Title Text

Oppimisen näkyväksi tekeminen ja digitaalinen opettajuus

PEKKA PEURA

opettaja
opetuskulttuurin kehittäjä
pekka@eduhakkerit.fi

 • Ryhmä 1 (AM1): 11.1.-11.4.2021
 • Ryhmä 2 (AM2): 1.3.-30.5.2021
 • Ryhmä 3 (AM3): 3.5.-5.9.2021

0 tietämys

aktuaalinen kehitystaso

potentiaalinen kehitystaso

LÄHIKEHITYKSEN VYÖHYKE

0 tietämys

OSAMISTASOERO

opettajan toivoma minimitaso

OPETUS

VOIMAKKAASTI ERITYTTÄVÄ OPETUS

0 tietämys

OSAMISTASOERO

aloita tästä

etene omaan tahtiin

opettajan tukemana

MITÄ KAIKKEA VOI OSATA

(Harri Ketamo 2012)

(Harri Ketamo 2012)

VISIBLE LEARNING

JOHN HATTIE

"TUNNISTA VAIKUTUKSESI"

"KNOW THY IMPACT"

TUNNISTA VAIKUTUKSESI

 1. Minkälaista vaikutusta saan aikaan?
 2. Kuinka suuri on vaikutukseni?

 3. Kuinka monessa oppilaassani tämä vaikutus näkyy?

0 tietämys

OSAMISTASOERO

opettajan toivoma minimitaso

OPETUS

OPETUS

OPETUS

OPETUS

OPETUS

OPETUS

OPETUS

OPETUS

OPETUS

"The greatest effects on student learning occur, when teachers become learners of their own teaching, and when students become their own teachers."

-JOHN HATTIE

VOIDAANKO OPPILAIDEN ITSEARVIOINTIIN LUOTTAA?

DIGITAALINEN OPETTAJUUS

PEKKA PEURA & ESKO KILPI

"Itseohjautuvuuden aikakauden oppimiskykyä määrittää taito löytää ja hakeutua vuorovaikutukseen sellaisten ihmisten kanssa, jotka

a) pystyvät opettamaan jotain itselle merkityksellistä tai sillä hetkellä tarpeellista asiaa

b) ovat kiinnostuneita samasta asiasta kyseisellä hetkellä.”

Case: Arviointimestariksi-verkkokoulutus

(DIGITAALINEN) TIIMIOPETTAJUUS

TIIMIOPPIMINEN

 

"Sosiaalinen vuorovaikutus on kaikenlaisen oppimisen perusta."

"Kaikki mitä teet, tee yhdessä."

PSYGOLOGISEN TURVALLISUUDEN TUNNE

PSYCHOLOGICAL SAFETY

 • Ryhmä 1 (AM1): 11.1.-11.4.2021
 • Ryhmä 2 (AM2): 1.3.-30.5.2021
 • Ryhmä 3 (AM3): 3.5.-5.9.2021

Title Text

Oppimisen näkyväksi tekeminen ja digitaalinen opettajuus

PEKKA PEURA

opettaja
opetuskulttuurin kehittäjä
pekka@eduhakkerit.fi

 1. Miten varmistun käytännön tasolla siitä, että jokaisella oppilaallani on mahdollisuus oppia oman potentiaalinsa mukaisesti? (Lähikehityksen vyöhykkeellä toimiminen)

 2. Miten tunnistan käytännön tasolla oman vaikuttavuuteni, jotta osaan tehdä oikeita valintoja ja päätöksiä opetuksessa ja oppimaan ohjaamisessa? ("Know thy impact.")

 3. Miten rakennan käytännön tasolla jokaisen oppilaan ja kollegan psykologisen turvallisuuden tunnetta kouluyhteisössämme?

Vantaan tutoreiden suunnittelu ja koulutuspäivä 8.12.2020 - Pekka Peura

By Opetus.tv

Vantaan tutoreiden suunnittelu ja koulutuspäivä 8.12.2020 - Pekka Peura

 • 291
Loading comments...

More from Opetus.tv