Nederlands

Les 3: Herhaling en Lijsten

Vandaag gaan we 

 • herhalen, herhalen herhalen
 • leren hoe je een meerdere woorden opslaat in een lijst
 • leren hoe je woorden uit een lijst kan aanwijzen

 • leren te voorspellen wat een code met een lijst erin doet

 • leren hoe je fouten met lijsten herkent en oplost

Herhaling

Om een woord of zin te laten zien gebruik je print().

Weet je nog?

 • gebruik ronde haakjes voor en achter de woorden
 • gebruik aanhalingstekens voor en achter ieder woord
 • zet een komma tussen alle woorden,
  maar niet op het einde
print('Ik', 'hou', 'van', 'Python')

Demo

Herhaling

Om een woord te laten zien gebruik je print().

Weet je dit nog?

 • Meerdere print()'s onder elkaar maken meerdere zinnen
 • Commentaar achter een hekje # wordt overgeslagen
 • De code wordt van boven naar beneden gelezen,
  regel voor regel!
print('Hallo')
#print('Allemaal')
print('leerlingen')

Demo

Herhaling

In dit programma gebruiken we een variabele.

Weet je nog?

 • Een variabele heeft een andere kleur dan tekst!
 • Een variabele heeft geen aanhalingstekens nodig
 • Python gaat 'omhoog' zoeken naar de betekenis
  van een variabele.
programmeertaal = 'Python'

print('Dit', 'verhaal', 'gaat', 'over', programmeertaal)
print(programmeertaal, 'is', 'een', 'programmeertaal')
print(programmeertaal, 'is', 'leuk!')

Wat gaat hier mis?

dier is 'schildpad'

Wat gaat hier mis?

dier = 'schildpad'
(dier, 'houdt', 'van','tomaat')

Wat gaat hier mis?

dier = 'schildpad'
print('schildpad', 'houdt', 'van','tomaat')
print('schildpad', 'loopt', 'traag')
print('ik', 'houd', 'van', 'de', 'schildpad')

Demo

Meerdere definities

Je kunt een variabele meerdere keren gebruiken.

Denk eraan dat de code van boven naar beneden wordt gelezen.

De variabele heeft dus op verschillende plekken verschillende waardes!

dier = 'schildpad'

print('De', dier, 'loopt' 'door', 'het', 'bos.')
print('De', dier, 'heeft' 'honger.')
print('De', dier, 'zoekt' 'een', 'tomaat.')

dier = 'kikker'

print('De', dier, 'loopt' 'door', 'het', 'bos.')
print('De', dier, 'heeft' 'honger.')
print('De', dier, 'zoekt' 'een', 'tomaat.')

Demo

Een lijstje maken

Als je steeds precies hetzelfde doet met een variabele, is het niet zo handig om dat steeds te kopiëren.

Bijvoorbeeld als je twee keer hetzelfde verhaal wilt maken over een ander dier.

dier = 'schildpad'

print('De', dier, 'loopt' 'door', 'het', 'bos.')
print('De', dier, 'heeft' 'honger.')
print('De', dier, 'zoekt' 'een', 'tomaat.')

dier = 'kikker'

print('De', dier, 'loopt' 'door', 'het', 'bos.')
print('De', dier, 'heeft' 'honger.')
print('De', dier, 'zoekt' 'een', 'tomaat.')

Een lijstje maken

Dan stop je de dieren of dingen samen in een lijst.

Let op deze dingen:

 • Definiëren gaat net als bij een variabele met naam =
 • Een lijst begint en eindigt met een rechte haak [    ]
 • Woorden in een lijst moeten tussen aanhalingstekens '    '
 • Tussen de woorden moeten weer komma's
dieren = ['schildpad', 'kikker']

Kahoot!

Ga naar kahoot.it

Aanwijzen in een lijst

Er zitten nu twee dieren in de lijst, maar hoe gebruiken we die?

Met rechte haken achter de naam van de lijst, wijs je een woord aan.

dieren = ['schildpad', 'kikker']
print(dieren[1])

Demo

Aanwijzen in een lijst

Er zitten nu twee dieren in de lijst, maar hoe gebruiken we die?

Met rechte haken achter de naam van de lijst, wijs je een woord aan.

Let op:
Het eerste woord is... woord 0!

dieren = ['schildpad', 'kikker']
print(dieren[1])

Aangewezen woorden printen

Je kunt een woord uit een lijst aanwijzen en meteen gebruiken in een zin.

Let op:
Een lijst met aanwijzer is zwart, net als een variabele.

dieren = ['schildpad', 'kikker']
print('De', dieren[0], 'loopt', 'door', 'het', 'bos.')

Demo

Fouten bij aanwijzen

Bij lijsten kan er ook wat mis gaan!

 • In het Engels heet de aanwijzer index. Dat zie je in foutmeldingen terug.
 • Je mag niet hoger dan het aantal woorden -1
dieren = ['schildpad', 'kikker']
print('De', dieren[2], 'loopt', 'door', 'het', 'bos.')

Demo

Kahoot!

ga terug naar kahoot.it

Vandaag hebben we geleerd

 • hoe je een meerdere woorden opslaat in een lijst
 • hoe je woorden uit een lijst kan aanwijzen

 • te voorspellen wat een code met een lijst erin doet

 • hoe je fouten met lijsten herkent en oplost

Huiswerk

 • Maak een nieuwe repl en noem deze les 3
 • kopieer je code van les 2
 • verander de variabele in een lijst

Zie de hand-out voor tips en stappen

 

Kopieer de link van je repl en zet dit met je naam in een mail naar huiswerk@vhto.nl

CS Certificate - Les 3 op school

By VHTO

CS Certificate - Les 3 op school

Computer Science Certificate is een initiatief van VHTO in samenwerking met Universiteit Leiden en wordt mogelijk gemaakt door Salesforce.org.

 • 581