participatie van meisjes en vrouwen in bèta, techniek en ICT vergroten

Nederlandse meisjes kiezen veel minder vaak dan jongens voor een opleiding of carrière in ICT:

 

• Weinig zelfvertrouwen in eigen ICT-talent

• Genderstereotiepe invloeden vanuit omgeving

• Beperkt beeld mogelijkheden ICT

• Ontbreken van rolmodellen om zich mee te identificeren

vmbo 2017-2018

havo 2017-2018

vwo 2017-2018

• Nederlandse meisjes en jongens kiezen minder dan (EU) gemiddeld voor bèta/techniek.

• Nederlandse meisjes en jongens hebben meer dan (EU) gemiddeld talent voor bèta/techniek.

• Prestaties (Nederlandse) meisjes en jongens zijn gelijk. 

• Leerlingen met bètatalent kiezen niet voor (school)loopbaan die daar beste bij aansluit. 

• Verwacht net zoveel van meisjes als van jongens

• Leg èn elke stap zo goed mogelijk uit, èn gebruik daarnaast ook de vaktermen

• Benadruk dat succes hebben bij programmeren ook doorzettingsvermogen vergt

Tips om meisjes te 'empoweren'

 

• Laat ook zien wat (maatschappelijk) allemaal mogelijk is door IT/technologie (innovaties)

• Meisjes laten zien dat je met programmeren zelf iets tastbaars kunt maken (altijd toewerken naar eindproduct)

• Meisjes laten zien dat ICT ruimte biedt voor eindeloos veel eigen creatieve ideeën

Tips om meisjes te 'empoweren'

meer weten over genderinclusief lesgeven
edu.gender4stem project.eu

 • Onderbouw voortgezet onderwijs
 • Stapsgewijs
 • Gender inclusief onderwijs, diversiteit, maatschappelijke relevantie
 • Drie modules in Python
  • Nederlands (6 lessen)
  • Kunst (7 lessen)
  • Aardrijkskunde (4 lessen)
 • Gratis beschikbaar via vhto.nl

CS Certificate lessen

Deel 1 
Uitleg en opgaven op papier

 

Deel 2 
Zelfstandig werken op de computer

Opbouw les

Nederlands

Les 1: Woorden en zinnen printen

Les 2: Meerdere regels

Les 3, 4, 5, 6: Zelfstandig

Programmeren is

 • net een nieuwe taal leren
 • veel oefenen met codes
 • goed lezen!

De kleine Toren van Babel - Pieter Bruegel de Oude

Vandaag gaan we leren

 • hoe je Python code opstart met trinket.io
 • hoe de computer woorden laat zien met print()
 • dat je aanhalingstekens moet gebruiken bij woorden
 • hoe je meerdere regels kan laten zien
 • om 'commentaar' te schrijven

Python in trinket.io

Python

geprinte woorden

Python in trinket.io

Python

geprinte woorden

start de code met de startknop

Een woord laten zien

Om een woord te laten zien gebruik je print().

Let op deze dingen:

 • gebruik ronde haakjes voor en achter het woord
 • gebruik aanhalingstekens voor en achter het woord

Demo

Aan de slag met je werkblad

Werkblad Een woord printen 

 • Schrijf bovenaan je schrift: Les 1a, [datum van vandaag]
  ​Een woord printen
 • Lees goed!
 • Schrijf de codes steeds over in je schrift!
 • Er staan vaak drie stipjes in de opdrachten, bijvoorbeeld:
  print ... ... Allemaal ... ...
  Er moet dan op iedere drie stipjes precies

  één teken of woord komen.

Meerdere woorden

Meerdere woorden naast elkaar kan ook. Dan gebruik je een komma.

​Let op deze dingen:

 • gebruik ronde haakjes voor en achter de woorden
 • gebruik aanhalingstekens voor en achter ieder woord
 • zet een komma tussen de woorden

Demo

Aan de slag met je werkblad

Werkblad Meerdere woorden printen 

 • Lees goed!
 • Schrijf de codes steeds over in je schrift!
 • Er staan vaak drie stipjes in de opdrachten, bijvoorbeeld:
  print ... ... Allemaal ... ...
  Er moet dan op iedere drie stipjes precies één teken of woord komen.

Zinnetjes

Je kan met een komma ook meer dan twee woorden laten zien.

Let weer op deze dingen:

 • gebruik ronde haakjes voor en achter de woorden
 • gebruik aanhalingstekens voor en achter ieder woord
 • zet een komma tussen alle woorden,
  maar niet op het einde

Demo

Aan de slag met je werkblad

Werkblad Zinnetjes printen 

 • Lees weer goed!
 • Schrijf de codes steeds over in je schrift!
 • Er staan vaak drie stipjes in de opdrachten, bijvoorbeeld:
  print ... ... Allemaal ... ...
  Er moet dan op iedere drie stipjes precies één teken of woord komen.

Foutmeldingen

 • als je een fout maakt, raakt Python in de war
 • dat geeft niks!
 • als je een fout krijgt, lees de foutmelding dan goed

Foutmelding in trinket.io

Python met een foutje

foutmelding

Foutmelding in trinket.io

Python met een foutje

regelnummer waar de fout staat

Foutmelding in trinket.io

Python met een foutje

regelnummer waar de fout staat

het soort fout

Verschillende foutjes geven verschillende foutmeldingen 

Een woord laten zien

Om een woord te laten zien gebruik je print().

Let op deze dingen:

 • gebruik ronde haakjes voor en achter het woord
 • gebruik aanhalingstekens voor en achter het woord

Verschillende fouten

Aanhalingsteken vergeten:

SyntaxError:
bad token on line ..

kijk naar de kleur van het haakje
tekst en aanhalingstekens zijn rood, haakjes horen niet rood te zijn!

Verschillende fouten

Aanhalingsteken vergeten:

SyntaxError:
bad token on line ..

Rond haakje vergeten aan het einde:

SyntaxError:
EOF in multi-line statement on line ..

Demo

Verschillende fouten

print() verkeerd geschreven

NameError:

name 'prnt' is not defined

print met een hoofdletter

NameError:

name 'Print' is not defined

alle aanhalingstekens vergeten

NameError:

name 'Hallo' is not defined

Aan de slag met je werkblad

Werkblad Foutmeldingen

 • Lees HEEL goed!
 • Schrijf de codes steeds over in je schrift!
 • Denk alsof je zelf Python bent.
  Bij het eerste aanhalingsteken ga je precies uitprinten, bij het tweede aanhalingsteken stop je weer.

Nederlands

Les 2: Meerdere regels

Zinnen onder elkaar

Je kunt ook meerdere print()s onder elkaar zetten.

Ieder woord of zin komt dan op een nieuwe regel.

Demo

De zinnen komen één voor één!

Het lijkt alsof de regels tegelijkertijd worden uitgevoerd, maar dat is niet zo.

Eerst komt de eerste, en dan de tweede.

 

Dat kun je goed zien als je Python tussendoor even op pauze zet.

Demo

Aan de slag met je werkblad

Werkblad Onder elkaar

 • Schrijf bovenaan een nieuwe pagina:
  Onder elkaar
 • Lees goed!
 • Schrijf de codes steeds over in je schrift!

Commentaar

Python slaat regels over als er een hekje voor staat.

Let op deze dingen:

 • code achter een hekje heet commentaar
 • de code krijgt dan een andere kleur

Demo

Commentaar

Python slaat regels over als er een hekje voor staat.

Na een regel commentaar leest Python weer verder.

Demo

Commentaar

Je gebruikt commentaar om:

 • Bovenaan te schrijven wat een programma doet
 • Uitleg bij een stukje code te geven
 • Een regel code eventjes 'uit' te zetten

Aan de slag met je werkblad

Werkblad Commentaar

 • Schrijf bovenaan een nieuwe pagina:
  Commentaar
 • Lees goed!
 • Schrijf de codes steeds over in je schrift!

Maak een account aan op trinket.io


(DEMO)

 • Werkblad 1b, datum van vandaag
 • opdracht 1
 • opdracht 2
 • opdracht 3

Schrijf in je schrift:

Op de computers

Werkblad b

 • Maak een account aan
 • Opdracht 1
 • Opdracht 2
 • Opdracht 3

Klaar?

 • Nakijken
 • Extra opdracht
 • hoe je Python code opstart met trinket.io
 • hoe de computer woorden laat zien met print()
 • dat je aanhalingstekens moet gebruiken bij woorden
 • welke fouten je kan maken (en wat je dan moet doen)

Vandaag hebben we geleerd

CS Certificate workshop

By VHTO

CS Certificate workshop

Computer Science Certificate is een initiatief van VHTO in samenwerking met Universiteit Leiden en wordt mogelijk gemaakt door Salesforce.org.

 • 665