Kunst

Les 4: Tekenen en lussen en variabelen

Vandaag gaan we leren

 

 • Variabelen gebruiken bij het tekenen

 • Variabelen gebruiken samen met lussen

Tekenen!

We gaan weer tekenen vandaag, maar we gaan variabelen gebruiken in de code.

For-lussen

We hebben al veel geoefend met lussen.


Let bij een for-lus op deze dingen:


 • Na range komt het aantal keer dat je wilt herhalen tussen ronde haken.
 • Na de rang  moet weer een :
 • Op de volgende regel begin je met twee spaties.
 • Let op! Alleen de regels die met spaties beginnen worden herhaald!


#start de pen op
pen = turtle.Turtle()

for i in range(4):
 pen.forward(100)
 pen.left(90)
range()

For-lussen

We hebben al veel geoefend met lussen.

 

En let op: één code in de lus mag wel, maar nul mag niet!

 

For-lussen

We hebben al veel geoefend met lussen.

 

En let op: één code in de lus mag wel, maar nul mag niet!

 

#start de pen op
pen = turtle.Turtle()

for i in range(4):
 pen.forward(100)
 pen.left(90)
#start de pen op
pen = turtle.Turtle()

for i in range(4):
 pen.forward(100)
pen.left(90)
#start de pen op
pen = turtle.Turtle()

for i in range(4):
pen.forward(100)
pen.left(90)

For-lussen

We hebben al veel geoefend met lussen.

 

En let op: één code in de lus mag wel, maar nul mag niet!

 

#start de pen op
pen = turtle.Turtle()

for i in range(4):
 pen.forward(100)
 pen.left(90)
#start de pen op
pen = turtle.Turtle()

for i in range(4):
 pen.forward(100)
pen.left(90)
#start de pen op
pen = turtle.Turtle()

for i in range(4):
pen.forward(100)
pen.left(90)

Demo

En weet je dit nog?

In dit programma gebruiken we
een variabele.

Let op deze dingen:

 

 • Een variabele heeft een andere kleur dan tekst!
 • Een variabele heeft geen aanhalingstekens nodig
 • Python gaat 'omhoog' zoeken naar de betekenis van een variabele.
programmeertaal = 'Python'

print('Ik', 'hou', 'van', programmeertaal)
print(programmeertaal, 'is', 'leuk!')

E n weet je dit nog?

In dit programma gebruiken we
een variabele.

 

In deze code is een variabele een woord, namelijk 'Python'.

 

Maar een variabele kan ook een getal zijn.

 

 

programmeertaal = 'Python'

print('Ik', 'hou', 'van', programmeertaal)
print(programmeertaal, 'is', 'leuk!')

En weet je dit nog?

In dit programma gebruiken we
een variabele.

 

In deze code is een variabele een woord, namelijk 'Python'.

 

Maar een variabele kan ook een getal zijn.

 

Dat gaat zo:

programmeertaal = 'Python'

print('Ik', 'hou', 'van', programmeertaal)
print(programmeertaal, 'is', 'leuk!')
aantal_keer = 4

for i in range(aantal_keer):
 pen.forward(100)
 pen.left(90)

Demo

Een variabele twee keer gebruiken

Je kunt een variabele ook herbruiken.

 

 

aantal_keer = 4
for i in range(aantal_keer):
 pen.forward(100)
 pen.left(90)

aantal_keer = 8
for i in range(aantal_keer):
 pen.forward(100)
 pen.left(45)

Demo

Als je meerdere figuren wilt tekenen zonder een lijntje ertussen kun je de pen 'optillen' van de tekening, bewegen en dan weer neerzetten.

 

Dat gaat met:

pen.penup( en

D e pen optillen

for i in range(4):
 pen.forward(100)
 pen.left(90)

pen.forward(200)

for i in range(3):
 pen.forward(100)
 pen.left(120)
pen.penup()
pen.pendown()

Werkblad "Variabelen & lussen"

 • Begin een nieuwe pagina!
  Zet erboven: Les 4a - werkblad Variabelen & Lussen
   
 • Opdracht 1: Wat tekenen deze codes?
  • Bij vraag 7: leg de code van 6 in je eigen woorden uit.
 • Opdracht 2: Wat tekenen deze codes?
  • Let op... in opdracht 2 kunnen er ook fouten in de code zitten.
  • Bij vraag 7: leg de code van 6 in je eigen woorden uit.
 • Opdracht 3
  • Nu zit er ook pen.penup() en pen.pendown bij.
pen.penup()
pen.pendown()

Voor volgende week...

 

Neem kleurpotloden of stiften mee!

Zo dadelijk op de computer...

Opdrachten deel B

Opdrachten deel B 

Opdrachten deel B 

Opdrachten deel B 

Opdrachten deel B 

Opdrachten deel B

Opdrachten deel B

Vandaag hebben we geleerd

 

 • Variabelen gebruiken bij het tekenen

 • Variabelen gebruiken samen met lussen

CS Certificate - Module Kunst - Les 4

By VHTO

CS Certificate - Module Kunst - Les 4

Computer Science Certificate is een initiatief van VHTO in samenwerking met Universiteit Leiden en wordt mogelijk gemaakt door Salesforce.org.

 • 669