Logická architektura softwaru

Architektura

Logická vs. Fyzická architektura

Druhy logické architektury

 • Vícevrstvá architektura
  • Monolitická - "spaghetti code"
  • Dvouvrstvá - API
  • Třívrstvá - MVC
 • Komponentová architektura
 • Servisně orientovaná architektura (SOA)
 • Roury a filtry (Pipes and filters) - Unix
 • ...

O čem to tedy je?

 • Rozdělení většího problému na menší části
 • Rozdělení zodpovědnosti v systému
 • Zpětné poskládání z části do celku
  •  Rozšiřitelnost
 • Způsob komunikace mezi částmi

We can go deeper...

GRASP návrhové vzory

 • Controller

  • Požadavky na stystém vyřizuje oddělená kontrolní vrstva (např. HTTP requesty, uživatelská interakce)

 • Creator

  • Část B vytváří část A pokud je A její částí a má pro její vytvoření dostatek informací v opačném případě B závisí na A

 • High Cohesion

  • Jedna část (kus kódu) by se měla zaměřovat na jednu věc

 • Indirection

  • Prostředník může snížit vazby mezi 2 částmi systému a zvýšit tak jejich znovupoužitelnost

General Responsibility Assignment Software Patterns

GRASP návrhové vzory 2

 • Information Expert

  • Zodpovědnost má ta část systému, která má všechny potřebné informace

 • Low Coupling

  • Snaha o co nejméně vazeb

  • Chytré rozdělení zodpovědnosti

  • Vyvarovat se cyklickým vazbám

 • Protected Variations

  • Stabilním rozhraním na klíčových místech aplikace se vyvarujeme rozbití aplikace změnami

 • Pure Fabrication

  • Oddělení "servisních" částí mimo primární funkci snižuje závislosti a zvyšuje soudružnost (např. samostatná validační vrstva)

Diskuze

Logická Architektura Softwaru

By Jindřich Máca

Logická Architektura Softwaru

 • 158