Kunst

Les 7: Random

Vandaag gaan we leren

 

 • Het gebruik van 'random' in tekeningen

 • Verder werken aan de eindopdracht

Tekenen!

We gaan weer tekenen vandaag, maar dan ook met random waardes.

Tekenen!

We gaan weer tekenen vandaag, maar dan ook met random waardes.

We gaan ook de eindopdracht maken.

Die maak je thuis (of in het OLC) af voor komende vrijdag!

For-lussen

#start de pen op
pen = turtle.Turtle()

for i in range(4):
 pen.forward(100)
 pen.left(90)
aantal_keer = 4
for i in range(aantal_keer):
 pen.forward(100)
 pen.left(90)

aantal_keer = 8
for i in range(aantal_keer):
 pen.forward(100)
 pen.left(45)

Voor de vakantie hebben we ook variabelen in lussen gebruikt:

We hebben al veel geoefend met lussen.

 

 

Je kunt de turtle ook van kleur laten veranderen.
Dat kan met woorden:

Kleuren

#laad de tekenmodule in
import turtle

#start de pen op
pen = turtle.Turtle()

#zet de kleur op oranje
pen.color('orange')

#teken een vierkant
for i in range(4):
 pen.forward(100)
 pen.left(90)

Je kunt de turtle ook van kleur laten veranderen.
Dat kan met woorden:

Kleuren

#laad de tekenmodule in
import turtle

#start de pen op
pen = turtle.Turtle()

#zet de kleur op oranje
pen.color('orange')

#teken een vierkant
for i in range(4):
 pen.forward(100)
 pen.left(90)
#laad de tekenmodule in
import turtle

#start de pen op
pen = turtle.Turtle()

#zet de kleur op blauw
pen.color(0,0,255)

#teken een vierkant
for i in range(4):
 pen.forward(100)
 pen.left(90)

Maar het kan ook met RGB- codes:

 

Boven of onder?

Pak de post-its uit je schrift.

Na het aftellen (3,2,1) doe je je post-it omhoog.

 • Maakt de code het plaatje boven? -> gele post-it
 • Maakt de code het plaatje onder? -> roze post-it

Roze:

Boven of onder?

pen.color(0, 0, 0)

for i in range(5):
 pen.forward(100)
 pen.left(72)

Geel:

Roze:

Boven of onder?

pen.color(0, 0, 255)

for i in range(4):
 pen.forward(100)
 pen.left(90)

Geel:

Roze:

Boven of onder?

for i in range(4):
 pen.forward(100)
pen.left(90)

Geel:

Roze:

Boven of onder?

pen.color(0, 0, 255)

for i in range(8):
 pen.forward(100)
 pen.left(90)

Geel:

Roze:

Boven of onder?

pen.color(0,255,0)

for i in range(4):
 pen.forward(100)
 pen.left(90)

Geel:

Roze:

Boven of onder?

for i in range(4):
pen.forward(100)
pen.left(90)

Geel:

Er komt een foutmelding

Figuren vullen

pen.color('orange')

#vanaf hier vullen
pen.begin_fill()  

for i in range(4):
 pen.forward(100)
 pen.left(90)

#tot hier
pen.end_fill()   

Tekeningen worden nog mooier als je ze inkleurt.

 

Dat doen we met    begin_fill() en       end_fill( .

 

 

Let op deze dingen:

 • Er moet een laag streepje bij begin_fill()        en bij end_fill()
 • Er hoeft niets tussen de haakjes

 

 

begin_fill()
end_fill()
begin_fill()
end_fill()

Roze:

Boven of onder?

pen.color('orange')

#vanaf hier vullen
pen.begin_fill()  

for i in range(4):
 pen.forward(100)
 pen.left(90)


Geel:

Roze:

B oven of onder?

pen.color('orange')

#vanaf hier vullen
pen.begin_fill()  

for i in range(4):
 pen.forward(100)
 pen.left(90)

#tot hier
pen.end_fill()   

Geel:

Random

Tekeningen worden nog leuker als je 'random' gebruikt.

Je kunt 'random' op meerdere manier gebruiken:

 

 • Een willekeurig getal als hoek of grootte
 • Een willekeurige kleur

 

In dit programma gebruiken we random getallen.

 

Let op deze dingen:

 • zet bovenaan import random
 • gebruik twee getallen:
   
#laad de tekenmodule in
import turtle

#laad de random module
import random

#start de pen op
pen = turtle.Turtle()

hoek = random.randint(0,180)

for i in range(25):
 pen.forward(90)
 pen.left(hoek)

Random

import random
random.randit(laagtste getal, hoogste getal)

Demo

In dit programma gebruiken

we een random kleur.

 

Let op deze dingen:

 

 • Zet bovenaan import random
 • Zet de pen op een random kleur uit
  de lijst
 • Je gebruikt twee keer haakjes in
  elkaar
#laad de tekenmodule in
import turtle

#laad de random module
import random

#start de pen op
pen = turtle.Turtle()

kleuren = ['red', 'green', 'blue']

pen.color(random.choice(kleuren))

hoek = 110

for i in range(25):
 pen.forward(90)
 pen.left(hoek)

Random

import random

Demo

In dit programma gebruiken

we een random kleur, maar

dan met een random getal.

 

Let op deze dingen:

 

 • Zet bovenaan import random
 • Maak drie variabeles aan
 • Gebruik ze alledrie
#hier de opstartcodes

rood = random.randint(0,255)
geel = random.randint(0,255)
blauw = random.randint(0,255)

pen.color(rood, geel, blauw)

hoek = 110

for i in range(25):
 pen.forward(90)
 pen.left(hoek)

Random

import random

Demo

Het kan nog gekker!

 

Wat doet deze code?

#hier de opstartcodes

hoek = 110

for i in range(25):
 rood = random.randint(0,255)
 geel = random.randint(0,255)
 blauw = random.randint(0,255)

 pen.color(rood, geel, blauw)

 pen.forward(90)
 pen.left(hoek)

Random

Demo

Het kan nog gekker!

 

En wat doet deze code?

#hier de opstartcodes

hoek = random.randint(0,180)

for i in range(25):
 rood = random.randint(0,255)
 geel = random.randint(0,255)
 blauw = 255

 pen.color(rood, geel, blauw)

 pen.forward(90)
 pen.left(hoek)

Random

Demo

Z o dadelijk op de computer...

D e eindopdracht!

 • Deadline:
  • Vrijdag om 13 uur, inleveren via Magister (bij opdrachten)
 • Eisen:
  • Gebruik minstens:
   • 5 losse figuren
   • 3 variabelen
   • 3 kleuren
  • Extra punten voor:
   • Kleur met rgb codes in plaats van namen
   • begin_fill() e           en end_fill()
   • Figuren met meerdere kleuren (uitleg op het werkblad)
   • Wat je verder nog voor leuks kunt verzinnen
   • Random kleuren en vormen <--- NIEUW
begin_fill()
end_fill()

Vandaag hebben we geleerd

 

 • Het gebruik van 'random' in tekeningen

 • Verder werken aan de eindopdracht

CS Certificate - Module Kunst - Les 7

By VHTO

CS Certificate - Module Kunst - Les 7

Computer Science Certificate is een initiatief van VHTO in samenwerking met Universiteit Leiden en wordt mogelijk gemaakt door Salesforce.org.

 • 677