Nederlands

Les 4: input

Vandaag gaan we leren

 • Invoer te gebruiken in je programma met input()
 • Invoer van een gebruiker opslaan in een variabele
 • Goede en foute code met input() herkennen

Herhaling

Dit programma bevat een lijst

Weet je dit nog?

 • Een lijst heeft een andere kleur dan tekst, net als een variabele
 • Om aan te wijzen in een lijst gebruik je rechte haken [ ]
 • Het eerste woord is... woord 0!
 • Je mag niet hoger dan
  het aantal woorden in de lijst - 1
dieren = ['schildpad', 'kikker']
print('De', dieren[0], 'loopt door het bos.')

Demo

Invoer in je programma

Soms wil je dat de lezer van je verhaal, mee kan beslissen over het verloop van het verhaal!

 

Dat kan. Met input() kun je de lezer vragen om iets in te tikken.

print('Over', 'welk', 'dier', 'gaat', 'dit', 'verhaal?')
input()

Let goed op:

 • de ronde haakjes achter input() Die moeten er echt bij!
 • Je moet naar het uitvoerveld gaan om een
  antwoord in te tikken. Anders loopt de code
  niet verder.

Demo

Invoer opslaan

Alleen invoeren is een beetje saai. De code moet erop reageren. 

print('Over', 'welk', 'dier', 'gaat', 'dit', 'verhaal?')
input()

Invoer opslaan

Alleen invoeren is een beetje saai. De code moet erop reageren. Daarvoor moet je de invoer opslaan in een variabele.

print('Over', 'welk', 'dier', 'gaat', 'dit', 'verhaal?')
dier = input()

Invoer opslaan

Alleen invoeren is een beetje saai. De code moet erop reageren. Daarvoor moet je de invoer opslaan in een variabele.

print('Over', 'welk', 'dier', 'gaat', 'dit', 'verhaal?')
dier = input()

Let op deze dingen:

 • Achter input moeten nog steeds ronde haakjes
 • Kies een duidelijke variabelenaam

Invoer opslaan

Alleen invoeren is een beetje saai. De code moet erop reageren. Daarvoor moet je de invoer opslaan in een variabele.

print('Over', 'welk', 'dier', 'gaat', 'dit', 'verhaal?')
dier = input()
print('Dit', 'verhaal', 'gaat', 'over', 'een', dier)

Nu het dier is ingevoerd is in de variabele, kun je het dier in je verhaal gaan gebruiken.

Invoer opslaan

Alleen invoeren is een beetje saai. De code moet erop reageren. Daarvoor moet je de invoer opslaan in een variabele.

Nu het dier is ingevoerd is in de variabele, kun je het dier in je verhaal gaan gebruiken.

 

Denk eraan dat er geen aanhalingstekens
om de variabele horen.

print('Over', 'welk', 'dier', 'gaat', 'dit', 'verhaal?')
dier = input()
print('Dit', 'verhaal', 'gaat', 'over', 'een', dier)

Demo

Kahoot!

Ga naar kahoot.it

Fouten bij invoer

Ook bij invoer kunnen er dingen misgaan.

Belangrijk om te weten:

 • Een ) vergeten geeft een SyntaxError
 • Allebei de () vergeten geeft... geen error
  maar wel iets heel geks
print('Over', 'welk', 'dier', 'gaat', 'dit', 'verhaal?')
dier = input()
print('Dit', 'verhaal', 'gaat', 'over', 'een', dier)

Demo

Printen zonder komma's

We moeten nu wel erg veel typen!

Het kan iets makkelijker, want niet tussen ieder woord hoeft een komma. Je mag ook een stukje zin in één keer printen, namelijk zo:

print('Over', 'welk', 'dier', 'gaat', 'dit', 'verhaal?')
dier = input()
print('Dit', 'verhaal', 'gaat', 'over', 'een', dier)

Printen zonder komma's

We moeten nu wel erg veel typen!

Het kan iets makkelijker, want niet tussen ieder woord hoeft een komma. Je mag ook een stukje zin in één keer printen, namelijk zo:

print('Over', 'welk', 'dier', 'gaat', 'dit', 'verhaal?')
dier = input()
print('Dit', 'verhaal', 'gaat', 'over', 'een', dier)
print('Over welk dier gaat het?')
dier = input()
print('Dit verhaal gaat over', dier)

Printen zonder komma's

We moeten nu wel erg veel typen!

Het kan iets makkelijker, want niet tussen ieder woord hoeft een komma. Je mag ook een stukje zin in één keer printen, namelijk zo:

print('Over', 'welk', 'dier', 'gaat', 'dit', 'verhaal?')
dier = input()
print('Dit', 'verhaal', 'gaat', 'over', 'een', dier)
print('Over welk dier gaat het?')
dier = input()
print('Dit verhaal gaat over', dier)

Let op! Voor een variabele moet wel altijd een komma!

Demo

Kahoot!

ga weer  naar kahoot.it

Vandaag hebben we geleerd

 • Invoer te gebruiken in je programma met input()
 • Invoer van een gebruiker opslaan in een variabele
 • Goede en foute code met input() herkennen

Huiswerk

 • Maak een verhaal van minimaal 5 zinnen
 • Maak hierbij gebruik van input en commentaar
 • Zie de hand-out voor tips en stappen

 

Kopieer de link van je repl en zet deze met je naam in een mail naar huiswerk@vhto.nl. 

CS Certificate - Les 4 op school

By VHTO

CS Certificate - Les 4 op school

Computer Science Certificate is een initiatief van VHTO in samenwerking met Universiteit Leiden en wordt mogelijk gemaakt door Salesforce.org.

 • 625