Matematiikan opetus ja oppiminen

poimintoja

Lauri Hellsten

Espoon yhteislyseon lukio

"Varsin moni oppilas - yli neljännes - ei osoita osaamisen muutosta yläluokilla."

-KT Jari Metsämuuronen

Tutkimus: Arviointi on suhteellista

žTutkimuksessaan Sirkku Kupiainen (2014)

 • "pitkän matematiikan cum laude arvosanan saaneiden kokelaitten lukiokurssien arvosanakeskiarvo vaihteli kouluittain välillä 5,1 – 7,3."

Tutkimuksessaan Jari Metsämuuronen (2017)

 • "Samaan päättöarvosanaan vaaditaan selvästi enemmän osaamista parhaimpia tuloksia saavissa oppilaitoksissa kuin heikoimpia tuloksia saaneissa oppilaitoksissa. "

 

 

Elinkeinoelämän keskusliitto 20.10.2017

 • Matematiikasta tulee tehdä ylioppilaskirjoitusten pakollinen aine vähintään lyhyen oppimäärän verran.
   
 • Opettajien matemaattista osaamista ja opetustaitoja on kehitettävä erityisesti varhaiskasvatuksessa ja alakoulussa.

 • Opettajakoulutuksessa on korostettava myös oppilaiden asenteisiin ja oppimismotivaatioon vaikuttamista.
   
 • Opettajankoulutukseen pääsyn edellytykseksi tulee asettaa vähintään lyhyen yo-matematiikan kirjoittaminen. Muutamat yliopistot ovat tämän vaatimuksen jo asettaneetkin.

Ylioppilastutkinnon pisteytys todistusvalinnassa

Tutkimustietoa

 • Arviointi ohjaa opiskelua ja oppimista enemmän kuin mikään muu tekijä oppimistilanteessa (Hodgson & Pang, 2012)

 • Matematiikasta pitäminen ja matematiikkaan liittyvä pystyvyyden tunne laskee vahvasti peruskoulun aikana (Tuohilampi & Hannula, 2013) 

 • Monet nuoret vierastavat matematiikkaa sisältäviä opintoja, vaikka siihen ei osaamisen puolesta ole syytä (Tuohilampi & Hannula, 2013)

 • Osaaminen vaikuttaa myös matematiikasta pitämiseen (Hannula, Bofah, Tuohilampi, Metsämuuronen 2014)

 • Peruskoulun loppupuolella asennetekijöiden vaikutus vahvistuu (Hannula, Maijala & Pehkonen 2004)

 • Tasoryhmittelyn vaikutus oppimistuloksiin pieni (Hattie 2009)

MAY1 2017-2018

"Ennen lukiota vihasin matikkaa, mutta lukioon tullessani siitä tuli ainakin tähän mennessä yksi lempiaineista, sillä opiskelu oli rentoa ja opiskella sai omaan tahtiinsa, eikä tosiaan tarvinnut stressata koko aikaa ettei pysy perässä. Helpompia juttuja pystyi tehdä kotona ja vaikeampia koulussa. Ainoa risu ehkä oli se, että vaikka ryhmätyö oli mukavaa, välillä minulta ainakin kysyttiin koko ajan apua enkä päässyt itse etenemään tehtävissä."

"Omaan tahtiin opiskelu ei välttämättä toimi hyvin koko luokan kanssa. Se on ehkä paras tapa opiskella niille oppilaille, jotka ovat hyviä matematiikassa. Kuitenkin tämä tapa opiskella ei toimi niin hyvin oppilaiden kanssa, jotka ovat huonompia matematiikassa. Tämän takia opettajan kaikille määrämä opiskelutahti ja opettajajohtoinen opiskelu toimisivat paremmin koko luokan opiskelua miettien."

Matematiikka - poimintoja

By Opetus.tv

Matematiikka - poimintoja

 • 878
Loading comments...

More from Opetus.tv