salvēte comitēs!

(hi friends!)

salvē comes!

(hi friend!)

Gradus Latīnus Secundus Honorātus

preply.com/en/blog/22-useful-english-greetings-for-every-day

Pensa

(assignments)

  • iv diēbus: probātiō minor dē vocābulīs capitulī iii et grammaticīs
  • ​Probātiō Māior ii septimānīs

Quī diēs est hodiē?

Quae est Tempestās hodiē?

Tēlephōna

latin2h-week07-day02

By jaalin

latin2h-week07-day02

We continue reading Suburani chapter 3

  • 27