Nederlands

Les 5: If-else

Vandaag gaan we leren

 • Keuzes maken in je programma met if-else
 • Goede en foute if-else codes herkennen

Herhaling

In dit programma gebruiken we een variabele.

Weet je nog?

 • Een variabele heeft een andere kleur dan tekst!
 • Een variabele heeft geen aanhalingstekens nodig
 • Python gaat 'omhoog' zoeken naar de betekenis
  van een variabele.
programmeertaal = 'Python'

print('Dit', 'verhaal', 'gaat', 'over', programmeertaal)
print(programmeertaal, 'is', 'een', 'programmeertaal')
print(programmeertaal, 'is', 'leuk!')

Demo

Herhaling

In dit programma gebruiken we ook een variabele.

Maar wat erin zit, wordt ingevoerd door de gebruiker

Denk aan:

 • Ronde haakjes achter input()
 • Typ in je uitvoerscherm
 • Geen aanhalingstekens om de variabele
print('Over', 'welk', 'dier', 'gaat', 'dit', 'verhaal?')
dier = input()
print('Dit', 'verhaal', 'gaat', 'over', 'een', dier)

Demo

Aan de slag met je werkblad

Werkblad Even opfrissen 

 • Begin een nieuwe pagina en schrijf bovenaan je schrift:
  Les 5a, [datum van vandaag]
  Even opfrissen
 • Lees goed!
 • Goed: Schrijf wat de code print
 • Fout: Schrijf FOUT en wat er fout is

if-else

Soms wil je dat de lezer van je verhaal, mee kan beslissen over het verloop van het verhaal!

 

Je kunt daarvoor sommige regels uivoeren maar andere overslaan. Dat doen we met een if-else.

print('Hond of kat?')
dier = input()

if dier == 'hond':
 print('Waf waf')
else:
 print('Miauw miauw')

Demo

if-else

Je gebruikt een if-else als je sommige regels wilt uitvoeren maar andere over wilt slaan.

print('Hond of kat?')
dier = input()

if dier == 'hond':
 print('Waf waf')
else:
 print('Miauw miauw')

Dit is belangrijk bij een if-else:

 • bij de if gebruik je twee keer de is ==

 • achter de regel met de if hoort een dubbele punt :

 • achter de regel met else hoort een dubbele punt :

 • regels onder de if beginnen met 2 spaties

 • regels onder de else beginnen met 2 spaties

 • de code gaat nog steeds van boven naar beneden, maar… maar één van de twee takken wordt uitgevoerd

if-else

Je gebruikt een if-else als je sommige regels wilt uitvoeren maar andere over wilt slaan.

print('Hond of kat?')
dier = input()

if dier == 'hond':
 print('Waf waf')
else:
 print('Miauw miauw')

En:

 

Het woord moet precies kloppen! Ook de spelling en hoofdletters.

Demo

Aan de slag met je werkblad

Werkblad If-else commando's

 • Begin een nieuwe pagina en schrijf bovenaan je schrift:
  If-else commando's
 • De invoer moet precies kloppen! Let ook op hoofdletters en spelling.
 • Opdrachten​
  1. Wat wordt er geprint?
  2. Wat is belangrijk bij een if-else?
  3. Schrijf zelf codes

Fouten bij if-else

Ook bij if-else kunnen er natuurlijk dingen misgaan.

Belangrijk om te weten:

 • Een : vergeten geeft een SyntaxError
 • Een = vergeten geeft een SyntaxError
 • ​De twee spaties vergeten (dit heet een 'indent') 
  geeft een IndentationError
if input('Hond of kat?') == 'hond':
 geluid = 'waf'
else:
 geluid = 'miauw'
print(geluid, geluid)

Demo

Aan de slag met je werkblad

Werkblad Fouten bij if-else

 • Begin een nieuwe pagina en schrijf bovenaan je schrift:
  Fouten bij if-else
 • Opdrachten
  1. Is de code fout -> schrijf FOUT
   Is de code goed -> schrijf wat de code print
  2. Je krijgt een foutmelding te zien.
   ​Wat is er mis met de code?
 • Werkblad 5b, datum van vandaag
 • opdracht 1
 • opdracht 2
 • opdracht 3

Schrijf in je schrift:

Op de computers

Werkblad b

 • Ga naar repl.it en log in op je account
 • Opdracht 1 tot en met 3

Klaar?

 • Nakijken
 • Extra opdracht

Vandaag hebben we geleerd

 • Keuzes maken in je programma met if-else
 • Goede en foute if-else codes herkennen

CS Certificate - Module Nederlands - Les 5

By VHTO

CS Certificate - Module Nederlands - Les 5

Computer Science Certificate is een initiatief van VHTO in samenwerking met Universiteit Leiden en wordt mogelijk gemaakt door Salesforce.org.

 • 1,096