Fremtidens forsikringsselskap

Digitaliseringstiltak som forsterker kundeopplevelsen på tvers av IT- og forretningsstrategi

24.02.2021

Fremtidens forsikringsselskap

Agenda

 • Introduksjon
 • Kjapp intro fra If
 • Presentasjon av innsiktsarbeid fra internprosjekt i Bekk
 • Evt diskusjon og spørsmål kan stilles underveis eller på slutten av møtet

24.02.2021

Fremtidens forsikringsselskap

Introduksjon

Stian Krosby

Alexander Vassbotn Røyne-Helgesen

Manager, Interactive, Bekk

Management Consultant, Bekk

24.02.2021

Fremtidens forsikringsselskap

Fra produkt- til tjenesteorientert logikk

Produktdominerende logikk

Tjenestedominerende logikk

Products

Goods

Services

Service

Direct

Indirect

(unit of output)

(the core offering)

(residual units of output)

(processes)

(services)

(goods

New opportunities

Actor Recombinations

Information and Goal Alignment

Role of the customer

SDL

Lifetime Use

24.02.2021

Fremtidens forsikringsselskap

Fra bestilling til retningsgivende strategisk ramme

 • Tjenestedesign
 • Forretningsdesign
 • Produktteam:
  • Forvaltning
  • Videreutvikling
  • Innovasjon
 • Smidig organisering (Nettverksorganisert og autonomi/distribuert ansvar)
 • Fra systemeierskap til produkteierskap
 • Hypotesedrevet utvikling
 • Strømfinansiert utvikling
 • Datadrevet utvikling
 • Retningsgivende ledelse (Scenario etc)
 • Tjenesteorientert ledelse (Vekststrategi, businesscase etc)
 • Smidig Strategi (Tette gapet mellom forretning og produksjon)

Produksjon

Organisasjon/Prosess

Strategi

24.02.2021

Fremtidens forsikringsselskap

Fra bestilling til retningsgivende strategisk ramme

Build

Build

Build

Measure

Learn

Strategi og forretning

Produkteierskap og tjenestedesign

24.02.2021

Fremtidens forsikringsselskap

Digitaliserte selskaper får nye muligheter

Nye løsninger uavhengig av kjernesystemer

Brukersentrerte forretningsmodeller drevet av digitalisering

Disruptive

24.02.2021

Fremtidens forsikringsselskap

Introduksjon

The Internet of Me er med på å endre måten folk samhandler gjennom teknologi. Sluttbrukeren i sentrum for enhver digital opplevelse

Digitale enheter mellom digitale og fysiske verdener, driver en Outcome Economy og muliggjør en ny forretningsmodell som skifter fokus fra å selge ting til å selge utfall

Platform (R)Evolution reflekterer hvordan digitale plattformer blir verktøy for å bygge neste generasjons produkter og tjenester- og hele økosystemer i digitale og fysiske verdener

The Inteligent Company integrerer programvare i alle aspekter av sin virksomhet til å kjøre nye nivåer av operasjonell effektivitet, evolusjon og innovasjon

Workforce reimagined ser fremskritt i mer naturlige menneskelige grensesnitt, bærbare enheter og smarte maskiner som strekker intelligent teknologi for å samhandle som et "team-medlem", og arbeider sammen med de ansatte

24.02.2021

Fremtidens forsikringsselskap

Introduksjon

Nøkkeldimensjon Funksjon Resultat/Løsninger Emosjon
Sannhetens øyeblikk
Digi/Tech/Strategy
Å kunne utføre en tjeneste/bruke et produkt Oppgaveløsning, få informasjon, kostnadskontroll, fjerne bekymring, prosessforenkling Produktet leverer, forventinger innfridd
Multikanal
Tech
Responsiv og fungerer på alle platformer Distribusjon, Navigasjon, Opplevelse av produktets betydning Opplevelse av moderne og proffesjonell tjeneste, brukerflyt
Automatisering
Digi/Strategy
Effektivisere drift, lik kundebehandling Tidsbesparelse, Tilgjenglighet, individualisering 24/7 service, When in need
Big Data
Business/Tech
Minimere risiko, sømløs kundeforholdsutvikling Salgsoppfølging, kunde styring, pris Responstid, sammenlikning og vurderingsmuligheter
Tech as enabler
Budget/Time
Renere, rasker, sterkere kundebehandling Hastighet, arbeidsflyt, konkurransedyktighet Konkurransedyktighet, Moderne, føle at selskapet forsøker å levere cutting edge løsning
Innovasjonsklar organisasjon
Strategy
Personalledelse og utnyttelse, trening og kompetanseutvikling Kultur, ekspertise, ansatte Smart, kvalitet, opplevelse av ny og bedre kvalitet

24.02.2021

Fremtidens forsikringsselskap

Innledning

24.02.2021

Fremtidens forsikringsselskap

Prosess og veikart

Fremtidsvisjon for forretningsmodell

6 dimensjoner der forsikringselskaper kan øke verdien for seg selv og kundene ved digitalisering

Mulighetsrommet for ideer, løsninger og prototyper

Kontinuerlig forbedring

24.02.2021

Fremtidens forsikringsselskap

Prosess og veikart

Lappen

Brannleken

Slow down GPS

HMS landbruk

Forsikringspapirer on demand (bygg og anlegg)*

Forsikringskort

MyBusiness (if login)

24.02.2021

Fremtidens forsikringsselskap

Hvordan skulle vi lage PoC for tilnærmingen?

Innovativ endring

Kontinuerlig forbedring

Nytt konsept

Custom build

Standard

løsning

Optimale versjoner

av eksisterende modeller

Lean startup MVP

Ekkokammer

Ants

AirBnB

Pirate Bay

Nytt konsept

Custom build

Nytt konsept

Custom build

Uber

Amazon

Ants

AirBnB

Pirate Bay

Spotify

Netflix

Oscar health

Komplett

forsikring

24.02.2021

Fremtidens forsikringsselskap

Utgangspunkt for konseptualisering

 • Kontinuerlig forbedring krever grunnleggende enighet mellom it og forretning
 • Omfavning av ny teknologi, R&D, brukersentrert produktutvikling, minimere teknisk gjeld
 • Målbildet for digitalisering gir utgangspunkt for små initiativer. De initiativene gir verdi til eksisterende prosjekter eller I beste fall erstatter eksisterende løsninger

Forsikringsselskapene må fikse problemene
sine i innovasjonstakt

24.02.2021

Fremtidens forsikringsselskap

Alltid trygg

24.02.2021

Fremtidens forsikringsselskap

Automatisk kjøp av forsikringer basert på forhåndsdefinerte regler der kunden ikke trenger å tenke på forsikringer i forkant, det bare virker.

Alltid trygg – tech as enabler

24.02.2021

Fremtidens forsikringsselskap

Digital takstmann

24.02.2021

Fremtidens forsikringsselskap

Digital takstmann - multikanal

Behandling av små-claims er tidkrevende og koster mer penger enn det er verdt. Kunden velger bort forsikringen på små saker pga tungvindte, lite effektive prosesser.

24.02.2021

Fremtidens forsikringsselskap

24.02.2021

Fremtidens forsikringsselskap

Prevent it

24.02.2021

Fremtidens forsikringsselskap

24.02.2021

Fremtidens forsikringsselskap

Prevent it – big data

Basert på ditt forsikringsforhold og personlig/bedrifts informasjon kan forsikringsselskapet gi deg tjenester og råd om hvordan du kan unngå skade.

24.02.2021

Fremtidens forsikringsselskap

Alt vi eier

24.02.2021

Fremtidens forsikringsselskap

Et virtuelt dashboard med alle dine/bedriftens verdier som gir deg oversikt over hva som er og hva som ikke er forsikret

Alt jeg eier - Automatisering

24.02.2021

Fremtidens forsikringsselskap

Stol på forsikringsselskapet

24.02.2021

Fremtidens forsikringsselskap

Stol på forsikringsselskapet – sannhetens øyeblikk

Forsikringselskapet skal være en superhelt som hjelper i nødsituasjoner, og sørger for en lykkelig slutt.

24.02.2021

Fremtidens forsikringsselskap

Most insurers are still tied to a business model based on pooling risk, calculating average pricing and generating gross premium income. This model will come under increased threat in the future ...

Accenture: Digital Insurance Era: Stretch Your Boundaries

24.02.2021

Fremtidens forsikringsselskap

Insurers will need to develop an agile
operating model capable of dealing with the different trajectories of growth. This includes developing innovative growth strategies on the one side and meeting the need for scale and efficiency to sustain margins on the other

PWC: The future of insurance

24.02.2021

Fremtidens forsikringsselskap

Introduksjon

PWC: The future of insurance

24.02.2021

Fremtidens forsikringsselskap

24.02.2021

Fremtidens forsikringsselskap

24.02.2021

Fremtidens forsikringsselskap

Fra bestilling til retningsgivende strategisk ramme

 • Tjenestedesign
 • Forretningsdesign
 • Produktteam:
  • Forvaltning
  • Videreutvikling
  • Innovasjon
 • Smidig organisering (Nettverksorganisert og autonomi/distribuert ansvar)
 • Fra systemeierskap til produkteierskap
 • Hypotesedrevet utvikling
 • Strømfinansiert utvikling
 • Datadrevet utvikling
 • Retningsgivende ledelse (Scenario etc)
 • Tjenesteorientert ledelse (Vekststrategi, businesscase etc)
 • Smidig Strategi (Tette gapet mellom forretning og produksjon)

Produksjon

Organisasjon/Prosess

Strategi

24.02.2021

Fremtidens forsikringsselskap

Insanity is doing the same thing over and over again, but expecting different results.

Fremtidens forsikringsselskap

By Alexander Vassbotn Røyne-Helgesen

Fremtidens forsikringsselskap

Digitaliseringstiltak for utvikling av IT og forretningsstrategi

 • 186