja viestintäteknologiaa?

 • Miten opiskelijat kursseillani käyttävät tieto- ja viestintäteknologiaa?

 • Miten arvioin tieto- ja viestintäteknologialle asetettujen kurssikohtaisten tavoitteiden toteutumista?

MAOL TVT:n pedagoginen hyödyntäminen... 2017

By Opetus.tv

MAOL TVT:n pedagoginen hyödyntäminen... 2017

 • 1,347
Loading comments...

More from Opetus.tv