Biblioteket som

pedagogisk resurs!

Bessemerbiblioteket

Skolbibliotek                              Folkbibliotek

Elever, lärare                            Kommuninvånare

16-20                                                 0-99

Klasser, pedagoger  

Kommuninvånare

Pedagogisk

handledande

InReferenstjänst, service,

program, uppsökande

Begränsat och anpassat 

 Brett urval

Lagstadgat, obligatoriskt

Frivilligt

Skolans mål, läroplaner

Kulturpolitiska mål

Pedagogisk, kulturell

Social

Folkbildande, kulturell

Social

Loertschers bibliotekstaxonomi

Bessemermodellen - 2016

Legitimera

Uppmana

Uppmuntra

Skolledningen

Lärare

Enligt skollagen så ligger ansvaret hos läraren att resursen biblioteket och eleverna möts.

Vad säger Gy2011?

Argumentation

Källkritik

Ansvar

Belysa frågor ur flera perspektiv

Modelltänkande

Genreskrivande

Digital kompetens

Kritiskt tänkande

Hantera stora textmängder

Läsa längre texter på engelska

Förförståelse av "den akademiska miljön"

Studieteknik - att lära att lära

 

Tvärvetenskap

Kreativitet och entreprenörskap

Problemlösningsförmåga

Vetenskapligt

förhållningssätt

Pedagogiken bakom

Vår bibliotekspedagogik

Baserad på Informationssökningsprocessen av Kuhlthau så fungerar elevens inlärning optimalt om den först får bekanta sig med ämnet och medier kring ämnet.

 

Vi pratar mycket om kontext och förförståelse.

 

Därefter problematiserar och

fokuserar vi ämnet.

 

Eleven ska känna att den äger sin egen fråga och drivs av ett intresse.

 

Carol Collier Kuhlthau

Bibliotekets årshjul

Hösttermin - Obligatorisk introduktion för nya elever

Nya lärare

Ämneslag

v. 45 - Obligatorisk källkritik bas

Vårtermin - Maj grovplanering påminnelse samarbeta med biblioteket - Kunskapskatalogen

Sista Stor-APT - påminnelse introduktioner

Vad behöver lärare/nya lärare veta om biblioteket?

Lånekort , Helgebibliotekens samverkan, leveranstider, Arena (Helges katalog), Webbliotekstjänster, e-biblioteket, Bessemerbibliotekets katalog, kunskapkatalogen, lathund för källhänvisning, skrivarhjälp, slides,

LOS och MIK, särskilt lässtrategier och språkutveckling hos målgruppen, bokutgivning inom ämne, omvärldsbevakning

och kollegialt lärande

biblioteksplanen, samarbete enligt Bessemermodellen, hur böckerna står uppställda, bibliotekspedagogiskt material, konstvaggan,

lärarhyllan och Swedish film licens,

fjärrlån, inköpsförslag, bokning av salar, Pod- och filmutrustning,

regler i biblioteket.

Legimus - elevhälsan, lärare och skolledning

Progression för 2:or och 3:or

Gymnasiearbete - gyarb handledare

Förstelärare

Vårt uppdrag är nu att se till att årshjul synkas

och att en årlig revidering sker över

det gemensamma ansvaret.

Uppmuntran?

Lyfta fram goda exempel

Stor-APT?

Kunskapskatalogen

Planering med lärare

Inventering av källmaterial

Inköp av material

Samtalet som arbetsmetod
Egen inläsning

Föreberedelsearbete inför föreläsningar t.ex. slides

Bollplank och stöd under processen till läraren

Återkoppling/reflektion

Vad gör vi egentligen när

bibblan är stängd?

deck

By besskirsi

deck

  • 1,608
Loading comments...

More from besskirsi