Kunst

Les 3: Meerdere figuren

Vandaag gaan we leren

 • Hoe je meerdere figuren maakt

 • Hoe je je pen op kan tillen én neer kan zitten

Tekenen!

We gaan weer tekenen vandaag, maar nu gaan we ook losse figuren tekenen.

Herhaling

Deze twee codes doen precies hetzelfde!

#laad de tekenmodule in
import turtle

#start de pen op
pen = turtle.Turtle()

pen.forward(100)
pen.left(90)

pen.forward(100)
pen.left(90)

pen.forward(100)
pen.left(90)

pen.forward(100)
pen.left(90)
#laad de tekenmodule in
import turtle

#start de pen op
pen = turtle.Turtle()

for i in range(4):
 pen.forward(100)
 pen.left(90)

Herhaling

#laad de tekenmodule in
import turtle

#start de pen op
pen = turtle.Turtle()

for i in range(4):
 pen.forward(100)
 pen.left(90)

Let bij een for-lus op deze dingen:

 

 • Na range()    komt het aantal keer dat je wilt herhalen tussen ronde haken.
 • Na range()    moet weer een 
 • Op de volgende regel begin je met twee spaties.
range()
range()
:

Demo

Aan de slag met je werkblad

Werkblad Even opfrissen 

 • Begin een nieuwe pagina en schrijf bovenaan je schrift:
  Les 3a, [datum van vandaag]
  Even opfrissen
 • Lees goed!
 • Let op! De codes bij opdracht 1 kunnen ook fout zijn
 • Denk eraan een for-lus te gebruiken bij opdracht 2

Na het tekenen van 1 figuur kun je nog iets tekenen.

 

Je begint dan weer tegen de kantlijn van de code.

 

 

 

Meerdere figuren

for i in range(4):
 pen.forward(100)
 pen.left(90)

pen.forward(200)

Demo

Na het tekenen van 1 figuur kun je nog iets tekenen.

 

Je begint dan weer tegen de kantlijn van de code.

 

Je kunt ook weer een nieuwe lus gebruiken.

 

Meerdere figuren

for i in range(4):
 pen.forward(100)
 pen.left(90)

pen.forward(200)

for i in range(3):
 pen.forward(100)
 pen.left(120)

Demo

Als je meerdere figuren wilt tekenen zonder een lijntje ertussen kun je de pen 'optillen' van de tekening, bewegen en dan weer neerzetten.

 

Dat gaat met:

pen.penup() en pen.pendown()

 

De pen optillen

pen.penup()
pen.pendown()
for i in range(4):
 pen.forward(100)
 pen.left(90)

pen.forward(200)

for i in range(3):
 pen.forward(100)
 pen.left(120)

Als je meerdere figuren wilt tekenen zonder een lijntje ertussen kun je de pen 'optillen' van de tekening, bewegen en dan weer neerzetten.

 

Dat gaat met:

pen.penup() en pen.pendown()

 

De pen optillen

pen.penup()
pen.pendown()
for i in range(4):
 pen.forward(100)
 pen.left(90)

pen.penup()
pen.forward(200)
pen.pendown()

for i in range(3):
 pen.forward(100)
 pen.left(120)

Demo

Aan de slag met je werkblad

Werkblad Meerdere figuren

 • Schrijf bovenaan een nieuwe pagina: Meerdere figuren
 • Lees goed!
 • Teken de figuren en schrijf de codes in je schrift!
 • Klaar? Maak dan het extra werkblad
  Je mag in het extra werkblad codes afkorten:
pen.forward(100)->fw(100)
pen.left(90)->l(90)
 • Werkblad 3b, datum van vandaag
 • Opdracht 1
 • Opdracht 2
 • Opdracht 3
 • Opdracht 4

Schrijf in je schrift:

Op de computers

Werkblad b

 • Ga naar repl.it en log in op je account
 • Opdracht 1 tot en met 4

Klaar?

 • Nakijken
 • Extra opdracht
 • Hoe je meerdere figuren maakt

 • Hoe je je pen op kan tillen én neer kan zitten

Vandaag hebben we geleerd

CS Certificate - Module Kunst - Les 3

By VHTO

CS Certificate - Module Kunst - Les 3

Computer Science Certificate is een initiatief van VHTO in samenwerking met Universiteit Leiden en wordt mogelijk gemaakt door Salesforce.org.

 • 907