Nederlands

Les 2: Variabelen

Programmeren is

 • net een nieuwe taal leren
 • veel oefenen met codes
 • goed lezen!

De kleine Toren van Babel - Pieter Bruegel de Oude

Vandaag gaan we leren

 • om 'commentaar' te schrijven en herkennen

 • hoe je een tekst opslaat in een variabele

 • hoe je een variabele kan gebruiken om een tekst meerdere keren te printen

 • te voorspellen wat een code met een variabele erin doet

 • goede en foute print()-codes vinden met een variabele erin

Python in repl.it

start de code met de startknop

python

geprinte woorden

Herhaling

Om een woord of zin te laten zien gebruik je print().

Weet je nog?

 • gebruik ronde haakjes voor en achter de woorden
 • gebruik aanhalingstekens voor en achter ieder woord
 • zet een komma tussen alle woorden,
  maar niet op het einde
print('Ik', 'hou', 'van', 'Python')

Demo

Commentaar

Python slaat regels over als er een hekje voor staat.

Let op deze dingen:

 • code achter een hekje heet commentaar
 • de code krijgt dan een andere kleur
print('Hallo')
#print('Allemaal')

Demo

Commentaar

Python slaat regels over als er een hekje voor staat.

Na een regel commentaar leest Python weer verder.

print('Hallo')
#print('Allemaal')
print('leerlingen')

Demo

Commentaar

Je gebruikt commentaar om:

 • Bovenaan te schrijven wat een programma doet
 • Uitleg bij een stukje code te geven
 • Een regel code eventjes 'uit' te zetten
# dit programma is gemaakt door Felienne
# het laat zien hoe commentaar werkt
 
print('Hallo!!!') # ! printen kan ook
#print('Welkom')
print('Welkom', 'in', 'de', 'les')

Kahoot!

ga naar kahoot.it

Een variabele

Soms wil je een woord of zin vaker gebruiken. Zoals bijvoorbeeld hieronder.

Stel je voor dat je dat verhaal nu wilt maken over JavaScript. Dat moet je alle Python's veranderen in JavaScript's.

print('Dit', 'verhaal', 'gaat', 'over', 'Python')
print('Python', 'is', 'een', 'programmeertaal')
print('Python', 'is', 'leuk!')

Demo

Een variabele

Soms wil je een woord of zin vaker gebruiken. Zoals bijvoorbeeld hieronder. Maar wat als je de Python's in JavaScript's wilt veranderen?

Handiger is het om een variabele te gebruiken.
Dat is een naam die je kunt geven aan een waarde.

programmeertaal = 'Python'

print('Dit', 'verhaal', 'gaat', 'over', 'Python')
print('Python', 'is', 'een', 'programmeertaal')
print('Python', 'is', 'leuk!')

Demo

Een variabele

In dit programma gebruiken we een variabele.

Let op deze dingen:

 • Een variabele heeft een andere kleur dan tekst!
 • Een variabele heeft geen aanhalingstekens nodig
 • Python gaat 'omhoog' zoeken naar de betekenis
  van een variabele.
programmeertaal = 'Python'

print('Dit', 'verhaal', 'gaat', 'over', programmeertaal)
print(programmeertaal, 'is', 'een', 'programmeertaal')
print(programmeertaal, 'is', 'leuk!')

Naam niet gedefinieerd

Soms maak je een foutje, en gebruik je een variabele die niet is gedefinieerd.

Python zoekt nu hondenras, maar die is er niet!

Je krijgt dan een foutmelding

hond = 'Labrador'
print(hondenras)

Demo

Kahoot!

ga naar terug kahoot.it

 • om 'commentaar' te schrijven en herkennen

 • hoe je een tekst opslaat in een variabele

 • hoe je een variabele kan gebruiken om een tekst meerdere keren te printen

 • te voorspellen wat een code met een variabele erin doet

 • goede en foute print()-codes vinden met een variabele erin

Vandaag hebben we geleerd

Huiswerk

Maak een nieuwe repl en noem deze les 2.

Schrijf een verhaal van minstens 3 zinnen over een dier. Maak gebruik van commentaar en de variabele dier = '...'.

zie de hand-out voor tips en stappen

 

Kopieer de link van je repl en zet deze met je naam in een mail naar huiswerk@vhto.nl. 

CS Certificate - Les 2 op school

By VHTO

CS Certificate - Les 2 op school

Computer Science Certificate is een initiatief van VHTO in samenwerking met Universiteit Leiden en wordt mogelijk gemaakt door Salesforce.org.

 • 492