Pestujme zvedavosť

Richard Rybníček

Primátor mesta Trenčín

Trenčín Si Ty

Trenčín Si Ty

Trenčín Si Ty

Dr. Danuta Glondys

European Capital of Culture Expert

Athens, 1985

Florence, 1986

Amsterdam, 1987

West Berlin, 1988

Paris, 1989

Glasgow, 1990

Dublin, 1991

Madrid, 1992

Antwerpen, 1993

Lisbon, 1994

Esch, 2022 Luxembourg City, 1995, 2007

Copenhagen, 1996

Thessaloniki, 1997

Stockholm, 1998

Weimar, 1999

Avignon, 2000

Bergen, 2000

Bologna, 2000

Brussels, 2000

Helsinki, 2000

Kraków, 2000

Prague, 2000

Rejkjavík, 2000

Santiago de Compostela, 2000

Rotterdam, 2001

Porto, 2001

Salamanca, 2002

Graz, 2003

Genoa, 2004

Lille, 2004

Cork, 2005

Patras, 2006

Sibiu, 2007

Liverpool, 2008

Stavanger, 2008

Linz, 2009

Vilnius, 2009

Istanbul, 2010

Pécs, 2010

Turku, 2011

Tallinn, 2011

Guimaraes, 2012

Maribor, 2012

Marseille, 2012

Košice, 2013

Riga, 2014

Umea, 2014

Plzeň, 2015

San Sebastian, 2016

Wroclaw, 2016

Paphos, 2017

Valletta, 2018

Matera, 2019

Plovdiv, 2019

Rijeka, 2020

Galway, 2020

Kaunas, 2022

Novi Sad, 2022

Veszprém, 2023

Timisoara, 2023

Eleusis, 2023

Tartu, 2024

BadIschl, 2024

Bodo, 2024

Nova Gorizia, 2025

Chemnitz, 2025

Oulu, 2026

Trenčín

Lenka Kuricová

Umelecká riaditeľka Trenčín 2026

Kreatívny Inštitút Trenčín

1. Bid Book

38 otázok, 60 strán, 2020

2. Bid Book

43 otázok, 100 strán, 2021

ARE WE READY TO GO BEYOND

"BUSINESS AS USUAL"?

Dlhodobá  stratégia

Kultúrny a umelecký obsah

Európska dimenzia

Dosah

Manažment

Realizačné kapacity

4000

ľudí v priebehu
2 rokov

3700

stretnutí

320

medzinárodných partnerov

50

krajín

“The panel recommends that the city of Trenčín is selected to become a European Capital of Culture in Slovakia in 2026.”

 

“The bid of the city of Trenčín impresses as being conceptually strong and very well structured.”

 

“A strong team has been brought together, which impresses with its professionalism.”

 

The Expert Panel’s report, Dcember 2021

 • 23 strategicko-kreatívnych projektov

 • Atraktívne, udržateľné mesto so silnou
  európskou identitou

 • Napojenie na European Green Deal
  a New European Bauhaus

 • 26 strategicko-kreatívnych projektov

 • Dynamický kreatívny kraj s rozvinutou cezhraničnou spoluprácou

 • Napojenie na Culture Action Europe
  a European Creative Business Network

 • 27 strategicko-kreatívnych projektov

 • Európske Slovensko s vysokým globálnym profilom

 • Napojenie na Culture for Health a rozvoj iniciatívy Skills for Europe 

Lucia Dubačová

Riaditeľka Trenčín 2026

Kreatívny Inštitút Trenčín

Tím kandidatúry

IMPLEMENTÁCIU ZASTREŠUJE

Kreatívny Inštitút Trenčín, n.o.

Trenčín 2026

zastrešuje

KIT, n.o.

Spoluriešitelia

zodpovední za napĺňanie cieľov

(Organizácie, jednotlivci, inštitúcie)

Dodávatelia

cca
90%

projektov

Dodávatelia

10%
projektov

Implementáciu realizujú

Implementáciu realizujú

Ministerstvá SR

Mesto Trenčín a TSK

2021

kandidatúra

2022

založenie organizácie

nastavenie procesov

 

2023-2025

postupná realizáciaplánovaných projektov

 

2026

hlavný program

 

2027

dedičstvo

Trenčín ako súčasné mesto

Trenčín ako dynamické, kreatívne, európske mesto

Trenčín

príklady dobrej praxe

inovácie

aktívny kreatívny priemysel

pracovné príležitosti a mladá generácia

atraktívne pre návštevu, bývanie aj podnikanie

v medzinárodnej spolupráci

Eúropska zelená dohoda

Nový Európsky Bauhaus

Európa pripravená na digitálnu dobu

Ekonomika, ktorá funguje pre ľudí

Silnejšia Európa vo svete

Propagácia Európskeho spôsobu života

Nový push pre EU demokraciu

Spoločne môžeme naplniť najväčšie ambície

kreativitou a zvedavosťou.

Interreg. inovácie a UI

synergia s Trenčín 2026

zapájanie komunít

armády

cyklistická a vodná

doprava - Program

osveta a vzdelávanie

cez Trenčín 2026

transformácia

ODA

spolupráca na dopr.

napojení - Zlín, Viedeň

podpora a stimulácia

ekologických aspektov

kultúrnej produkcie

vytvárať priaznivé

podmienky pre

implementáciu EHMK

na národnej úrovni

funkčné nastavenie

financovania

kapitálových výdavkov

podpora Trenčína ako

hýbateľa cestovného

ruchu

obnova

železničnej stanice

Ministerstvo

Ministerstvo

Ministerstvo

obrany

dopravy a výstavby

Ministerstvo

životného

prostredia

investícií, regionálneho

rozvoja a informatizácie

propagácia

Trenčín 2026

nástroje pre

stimuláciu KKP

podpora a stimulácia

výskumu a inovácií

v napojení na

vytvárať priaznivé

podmienky pre

implementáciu EHMK

na národnej úrovni

funkčné nastavenie

financovania

operatívnych výdavkov

Ministerstvo

školstva, vedy

výskumný tím

Trenčín 2026

vytvárať priaznivé

podmienky pre

spoluprácu a zapojenie

mládeže

Ministerstvo

kultúry

výskumu a športu

prezentácia

Trenčín 2026

spolupráca na

mobilitách

podpora cehraničnej

spolupráce, najmá s

Českou republikou

Ministerstvo

zdravotníctva

Ministerstvo

zahraničných vecí

Ministerstvo

vnútra

integrácia utečencov

a minorít do života

Culture for Health

komunikácia

s rezortami o EÚ agende

kultúrna diplomacia

zapájanie

kultúrnych inštitútov

a európskych záležitostí

CHCIEŤ VEDIEŤ

A ODVÁŽIŤ SA KONAŤ.

Copy of Sympozium TN26

By tapioca

Copy of Sympozium TN26

 • 300