Peruskäsitteitä

Janan jakaminen

Kulma ja kulmien luokittelu

Komplementti-, suplementti- ja eksplementtikulmat

Vierus-, risti- ja samankohtaiset kulmat

\alpha=\beta
α=β\alpha=\beta

Ristikulmat ovat yhtä suuret

Vieruskulmien summa on 180 astetta

\alpha+\gamma=180^\circ
α+γ=180\alpha+\gamma=180^\circ

Samankohtaiset kulmat ovat yhtä suuret jos ja vain jos leikatut suorat ovat yhdensuuntaiset

\alpha=\delta \Leftrightarrow l_1 \ || \ l_2
α=δl1  l2\alpha=\delta \Leftrightarrow l_1 \ || \ l_2

Lauseita

MAB3/1: Peruskäsitteitä

By Opetus.tv

MAB3/1: Peruskäsitteitä

  • 1,013
Loading comments...

More from Opetus.tv