Monad

?

Osnova - Monad

 • Odkud pochází?

 • Co řeší za problém?

 • Jak funguje?

 • Závěr

Odkud pochází?

Historie datových typů

 • Jaké dnes známe a používáme datové typy?

 • Odkud pochází?

 • Proč nás to zajímá?

DEMO TIME

Infinite lists

Rozdělení funkcionálních jazyků

Category theory (Teorie kategorií)

 • Pochází z matematické algebry

 • Různé funkcionální jazyky ji implementují jinak

Category theory - JavaScript

Category theory - PureScript

Category theory - Haskell

Co řeší za problém?

S čím se pracuje lépe, s jednou hodnotou nebo polem hodnot?

Představa programu ve FP

 • "Flow" dat ze vstupu na výstup

 • HTTP Request a Response

 • Uživatelská akce a reakce

Jak funguje?

Funktor - "Mappable"

Stačí implementovat funkci fmap (<$>)

fmap :: (a -> b) -> f a -> f b
fmap (+3) (Just 2) -- Just 5
(+3) <$> Just 2 -- Just 5

Applicative - "Lifter"

 • Je potřeba být Functor

 • A implementovat funkce pure a apply (<*>)

pure :: x -> a x
apply :: a (x -> y) -> a x -> a y
pure 2 -- Just 2
apply (Just (+3)) (Just 2) -- Just 5
Just (+3) <*> Just 2 -- Just 5

Monad - "Side Effector"

 • Je potřeba být Applicative

 • A potom implementovat funkci bind (>>=)

bind :: m a -> (a -> m b) -> m b
half x = if even x then Just (x `div` 2) else Nothing

bind (Just 10) half -- Just 5

pure 40 >>= half >>= half >>= half -- ?

a.k.a chaining continuation

Monad - "Side Effector"

DEMO TIME

Division - Maybe Monad

DEMO TIME

IO Monad

Závěr

 • Všichni vědí co je Monad?!

 • Možnosti v TS např. fp-ts

 • Další příklady pro zájemce z AoC...

Diskuze

Monad

By Jindřich Máca

Monad

 • 230