Nederlands

Les 5: If-else

Vandaag gaan we leren

 • Keuzes maken in je programma met if-else
 • Goede en foute if-else codes herkennen

Herhaling

In dit programma gebruiken we een variabele.

Weet je nog?

 • Een variabele heeft een andere kleur dan tekst!
 • Een variabele heeft geen aanhalingstekens nodig
 • Python gaat 'omhoog' zoeken naar de betekenis
  van een variabele.
programmeertaal = 'Python'

print('Dit', 'verhaal', 'gaat', 'over', programmeertaal)
print(programmeertaal, 'is', 'een', 'programmeertaal')
print(programmeertaal, 'is', 'leuk!')

Demo

Herhaling

In dit programma gebruiken we ook een variabele.

Maar wat erin zit, wordt ingevoerd door de gebruiker

Denk aan:

 • Ronde haakjes achter input()
 • Typ in je uitvoerscherm
 • Geen aanhalingstekens om de variabele
print('Over', 'welk', 'dier', 'gaat', 'dit', 'verhaal?')
dier = input()
print('Dit', 'verhaal', 'gaat', 'over', 'een', dier)

Demo

if-else

Soms wil je dat de lezer van je verhaal, mee kan beslissen over het verloop van het verhaal!

 

Je kunt daarvoor sommige regels uivoeren maar andere overslaan. Dat doen we met een if-else.

print('Hond of kat?')
dier = input()

if dier == 'hond':
 print('Waf waf')
else:
 print('Miauw miauw')

Demo

if-else

Je gebruikt een if-else als je sommige regels wilt uitvoeren maar andere over wilt slaan.

print('Hond of kat?')
dier = input()

if dier == 'hond':
 print('Waf waf')
else:
 print('Miauw miauw')

Dit is belangrijk bij een if-else:

 • bij de if gebruik je twee keer de is ==

 • achter de regel met de if hoort een dubbele punt :

 • achter de regel met else hoort een dubbele punt :

 • regels onder de if beginnen met 2 spaties

 • regels onder de else beginnen met 2 spaties

 • de code gaat nog steeds van boven naar beneden, maar… maar één van de twee takken wordt uitgevoerd

if-else

Je gebruikt een if-else als je sommige regels wilt uitvoeren maar andere over wilt slaan.

print('Hond of kat?')
dier = input()

if dier == 'hond':
 print('Waf waf')
else:
 print('Miauw miauw')

En:

 

Het woord moet precies kloppen! Ook de spelling en hoofdletters.

Demo

Kahoot!!!

Ga naar kahoot.it

if-else en lijsten

Je kan leuke dingen doen door codes met elkaar te combineren, bijvoorbeeld if-else en lijsten.

if-else en lijsten

Tekst

 • alle regels voor lijsten blijven gelden
 • let nog steeds op de == en de :
 • let ook op de spaties onder if en else

Fouten bij if-else

Ook bij if-else kunnen er natuurlijk dingen misgaan.

Belangrijk om te weten:

 • Een : vergeten geeft een SyntaxError
 • Een = vergeten geeft een SyntaxError
 • ​De twee spaties vergeten (dit heet een 'indent') 
  geeft een IndentationError
if input('Hond of kat?') == 'hond':
 geluid = 'waf'
else:
 geluid = 'miauw'
print(geluid, geluid)

Demo

Vandaag hebben we geleerd

 • Keuzes maken in je programma met if-else
 • Goede en foute if-else codes herkennen

Huiswerk

 • Maak een repl aan en noem deze les 5
 • Schrijf een verhaal en maak gebruik van input, lijsten en minstens drie keer if-else 
 • Let op: dit verhaal kan dus niet maar 3 zinnen lang zijn...

 

 

Kopieer de link en zet deze met je naam in een mail naar huiswerk@vhto.nl

CS Certificate - Les 5 op school

By VHTO

CS Certificate - Les 5 op school

Computer Science Certificate is een initiatief van VHTO in samenwerking met Universiteit Leiden en wordt mogelijk gemaakt door Salesforce.org.

 • 601