Sociala medier och psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa bland ungdomar

"Allt fler barn och unga i Sverige rapporterar psykisk ohälsa. Sedan mitten av 1980-talet har andelen unga som uppger att de har återkommande psykosomatiska symtom fördubblats, och nästan hälften av 15-åringarna har denna typ av besvär."

Psykosomatisk

​=berör både kropp

och själ.

"Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat i större omfattning i Sverige än i övriga nordiska länder. Mer än dubbelt så många barn lider av psykisk ohälsa i dag i jämförelse med för tio år sedan, uppger Socialstyrelsen.


"Närmare 190 000 barn och unga mellan 10 och 24 år lider av någon form av psykisk ohälsa."  -Metro (2018)

 

Samtalen till Bris har ökat, särskilt samtal om tankar kring självmord.

"Totalt ökade samtalen till Bris med två procent jämfört med i fjol. Fyra av tio samtal handlade om psykisk ohälsa, men jämfört med tidigare år rörde betydligt fler svåra ämnen.

Samtalen om självdestruktivitet ökade med 46 procent, och samtalen om självmordstankar med 41 procent."

Vilka är orsakerna till denna ökning?

Valår?

Miljön?

Ökade klyftor i samhället

Upplevelse av att det inte finns stöd

Arbetsmarknad och vuxenliv

Sommarlov - en orsak till ångest?

 

 

 

Fundera på vad du tror kan vara en orsak...

"Det är under åren mellan tretton och nitton som områden i hjärnan som står för självreflektion utvecklas. Då utvecklas också kommunikationen mellan hjärnans djupare strukturer, som styr över känslor, impulskontroll och motivation, och frontalloben som står för det rationella tänkandet."

 

https://svenska.yle.fi/artikel/2018/03/12/hjarnforskare-sociala-medier-gor-hjarnan-ledsen

Hjärnan utvecklas ända fram till 25-års åldern. De sista byggstenarna i den här utvecklingen är empati och förmågan att förstå konsekvenserna av sitt handlande.

Plastisk =

formbar

Sociala medier då?

 

Har de någon del i detta?

De flesta sociala medier är baserade på bilder, synen är vårt starkaste sinne.

Här funkar män och kvinnor olika.

När vi ser en bild så sker en ögonblicklig reaktion i hjärnan.

Hos kvinnor

aktiveras  delar av hjärnan som förknippas med ångest och självbild

 

Män däremot ser på bilden mer objektivt, där aktiveras områden som har att göra med proportioner och färgskala.

Okej, så det är bara ett problem på grund av samhällets fixering vid utseende?

Nej, inte enligt forskare.

Vi är biologiska varelser med behov som dagligen behöver mättas.

Vilka behov kan vi komma på tillsammans?

Gå in på menti.com och slå in koden.

Sömnen

"Forskning visar att den generation som vuxit upp med smarttelefonen i handen sover mindre än tidigare generationer. Sömnbrist är också kopplat till högre risk för depression."

https://svenska.yle.fi/artikel/2018/03/12/hjarnforskare-sociala-medier-gor-hjarnan-ledsen

Sissela Nutley berättar att amerikanska ungdomar numera tillbringar mellan sex och nio timmar per dag på olika sociala medieplattformar. Redan efter två timmar ökar risken för depression, och efter fem timmar per dag ser man en högre självmordsfrekvens.

Sömnen är extremt viktig

Under sömnen så pågår en massa processer som syftar till att läka och reparera, till exempel, blodkärl och hjärta.

​Du riskerar problem med hjärta och öka risken till att få stroke vid långvariga sömnproblem.

Ljuset från våra iProdukter påverkar också sömnen men kan också sakta ner metabolismen.

Metabolism

= ämnesomsättning

 

Bland annat hittade forskare att kortisol halten påverkades och att den sedan påverkar nivåer av insulin i kroppen.

https://www.ranker.com/list/how-social-media-ruins-your-health/rylee_en

Andra fysiska problem kan vara:

Ögon påverkas negativt

Dålig  kroppshållning

cancer

plötslig död

Okej, så man måste sova och äta och röra på sig, det vet vi...

"Skin hunger"

Bekräftelse

Spegelneuroner

Behovet av att vara uttråkad!

FOMO

Bekräftelse

Legenden om Narcissus

Pingstlilja

Sociala medier påverkar våra hjärnor

Forskning visar att sociala medier påverkar våra hjärnor på en mängd sätt. Till exempel får vi en ökad dopaminproduktion i hjärnan när vi skriver om oss själva på sociala medier.

Narcissistiska drag som tycks förstärkas i sociala medier

Ytliga kontakter

Behov av bekräftelse

Utsätta sig själv för fara

 

 

 Larry Rosen, Ph. D, and his 2011 study on the

rapid spreading of what he dubbed an iDisorder,

Evolutionen ligger bakom the Duck face?

 "Online daters think duck face is hot; college students think duck face means you're a slacker; and scientists think duck face means you're emotionally unstable."

FOMO = kan framkalla ångest

The fear of missing out

Alla är vackra, framgångsrika och lyckliga...eller?

Spegelneuroner

Spegelneuroner är grunden till utvecklingen av empati. På samma sätt kan avsaknaden av spegling i andra leda till depression och i värsta fall; självmord.

Still face-experiment

"Skin hunger"

Oxytocin

Oxytocin kallas även kärlekshormonet

eller anknytningshormonet.

Känslor av ensamhet, meningslöshet och

koncentrationssvårigheter

kan bero på bristande fysisk beröring.

I en jämförelse mellan olika länder i världen observerade man samtal mellan vänner. Man såg att vänner i England inte rörde vid varandra alls under samtalet medan vänner i Puerto Rico rörde vid varandra 180 gånger under ett samtal.

 

 

Studier har också visat att kulturer där beröring ingår på ett naturligt sätt, till exempel i Frankrike, är människor mindre våldsbenägna. 

Behovet av att vara uttråkad

2:51 - 6:02

Vilket socialt medium använder du dig mest av?

 

Positiva aspekter med sociala medier?

Beroende eller bara tidsfördriv?

Vuxengeneration som inte fattar?

Frihet att vara den man är?

Saker som ansetts vara fördärvande:

radion, TV, videon, cyklar, tågresor, kopieringsmaskiner, datorn, papper och penna....

Plattform för aktivism?

I modern tid har vuxenvärlden ständigt varit orolig över den nya teknikens/kulturens inverkan på ungdomen. Med facit i hand vet vi att det sällan funnits fog för oron.

Distansen till andra gör oss hårdare i tonen

Road rage

Vad gör man om man behöver hjälp?

Utsatt för näthat

Hur många rövhattar finns det?

https://kit.se/2015/10/09/11564/hur-manga-rovhattar-finns-det-egentligen/

Kryllar Internet av onda mobbare?

Om du utsätts för nätmobbning eller näthat finns det flera ställen du kan vända dig till för hjälp och stöd.

do.se

datainspektionen.se

krankt.se

friends.se

 

Om du utsätts för hot eller kränkningar som är olagliga:

Ta skärmdumpar på hoten.

Radera ingenting.

Kontakta polisen.

Var kan elever som utsätts för näthat/nätmobbning vända sig?

Vad säger lagen om skolans ansvar?

All lagstiftning är entydig. Diskriminering, trakasserier och kränkningar får inte förekomma i skolan.

Skolan har anmälningsplikt, utredningsplikt och handlingsplikt.

"Skollagen kräver att den som driver skolan utreder mobbning och kränkningar som sker på skolan eller har anknytning till skolan. Du som arbetar på skolan och ser en kränkning måste anmäla det till rektorn.

Det spelar ingen roll om det skett i korridoren, på skolgården eller på internet.

Rektorn ska sedan anmäla händelsen till huvudmannen.

Nätmobbning är lika allvarligt som andra typer av mobbning och kränkningar. Skolan är skyldig att utreda händelsen."

Källa: Barn- och elevombudet & Skolinspektionen

deck

By besskirsi

deck

  • 658
Loading comments...

More from besskirsi