Kultúrna stratégia 2021 - 2040

- > Priorita 1: Rozvoj kultúrnej infraštruktúry

 

 

- > Priorita 2: Rozvoj kultúrneho a kreatívneho potenciálu

 

 

- > Priorita 3: Zabezpečenie dostupnosti kultúrneho a

komunitného života pre všetkých občanov

 

- > Priorita 4: Budovanie kapacít a rozvoj publík

 

- > Priorita 5: Posilnenie environmentálnej zodpovednosti v kultúrnom a kreatívnom priemysle

Ciele EHMK 2026

1. Trenčín je dôležitý pre Európu & Európa je dôležitá pre Trenčín

- Trenčín sa nachádza na mape Európy v povedomí európanov, Európa je v povedomí občanov Trenčína

- Ľudia v Trenčíne, na Slovensku a v Európe budú vnímať Trenčín ako kreatívne a inovatívne európske mesto.

 

2. Ľudia sú dôležití pre Trenčín

- Podpora občianskej kultúrnej činnosti a účasti obyvateľov na tvorbe kultúrnych hodnôt so zameraním na zapojenie skupín so zložitým prístupom ku kultúre

 

3. Kultúra je dôležitá pre Trenčín

Udržateľné nástroje pre kultúru a kreativitu v Trenčíne

 

4. Mesto je dôležité pre Trenčín

- Rozvoj verejného priestoru a inštitúcií

- Obyvatelia Trenčína sa budú vnímať ako súčasť mesta a jeho komunity

 

5. Príroda je dôležitá pre Trenčín

- Kreatívny rozvoj ekologického rozmeru kultúrnej a kreatívnej činnosti

- Vedenie mesta Trenčín a jeho obyvatelia sa plne stotožnia s európskymi cieľmi na dosiahnutie klimatickej zmeny.  

 

 

 

 

Aktivity EHMK

- budovanie kultúrno-kreatívnych kapacít v Trenčíne a regióne

- odborné zostavovanie medzinárodného kultúrneho programu - kurátorovaním, participatívnym spôsobom, cez granty a pod.

- nadväzovanie medzisektorových spoluprác

- realizácia európskej dimenzie kultúrneho diania v Trenčíne

- zapájanie občanov do kultúrneho a komunitného diania v meste a regióne

- národná a medzinárodná propagácia aktivít EHMK a mesta Trenčín

 

Kultúrna stratégia

• Ukazovatele európskej spolupráce (spoločné projekty, programy, členstvo v sieťach a platformách EU, zmienky o európskych médiách atď.)
• Ukazovatele začlenenia a kultúrnej ponuky (vzájomná komunikácia, dobrovoľnícka účasť, občiansko-komunitné akcie, návštevnosť kultúrnych podujatí a kultúrnych inštitúcií atď.)
• Ukazovatele infraštruktúry (bezbariérovosť)
• Ukazovatele kreativity a inovácii (profesionalizácia finančnej udržateľnosti KKP, podporné systémy pre infraštruktúru KKP, nové inovatívne stimuly ap.)
• Ukazovatele životnosti (dĺžka a počet návštev v rámci mestského turizmu, množstvo študentov v meste, dostupnosť online ponúk, využitie internetu atď.)
Ekologické ukazovatele (postupné zmena štýlu života vedúca k udržateľnému životu v meste, dostupnosť ekologických spôsobov dopravy, zelené audity a zelené riešenia, ekologické aspekty kultúrnych programov a marketingu atď.)

EHMK 2026

ukazovatele

• Ukazovatele európskosti

 


• Ukazovatele inklúzie a kultúrnej ponuky


• Ukazovatele infraštruktúry


• Ukazovatele kreativity a inovácii


• Ukazovatele životnej úrovne

 


• Ekologické ukazovatele

deck

By tapioca

More from tapioca