Pestujme zvedavosť

Symposium Art Music Management VŠMU

Čo je

Európske hlavné mesto kultúry (EHMK)?

ZMENA

 

ROZVOJ

 

BOOST PRE KULTÚRU

SÚŤAŽ

Kandidatúra

kto

čo

ako

KTO?

Trenčín

Nitra

Žilina

Trnava

Hlohovec

Banská Bystrica

Prešov

Martin

Danuta Glondys

Diane Dodd

EXPERTÍZA

trencin2026.sk/contributors

ČO?

1. Bid Book

38 otázok, 60 strán, 2020

2. Bid Book

43 otázok, 100 strán, 2021

KRITÉRIÁ

 

 

Dlhodobá stratégia

Kultúrny a kreatívny obsah

Európsky rozmer

Participácia a inklúzia (outreach)

Manažment: financie, organizačná štruktúra, marketing

Realizačné kapacity

ARE WE READY TO GO BEYOND

"BUSINESS AS USUAL"?

Trenčín SI TY

Rozšírenie kultúrnej ponuky

Máme to ako spraviť a udržať

AKO?

VÍZIA

Porozumieť ľuďom

 

Porozumieť mestu a regiónu

 

Porozumieť systému

 

Porozumieť potenciálu a špecifickým charakteristikám

 

Rozvinúť umeleckú kvalitu

 

Rozvinúť európsky rozmer

+ samosprávy a zastupiteľstvá

+ kultúrne a kreatívne komunity

+ všetky sektory (verejný, súkromný, tretí)

+ občania

Čo je projekt Trenčín 2026?

  • Strategický dokument napísaný tímom Trenčín 2026 spolu so stovkami partnerov a kreatívcov z TN, SR a EU tak aby naplnil kritériá

  • Zmluva s EÚ

  • Stratégia a plán realizácie pre nás a partnerov na 2022 - 2026

1. Premieňame nevyužité miesta na živé verejné priestory - napĺňame ich obsahom

2. Podporujeme a umožňujeme kreatívny potenciál každého v Trenčíne a regióne

3. Vytvárame prostredie pre multikultúrne komunity a medzinárodnú spoluprácu

Programové priority

Verejný priestor
Príroda a klimatická kríza

Živá kultúra

Rozvoj príležitostí

Komunity

Európske témy

 

Európsky rozmer

   je základ všetkého.  

Je to dôvod, prečo titul Európske hlavné mesto kultúry existuje. Keby tam nebol ten európsky rozmer, bolo by to Slovenské hlavné mesto kultúry.

 

Bidbook str. 25

2021

projekty kandidatúry

2022

založenie organizácie

nastavenie procesov

 

2023-2025

postupná realizácia plánovaných projektov

 

2026

hlavný program

 

dedičstvo

Athens, 1985

Florence, 1986

Amsterdam, 1987

West Berlin, 1988

Paris, 1989

Glasgow, 1990

Dublin, 1991

Madrid, 1992

Antwerpen, 1993

Lisbon, 1994

Esch, 2022 Luxembourg City, 1995, 2007

Copenhagen, 1996

Thessaloniki, 1997

Stockholm, 1998

Weimar, 1999

Avignon, 2000

Bergen, 2000

Bologna, 2000

Brussels, 2000

Helsinki, 2000

Kraków, 2000

Prague, 2000

Rejkjavík, 2000

Santiago de Compostela, 2000

Rotterdam, 2001

Porto, 2001

Salamanca, 2002

Graz, 2003

Genoa, 2004

Lille, 2004

Cork, 2005

Patras, 2006

Sibiu, 2007

Liverpool, 2008

Stavanger, 2008

Linz, 2009

Vilnius, 2009

Istanbul, 2010

Pécs, 2010

Turku, 2011

Tallinn, 2011

Guimaraes, 2012

Maribor, 2012

Marseille, 2012

Košice, 2013

Riga, 2014

Umea, 2014

Plzeň, 2015

San Sebastian, 2016

Wroclaw, 2016

Paphos, 2017

Valletta, 2018

Matera, 2019

Plovdiv, 2019

Rijeka, 2020

Galway, 2020

Kaunas, 2022

Novi Sad, 2022

Veszprém, 2023

Timisoara, 2023

Eleusis, 2023

Tartu, 2024

BadIschl, 2024

Bodo, 2024

Nova Gorizia, 2025

Chemnitz, 2025

Oulu, 2026

Trenčín

Ďakujem

trencin2026.eu

Symposium Art Music Management VŠMU 2023

By tapioca

Symposium Art Music Management VŠMU 2023

  • 303