Workshop - U Lékaře

API Orchestrace

GraphQL

Silně typovaný jazyk pro definici API schématu

Slouží naráz jako:

 • Popis schématu
 • Programová definice
 • Dokumentace

Schema example

Query example and result

type Query {
 songs: [Song!]!
}

type Song {
 id: ID!
 name: String!
 description: String!
 ...
}
query {
 songs {
  name
 }
}
{
 "data": {
  "songs": [
   {
    "name": "Bad Dream Baby"
   },
   ...
  ]
 }
}

Schéma a terminologie

 • typy - základní stavební kámen
 • fieldy - každý typ má své
 • inputy - vstupní parametry
 • skaláry - základní datové typy (např. ID, Int, Float, String)
 • direktivy - pomocné konstrukce (meta programování)
 • fragmenty - sdílení částí dotazů

Základní operace:

 • Query
 • Mutace
 • Subscription

Query

scalar NonNegativeInt

type Query

# -----------------------------------

extend type Query {
  song(id: ID!): Song!
  songs: [Song!]!
  search(name: String!): [Song!]!
}

# -----------------------------------

type Song {
  id: ID!
  name: String!
  artist: String!
  cover: String!
  description: String!
  listens: NonNegativeInt!
  tags: [Tag!]!
  audio: String
  isLiked: Boolean
  comments: [Comment!]
}
type Tag {
  value: String!
  isImportant: Boolean
}

type Comment {
  user: User!
  text: String!
}

# -----------------------------------

interface User {
  name: String!
  avatar: String!
  isArtist: Boolean
}

# -----------------------------------

type RegularUser implements User {
  name: String!
  avatar: String!
  isArtist: Boolean
}

type ArtistUser implements User {
  name: String!
  avatar: String!
  isArtist: Boolean
}

Mutace

type Mutation

# -----------------------------------

extend type Mutation {
  setLike(songId: ID!, like: Toggle!): Song!
  addComment(songId: ID!, comment: CommentInput!): Song!
}

# -----------------------------------

enum Toggle {
  ADD
  REMOVE
}

# -----------------------------------

input CommentInput {
  user: UserInput!
  text: String!
}

input UserInput {
  name: String!
  avatar: String!
  isArtist: Boolean
}

Subscription

directive @songExists on FIELD_DEFINITION

# ---------------------------------------------------------

type Subscription

# -----------------------------------

extend type Subscription {
  commentAdded(songId: ID!): Comment! @songExists
  listens(songId: ID!): NonNegativeInt! @songExists
}

Fragment

query AllSongs {
  songs {
    name
    artist
    cover
    description
    listens
    tags {
      value
      isImportant
    }
    audio
    isLiked
    comments {
      user {
        name
        avatar
        isArtist
      }
      text
    }
  }
}
fragment SongFragment on Song {
  name
  artist
  cover
  description
  listens
  tags {
    value
    isImportant
  }
  audio
  isLiked
  comments {
    user {
      name
      avatar
      isArtist
    }
    text
  }
}
query AllSongs {
  songs {
    ...SongFragment
  }
}

Porovnání s REST

 • Může být více efektivní objem přenesených dat
  • Jeden dotaz na server pro všechny potřebná data
 • Více se tak přizpůsobuje potřebám různých klientů
  • Ptej se jen na to, co opravdu potřebuješ
  • Získej data naráz v rámci jediného requestu
 • Přenos souborů
  • Obecně zeměřené na textová data
 • Řešení chybových stavů přes HTTP
  • Možnost adopce více protokolů
 • Adaptace průmyslem
  • Existující knihovny, nástroje, standardy atd.

Možnosti kombinace GraphQL s REST API přináší další výhody

GraphQL na serveru

Platforma a tooling

GraphQL MVC

*What is your view in REST?

Resolvery

 • Resolver je propojení mezi schématem a mezi datovými zdroji
 • Teoreticky nepotřebuji nic jiného než schéma a resolver
  • Z pohledu architektury je ale lepší mít samostatnou vrstvu datových zdrojů
 • Neměli by řešit obecnou business logiku
  • Jejich cílem definice logiky resolvování dat pro schéma

parent

argumenty

kontext

+ graphql query info

Data sources

Definice zdrojů dat pro aplikaci a její schéma

 • Typicky se může být:
  • HTTP klient => jiné REST API
  • Navázáni na databázi
  • Orchestrace služeb třetích stran

Jejich programová logika a pojetí jsou velmi flexibilní dle potřeby

Další přidaná hodnota

 • Rovnou navrhuji modely a jejich vztahy (graf)
  • Např. uživatel má přátele což jsou další uživatelé a ti mohou mít další přátele
  • Šetříme pak requesty a potenciálně jsme rychlejší
 • Chytré cachování
 • Mnohem jednodušší implementace frontendu
  • Např. nemusím handlovat stav
 • Nemusím psát dokumentaci
  • Dokumentace automaticky vychází z implementace 🥰
 • Možnost brát aplikační datové typy přímo z GraphQL schématu

Caching

 • Cachování přímo na CDN / Key-Value store (např. Redis)
  • Requesty nedojdou ani na server 🥳

N+1 problém

Problém na který se v GraphQL může snadno narazit

 

Má však hned několik řešení:

 • Dataloader
 • Podmíněný JOIN na základě query (SQL)
type Book {
  author: Author!
}

type Author {
  name: String!
}

type Query {
  getAllBooks: [Book!]!
}

Testování

 • Stejně jednoduché jako u REST API
  • Stačí zavolat dotaz a validovat odpověď
  • Zde je plus nápověda při tvorbě dotazů 😉
 • Integrační testy pomocí Apollo Server Testing
 • Testy pomocí nástrojů jako Postman

Orchestrace API

 • Cílem je vytvořit flexibilní API Gateway
  • Kombinuje možnosti starých i nových služeb
  • Mixuje a obaluje REST s GraphQL pro pohodlné použítí na frontendu
  • Umožnuje plynulejší přechod na nové služby bez většího výpadku

API Gateway

 • Softwarová gateway oddělující celý backend
 • V základu REST API s určitými endpointy pro GraphQL
 • GraphQL může interně volat již existující REST endpointy
 • Může zajišťovat i authentikaci do celé aplikace
 • Musí být spolehlivá a škálovatelná

Návrh orchestrace

*Pilotní ukázka bez větších detailů

**Zapojení FE ukáže ještě Radim

Diskuze

Projekt Institute H21

 • Nová verze hlasovací platformy
 • Primárně pro statistické porovnání hlasovacích metod
 • Cílem je především propagovat Janečkovu hlasovací metodu
 • Serverless platforma na Google Cloud Platform (GCP)
 • První verze cílena na hlasování o participativním rozpočtu New Yorku
 • Škálovatelnost, stabilita, přijatelná provozní cena
 • Použití GraphQL jako hlavního API

IH21 - Architektura

Projekt Abaku

 • Vzdělávací matematická hra primárně pro základní školy
 • "Scrabble s čísly"
 • Důraz na komunikaci (chat) a multiplayer
 • Možnost hrát i proti robotovi s "umělou inteligencí"
 • Serverless aplikace postavená na AWS
 • Důraz na škálovatelnost, realtime komunikaci a nízkou provozní cenu
 • Použití GraphQL jako hlavního API
 • Technologická výzva k zajistění real-time komunikace bez stálé běžícího serveru

Abaku - Architektura

* CloudFormation export

** Game Service

Otázky?

U Lékaře - GraphQL & API Orchestrace

By Jindřich Máca

U Lékaře - GraphQL & API Orchestrace

 • 195