TVT:n pedagoginen hyödyntäminen

 

 

 

Lauri Hellsten, Espoon yhteislyseon lukio

Turku 24.4.2017

 

  1. Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin
  2. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi
  3. Nopeutetaan siirtymistä työelämään
  4. Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta
  5. Vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi
  6. Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan

 

 

Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi 2015–2019, Hallituksen julkaisusarja 2/2016  

Kärkihankkeet:

Osaaminen ja koulutus

"TVT:n opetuskäyttö muuttaa osaltaan opettajan roolia; opettaja tulee jatkossa olemaan entistä enemmän oppimisen ohjaaja perinteisen tiedon jakajan sijaan. Se aika, joka on varattu oppilaan ja opettajan oikeaan kohtaamiseen, on liian arvokasta käytettäväksi pelkästään tiedon jakamiseen. Tämä edellyttää opettajalta aivan uudenlaista lähestymistapaa ja osaamista, mikä puolestaan tuo paineita opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen."

Opetushallituksen tilannekatsaus vuodelta 2011

Tieto- ja viestintätekniikka opetuskäytössä

"Opetus ohjaa opiskelijaa syventämään ymmärrystään tieto- ja viestintäteknologiasta sekä käyttämään sitä tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja turvallisesti niin itsenäisessä kuin yhteisöllisessäkin työskentelyssä."

5.1 Opetuksen yleiset tavoitteet

LOPS 2016

”Matematiikan opiskelussa hyödynnetään muun muassa dynaamisen matematiikan ohjelmistoja, symbolisen laskennan ohjelmistoja, tilastoohjelmistoja, taulukkolaskentaa, tekstinkäsittelyä sekä mahdollisuuksien mukaan digitaalisia tiedonlähteitä”

5.6 Matematiikka

Pythagoraan lause

MAY1: GeoGebra-Groups

MAY1: GeoGebra-Groups

MAA2: Itsearviointia

MAB4: Eksponentiaalinen malli

MAA2: Binomikaavat

MAA2: Binomikaavat

Sähköinen oppikirja

O365

Google drive

G-suite - Classroom

Videot

Opetusvideoiden ja niitä tukevien harjoitusten avulla opiskelija voi valita itselleen sopivan vaikeusasteen sekä ajan ja paikan opiskelulle.

  • Mitä sähköisiä oppimisympäristöjä tai materiaaleja käytät?

  • Miten olet hyödyntänyt sähköisiä ympäristöjä arvioinnissa?

Keskustele pienryhmässä

Turku / Teknologian hyödyntäminen opetuksessa

By Opetus.tv

Turku / Teknologian hyödyntäminen opetuksessa

  • 1,001
Loading comments...

More from Opetus.tv