• Onderbouw voortgezet onderwijs
 • Drie verschillende modules in Python (taal, creatief, zaak)
 • Stapsgewijs
 • Gender inclusief onderwijs, diversiteit, maatschappelijke relevantie
 • Gastles door rolmodel
 • Certificaat
 • Gratis beschikbaar via vhto.nl

CS Certificate lessen

 • Nederlands (6 lessen)
 • Kunst (7 lessen)
 • Aardrijkskunde (4 lessen)

Modules

 • Datatype String gebruiken
 • Commentaar schrijven
 • Variabele declareren, definiëren en gebruiken
 • Lijst declareren, definiëren en gebruiken
 • Gebruikersinput inlezen
 • If-else statements gebruiken
 • Foutmeldingen herkennen en oplossen

Module - Nederlands

 • Datatype Integer gebruiken
 • Gebruik maken van de Turtle library
 • For loop gebruiken
 • RGB-codes gebruiken voor kleuren 

Module - Kunst

 • Datatype Float gebruiken 
 • Inlezen van een tekstbestand 
 • Strings bewerken en omzetten naar floats 
 • Geografische data plotten

Module - Aardrijkskunde

Deel 1 
Uitleg en opgaven op papier

 

Deel 2 
Zelfstandig werken op de computer

Opbouw les

Nederlands

Les 1: Woorden en zinnen printen

Programmeren is

 • net een nieuwe taal leren
 • veel oefenen met codes
 • goed lezen!

De kleine Toren van Babel - Pieter Bruegel de Oude

Vandaag gaan we leren

 • hoe je Python code opstart met trinket.io
 • hoe de computer woorden laat zien met print()
 • dat je aanhalingstekens moet gebruiken bij woorden

Python in trinket.io

Python

geprinte woorden

Python in trinket.io

Python

geprinte woorden

start de code met de startknop

Een woord laten zien

Om een woord te laten zien gebruik je print().

Let op deze dingen:

 • gebruik ronde haakjes voor en achter het woord
 • gebruik aanhalingstekens voor en achter het woord

Demo

Aan de slag met je werkblad

Werkblad Een woord printen 

 • Schrijf bovenaan je schrift: Les 1a, [datum van vandaag]
  ​Een woord printen
 • Lees goed!
 • Schrijf de codes steeds over in je schrift!
 • Er staan vaak drie stipjes in de opdrachten, bijvoorbeeld:
  print ... ... Allemaal ... ...
  Er moet dan op iedere drie stipjes precies

  één teken of woord komen.

Meerdere woorden

Meerdere woorden naast elkaar kan ook. Dan gebruik je een komma.

​Let op deze dingen:

 • gebruik ronde haakjes voor en achter de woorden
 • gebruik aanhalingstekens voor en achter ieder woord
 • zet een komma tussen de woorden

Demo

Aan de slag met je werkblad

Werkblad Meerdere woorden printen 

 • Lees goed!
 • Schrijf de codes steeds over in je schrift!
 • Er staan vaak drie stipjes in de opdrachten, bijvoorbeeld:
  print ... ... Allemaal ... ...
  Er moet dan op iedere drie stipjes precies één teken of woord komen.

Zinnetjes

Je kan met een komma ook meer dan twee woorden laten zien.

Let weer op deze dingen:

 • gebruik ronde haakjes voor en achter de woorden
 • gebruik aanhalingstekens voor en achter ieder woord
 • zet een komma tussen alle woorden,
  maar niet op het einde

Demo

Aan de slag met je werkblad

Werkblad Zinnetjes printen 

 • Lees weer goed!
 • Schrijf de codes steeds over in je schrift!
 • Er staan vaak drie stipjes in de opdrachten, bijvoorbeeld:
  print ... ... Allemaal ... ...
  Er moet dan op iedere drie stipjes precies één teken of woord komen.

Foutmeldingen

 • als je een fout maakt, raakt Python in de war
 • dat geeft niks!
 • als je een fout krijgt, lees de foutmelding dan goed

Foutmelding in trinket.io

Python met een foutje

foutmelding

Foutmelding in trinket.io

Python met een foutje

regelnummer waar de fout staat

Foutmelding in trinket.io

Python met een foutje

regelnummer waar de fout staat

het soort fout

Verschillende foutjes geven verschillende foutmeldingen 

Een woord laten zien

Om een woord te laten zien gebruik je print().

Let op deze dingen:

 • gebruik ronde haakjes voor en achter het woord
 • gebruik aanhalingstekens voor en achter het woord

Verschillende fouten

Aanhalingsteken vergeten:

SyntaxError:
bad token on line ..

kijk naar de kleur van het haakje
tekst en aanhalingstekens zijn rood, haakjes horen niet rood te zijn!

Verschillende fouten

Aanhalingsteken vergeten:

SyntaxError:
bad token on line ..

Rond haakje vergeten aan het einde:

SyntaxError:
EOF in multi-line statement on line ..

Demo

Verschillende fouten

print() verkeerd geschreven

NameError:

name 'prnt' is not defined

print met een hoofdletter

NameError:

name 'Print' is not defined

alle aanhalingstekens vergeten

NameError:

name 'Hallo' is not defined

Aan de slag met je werkblad

Werkblad Foutmeldingen

 • Lees HEEL goed!
 • Schrijf de codes steeds over in je schrift!
 • Denk alsof je zelf Python bent.
  Bij het eerste aanhalingsteken ga je precies uitprinten, bij het tweede aanhalingsteken stop je weer.

Maak een account aan op trinket.io


(DEMO)

 • Werkblad 1b, datum van vandaag
 • opdracht 1
 • opdracht 2
 • opdracht 3

Schrijf in je schrift:

Op de computers

Werkblad b

 • Maak een trinket.io account
 • Opdracht 1
 • Opdracht 2
 • Opdracht 3

Klaar?

 • Nakijken
 • Extra opdracht
 • hoe je Python code opstart met trinket.io
 • hoe de computer woorden laat zien met print()
 • dat je aanhalingstekens moet gebruiken bij woorden
 • welke fouten je kan maken (en wat je dan moet doen)

Vandaag hebben we geleerd

Voorbeeld programma

Voorbeeld programma

Voorbeeld programma

Welke mogelijkheden zien jullie met dit materiaal?

CS Certificate workshop zonder intro

By VHTO

CS Certificate workshop zonder intro

Computer Science Certificate is een initiatief van VHTO in samenwerking met Universiteit Leiden en wordt mogelijk gemaakt door Salesforce.org.

 • 631