Sähköinen fysiikan ylioppilaskoE

Sähköistyvä ylioppilastutkinto

Lähde: http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/10/08/sahkoisessa-harjoituskokeessa-ei-hermoiltu

"Ylioppilastutkintoa kehitetään tukemaan koulutuksen yleissivistäviä tavoitteita ja mahdollistamaan ylioppilastutkinnon laajempi hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa parantamalla koearvosanojen vertailukelpoisuutta ja kehittämällä ylioppilastutkinnon toisesta äidinkielen kokeesta yleissivistystä sekä tiedon käsittelyn ja pätevyyden arvioinnin taitoja mittaava koe. Valmistellaan tieto- ja viestintätekniikan käyttöönottoa asteittain ylioppilaskirjoituksissa.”

Jyrki Kataisen I hallituksen hallitusohjelma 22.6.2011

Hallitusohjelma 2011

 

Päätelaitteelle on hyväksytty seuraavat ohjelmistot:

Päätelaitteen ohjelmistot

sähköinen ylioppilastutkinto

Abitti-kurssikoejärjestelmä

USB-tikut

 • Palvelin
 • Kokelas
 • Koetehtävät

Reaalikokeen rakenne

lähde: ylioppilastutkintolautakunta

lähde: ylioppilastutkintolautakunta

poimintoja

Fysiikan ylioppilaskokeeN rakenne

Osassa III (2 kpl x 20 p / 3 kpl,  max 40 p)

Esim. analysointi-, muunnos- tai kehittämistehtäviä. Kurssien sisältöjä integroivia tehtäviä analysoimisen, arvioimisen ja luomisen tasoilta. Aineistot voivat olla merkittävässä roolissa ja tehtävät voivat olla oppiainerajat ylittäviä.

Luominen

Arviointi

Analysointi

Soveltaminen

Ymmärtäminen

Mieleenpalauttaminen

Anderson & Kratwohlin taksonomia

Osassa I (1 kpl x 20 p / 1 kpl, max. 20 p)

Esim. väittämä, monivalinta, avokysymys, kuvaajien piirtäminen ja tulkitseminen. Perustehtäviä muistamisen ja ymmärtämisen tasoilta.

Osassa II (4 kpl x 15 p / 7 kpl, max 60 p)

Esim. vertailu- arviointi- ja sovellustehtäviä. Kurssien keskeisiä sisältöjä ymmärtämisen, soveltamisen ja analysoinnin tasoilta.

max. 120 p

Ajattelutaidot

Anderson & Kratwohlin taksonomia

Oheislukemisto: Halinen et al. (2016) s. 64;

Ouakrim-Soivio (2016) s. 67

Materiaalit

Tekstiä, kuvaa, ääntä, videoita, simulaatioita ja mittaustuloksia.

Vastaus

 • Fysiikan luoneen mukainen esitystapa.
 • Vastaus on looginen ja yhtenäinen kokonaisuus.
 • Kokelas liittää vastaukseensa kuvaajat, voimakuviot, taulukot jne. kuvina.
 • Mittaustulosten analysointi tietokoneohjelmien avulla.

Essee- ja selitystehtävät

 • Täydentäminen kaavoilla ja kuvilla, joihin viitataan.
 • Hyvin jäsennelty ja sisällöltään johdonmukainen.
 • Keskeisten seikkojen painottaminen tärkeämpää kuin hajanaiset yksityskohdat.

Kokeeseen vastaaminen

Laskennalliset tehtävät

 • Laskennallisissa tehtävissä laajoja välivaiheita ei tarvita.
 • Suureyhtälöitä ja kaavoja käytetään tavalla, joka osoittaa, että kokelas on ymmärtänyt tehtäväannon oikein.
 • Suureyhtälö ratkaistaan kysytyn suureen suhteen.
 • Suureiden arvojen sijoituksia yhtälöön ei tarvita, jos on selvää mitä lukuarvoa ja yksikköä kullekin suuresymbolille käytetään. Suuresymbolit ja yksiköt erottuvat toisistaan, kun kirjoitetaan suuresymbolit kursiivilla ja yksiköitä ei kursivoida.

Kaavaeditoria ei vielä valittu, tod.näk. LaTeX tai Asciimath

 

 

Kokeeseen vastaaminen

Kuvaajat

 • Tuotetaan käytettävissä olevilla ohjelmilla
 • Liitetään kuvakaappauksina osaksi vastausta.
 • Ohjelma valitaan siten, että sen ominaisuudet riittävät ratkaisun kaikkiin vaiheisiin.
 • Kuvaajaan akselien nimet, yksiköt ja asteikko.
 • Tehtävänannon mukaisesti mittauspisteisiin sovitetaan niihin sopiva suora tai käyrä.
 • Tehtävässä voidaan vaatia sovitusparametrien tai sovitefunktion antamista vastauksessa.
 • Kuvaajaan merkitään johtopäätösten kannalta olennaiset kohdat, kuten kuvaajalta luetut pisteet tai hetkellistä nopeutta laskettaessa kyseinen tangentti.

Kokeeseen vastaaminen

"Ensimmäisten sähköisten kokeiden tehtävänlaadinnassa otetaan huomioon kokelaiden ja opettajien totutteleminen uuteen koeympäristöön ja teknisiin ratkaisuihin.

 

Miten uuteen kokeeseen voi valmistautua?

Parhaiten sähköiseen kokeeseen voi valmistautua opiskelemalla monipuolisesti opetussuunnitelman mukaisia tietoja ja taitoja. Luontevana osana fysiikan opiskelua kannattaa harjoitella

 • monimuotoisten materiaalien analysointia ja tulkintaa
 • tutkimusten tekemistä ja tutkimustulosten analysointia
 • fysiikalle tyypillisen tekstin ja kuvaajien tuottamista sähköisillä välineillä

Lisäksi on hyvä tutustua Abitti-koejärjestelmään ja sen ohjelmiin."

Kokeeseen vastaaminen

lähde: ylioppilastutkintolautakunta

 

 • Millaisia odotuksia sinulla on sähköisen ylioppilaskokeen tuomista muutoksista? Mikä on suurin muutos?

 • Millaiset valmiudet opiskelijoillasi on sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin jos vertaat niitä paperisiin?

 • Mikä on suurin huolen / ilon aiheesi sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin liittyen?

 • Millaisia tehtäviä toivot sähköisyyden mahdollistavan fysiikassa? 

 • Mitä vanhaa toivot kokeessa säilyvän? Mitä ei saisi muuttaa tai poistaa koetta sähköistettäessä?

 • Miten tehdään hyvä vastaus fysiikan sähköisessä ylioppilaskokeessa?

 • Opiskellaanko oppiainetta vai teknistä kikkailua?

 

Pohdittavaksi

Suunnittele Abitti-koeympäristöön yksittäinen koetehtävä, jonka ratkaisussa tarvitsee hyödyntää käyttöjärjestelmän ohjelmistoja.

https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto/digabi

Sähköinen fysiikan ylioppilaskoe, MAOL

By Opetus.tv

Sähköinen fysiikan ylioppilaskoe, MAOL

 • 1,161
Loading comments...

More from Opetus.tv