Lauri Hellsten

Espoon yhteislyseon lukio

Opetus.tv

Yksilöllinen oppiminen ja itsearviointi

"Arviointi ohjaa opiskelua ja oppimista enemmän kuin mikään muu tekijä oppimistilanteessa" "

- Entwistle & Entwistle, 1992; Hodgson & Pang, 2012;             Segers & Dochy, 2006; Struyven, Dochy & Janssens, 2005

"Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin."

- Perusopetuslaki ja lukiolaki vuodelta 1998

#YOOJOO 

Teoria pähkinänkuoressa

 

  • Oppija omistaa oman oppimisensa ja osaamisensa tunnistamisen, jonka kautta hän on aktiivinen tietojen ja opiskelutaitojen oppija

  • Oppimisessa pyritään korostamaan yhteisöllisyyttä. Oppilaiden välinen vuorovaikutus nähdään arvokkaana identiteetin kehittymisen kannalta ja opettaja-oppilas-vuorovaikutuksen kautta ohjataan ja kannustetaan oppimista ja yksilön kehittymistä

 

#YOOJOO

 

  • Opettaja ei lähtökohtaisesta opeta koko opiskelijaryhmää samanaikaisesti, vaan yksilöä tai pienryhmää.

  • Opettaja ei aikatauluta opetusta, vaan opiskelija pystyy valitsemaan itselleen sopivan opiskelutahdin.

  • Opettaja ohjaa oppilasta havaitsemaan, mistä opiskeltavassa aiheessa on kyse ja vertailemaan omia käsityksiään ja näkemyksiään aiheen kokonaisuuteen.

Mastery learning -periaatetta sovelletaan siten, että

#YOOJOO ja Ohjattu itsearviointi  

käytännön esimerkki

  • Kurssin aiheet jaettu noin noin viiteen osioon.

  • Jokaisen osion lopuksi opiskelija arvioi omaa osaamistaan

http://polku.opetus.tv

Kokeile

Kurssipalautteita

"Motivaationa oppimiseen on se, että itse oppisi jotain, eikä se että saisi opettajan tyytyväiseksi tämän vetämän tunnin aikana."

"Kurssi on ollut mukava ja täytyy sanoa, että olen kiitollinen siitä, että sain apua aina kuin tarvitsin ja kuten kenties muut opettajat, jäljessä oleville ja "laiskottelijoille" ei huudettu tai oltu vihaisia, ja se tekee mielestäni etenkin luokan ilmapiiristä innostavamman, kuin vastaavanlaisessa tilanteessa. :)"

"Tunnit ovat rentoja ja niille on aina kiva tulla. En olisi koskaan uskonut, että viihdyn matikan tunneilla."

Kurssipalautteita

"Tällä kurssilla ollut opetustapa oli mielestäni hyvä, mutta siihen voisi lisätä enemmän opettajajohtoista opetusta ja ehkä joku ryhmän yhteinen rytmi olisi hyvä olla, mutta että kuitenkin saisi tehdä aikalailla omaan tahtiin."

"Mä itse opin parhaita muistiinpanoja kirjottamalla niin musta ois kiva jos voitais edes jotain muistiinpanoja ottaa uusista jutuista"

Kurssipalautteita

"Olisi kiva jos olisi joku malli aikataulu. Jos haluaa laskea kaikki tehtävät ni kannattaa laskea kotona tähän tehtävään asti tyylisesti."

"Tämä opetustyyli olisi mahtava jos asia jota opetellaan olisi helppo ja sen ymmärtäisi täysin."

Koetko saavasi tarpeitasi vastaavaa opetusta ja ohjausta? 

2014 - 2016, yht. 8 jaksoa, n = 283

www.eduhakkerit.fi

www.maot.fi

www.polku.opetus.tv

www.opetus.tv

www.bit.ly/fysiikka

Yksilöllinen oppiminen ja oppimisen omistajuus

#YOOJOO

@LauriHellsten

Teoreettisia viitekehyksiä

Tutkimukset

Turku / Yksilöllinen oppiminen ja itsearviointi

By Opetus.tv

Turku / Yksilöllinen oppiminen ja itsearviointi

  • 1,218

More from Opetus.tv