Doctrine 2

Není cache jako cache

Jsem Tomáš :)

programátor

školitel

rodič

 

Kdo zná Doctrine?

Kdo používá Doctrine?

V čem nám pomáhá Doctrine?

 • odstiňuje programátora od komunikace s databáz

 • automaticky řeší běžné operace (čtení/zápis/mazání

 • automaticky provádí konverzi datových typů

 • poskytuje programátorovi objektový přístup k datům pomocí entit

 • řeší základní výkonnostní optimalizace

   

Kdo už řešil optimalizaci Doctrine?

Život bez cache...

Život s cache...

Proč zapnout cache?

Proč zapnout cache?

 • Odstranění opakující se práce
 • Rychlejší odezva aplikace
 • Snížení zátěže databáze
 • Další  point of failure
 • Problémy s invalidací
 • Zvýšení zátěže cache

Co máme k dispozici?

 • Metadata cache
 • Query cache
 • Result cache
 • Second Level Cache

        a bonus...

Dokumentace radí!

Metadata Cache

<?php

/** @Entity */
class User
{
  /**
   * @ManyToOne(targetEntity="Address")
   * @JoinColumn(name="address_id", referencedColumnName="id")
   */
  private $address;
}

Co to jsou metadata?

Metadata Cache

Jak cache zapnout?

<?php

$config = new \Doctrine\ORM\Configuration();

$config->setMetadataCacheImpl(new \Doctrine\Common\Cache\ApcuCache());

Query Cache

<?php

$query = $em->createQuery(
  'SELECT u FROM MyProject\Model\User u WHERE u.age > 20'
);

$users = $query->getResult();

Co je to query?

Query Cache

Jak cache zapnout?

<?php

$config = new \Doctrine\ORM\Configuration();

$config->setQueryCacheImpl(new \Doctrine\Common\Cache\ApcuCache());

Result Cache

<?php

$query = $em->createQuery(
  'SELECT u FROM MyProject\Model\User u WHERE u.age > 20'
);

$users = $query->useResultCache(true)
  ->setResultCacheLifetime(3600)
  ->getResult();

Co je to result?

Result Cache

Jak cache zapnout?

<?php

$config = new \Doctrine\ORM\Configuration();

$config->setResultCacheImpl(new \Doctrine\Common\Cache\ApcuCache());

Second Level Cache!

Second Level Cache

<?php
/**
 * @Entity
 * @Cache("NONSTRICT_READ_WRITE")
 */
class State
{

  /**
   * @Column(unique=true)
   */
  protected $name;

  /**
   * @Cache("NONSTRICT_READ_WRITE")
   * @OneToMany(targetEntity="City", mappedBy="state")
   */
  protected $cities;

}

Co to je Second level Cache?

Second Level Cache

Různé způsoby ukládání dat

Způsob Editace? Rychlost? Zámky?
READ_ONLY NE +1 NE
NONSTRICT_READ_WRITE ANO 0 NE
READ_WRITE ANO -1 ANO

Second Level Cache

Podporuje regiony!

Second Level Cache

Podporuje regiony!

<?php
/**
 * @Entity
 * @Cache("NONSTRICT_READ_WRITE", region="state_region")
 */
class State
{

  /**
   * @Column(unique=true)
   */
  protected $name;

  /**
   * @Cache("NONSTRICT_READ_WRITE")
   * @OneToMany(targetEntity="City", mappedBy="state")
   */
  protected $cities;

}

Second Level Cache

Jak cache zapnout?

<?php

$config = new \Doctrine\ORM\Configuration();
$cache = new \Doctrine\Common\Cache\Cache();
$factory = new \Doctrine\ORM\Cache\DefaultCacheFactory($config, $cache);

$config->setSecondLevelCacheEnabled();

$config->getSecondLevelCacheConfiguration()
  ->setCacheFactory($factory);

TY!

Shrnutí...

 • Metadata a Query cache jsou nutnost!
 • Result cache se hodí ;)
 • Second Level Cache je kamarád :)
 • Zapnutí cache je většinou jeden řádek kódu :D
 • Šetříme zdroje a zrychlujeme odezvu aplikace
 • Pozor na přetěžování cache!
 • Doctrine dokumentace - palec nahoru!

Díky za pozornost!

Nějaké otázky?

 

tomaspilar.cz  |        @tomaspilaru

Doctrine ŠKOLENÍ

již tento měsíc

26. 11. 2018

Doctrine - Není cache jako cache

By tomaspilar

Doctrine - Není cache jako cache

 • 1,643