workshop

Donderdag 5 oktober 09:00-12:00 uur

 

 

blended learning Betonvereniging

Joep Nijland

Zelfstandig opleidingskundige bij BLEARN

Onderwijs

Agenda

Opening

Voorstellen en beginsituatie

Inspiratiesessie blended learning

Voorbeelden blended learning, tools en leeromgevingen
Pauze

Praktijkopdracht cursus BBT

Presenteren praktijkopdracht

Afsluiting

09:00

09:05

09:15

09:45
10:15

10:30

11:30

12:00

https://slides.com/joepnijland/betonvereniging-1

betonvereniging

Betonvereniging: bevorderen van de ontwikkeling van beton- en gewapend betonbouw in Nederland.

 

Doelgroepen: werkzaam bij aannemers, ingenieursbureaus, betonmortelcentrales en prefab-betonbedrijven. Minimaal MBO vooropleiding.

 

Opleidingsaanbod: technologie, ontwerp, betonreparatie en werkvoorbereiding & uitvoering.

 

Opzet opleidingen: voornamelijk klassikaal/frontaal onderwijs en werken aan ontwikkelen kennis en vaardigheden.

aanleiding

Flipping the classroom

Flipping the classroom

Blended learning

Blended learning

Wat is het?

 • Face-to-face en online
 • Synchroon & a-synchroon
 • Veel en minder ICT (van 0 tot >80%)

Waarom?

 • Effectiviteit bijeenkomsten (>interactie!)
 • Reistijd/kosten reduceren
 • Grotere doelgroep bereiken
 • Onderwijs flexibiliseren
 • Any time, any place, any device

Direct mee beginnen?

 • Context, doelgroep, ICT tools, techniek......enz.
 • STUDENTEN EN DOCENTEN BETREKKEN
 • Opleiding & elders (thuis/werk/BPV)
 • Samenwerkend & individueel
 • Gestuurd & zelfgestuurd

Bron: Wilfred Rubens, 2016

Blended learning

 • Blended learning is een ingeburgerd begrip, maar ook een betekenisloos (container) begrip.
   
 • Blended learning krijgt pas betekenis als je er als team invulling aangeeft.

animatie blended learning

Verschil e-learning en Blended learning?

"Blended learning" is een mengvorm van face-to-face en ICT-gebaseerde leeractiviteiten, leermaterialen en tools. Beide soorten leeractiviteiten maken een substantieel onderdeel uit van het onderwijs of opleiden; idealiter versterken ze elkaar. Het doel is onderwijs en opleidingen te ontwikkelen die gebruik maken van ICT om effectief, efficiënt en flexibel leren mogelijk te maken, met een stijging van het leerrendement en de student / docenttevredenheid tot gevolg.
 

“E-learning” is de verzamelnaam voor het vormgeven van leersituaties (gestuurd en zelfgestuurd) met behulp van informatie- en communicatietechnologie (in het bijzonder internettechnologie).  E-learning wordt gebruikt binnen (bedrijfs)opleidingen en binnen het onderwijs. Maar je kunt ook als individu of groep zelf aan de slag met e-learning, zonder dat sprake is van afspraken met een organisatie (informeel).

Bron: https://www.e-learning.nl/Achtergrond.aspx

Stappenplan blended learning

Macro (organisatie)

A) Context

B) Huidige situatie

C) Doelen blended learning

D) Welk model blended learning?

 

Meso (curriculum)

E) Leerdoelen/leeruitkomsten

F) Leerinhouden

G) Didactische keuzes

H) Leertechnologieën

I) Ontwerp maken

J) Ontwerp uitwerken

K) Uitvoeren, evalueren, aanpassen

L) Reflectie

 

Micro (leersituatie/les)

Stap E t/m L

Bron: https://www.te-learning.nl/blog/stappenplan-technology-enhanced-learning-ontwikkelen/

Doel: studenten leren op een effectieve, efficiënt georganiseerde aantrekkelijke manier!

Mogelijke Doelstellingen Betonvereniging

 • Lesstof online beschikbaar maken
 • Transfer van de cursus naar de praktijk verbeteren
 • Activerende werkvormen met ICT om studenten mentaal actief te maken
 • Slagingspercentage omhoog brengen (o.a. omdat studenten any time, any place, any device bij de lesmaterialen kunnen)
 • Cursist- en docenttevredenheid omhoog

 

https://padlet.com/info834/betonvereniging2

https://padlet.com/info834/betonvereniging

Voorbeelden blended, ICT tools, ELO

Basiskennis beton technologie (BBT)

Resultaat: Na het volgen van de cursus ken je de samenstelling van beton en kun je een standaard betonmengsel uitrekenen. Ook weet je hoe je beton moet vervaardigen en verwerken. Tot slot heb je basiskennis van kwaliteitszorg en regelgeving. Bij voldoende resultaat van het examen krijg je een deelcertificaat 'Basiskennis Beton Technologie bbt'.

Doelgroep: Iedereen die in zijn werk te maken heeft met beton. Iedereen die de opleiding Betontechnoloog, Betontechnologisch  adviseur of Betononderhoudskundige wil volgen. Aannemers en constructeurs.

Opzet: Cursus van 12 avonden à 2,5 uur les. De lesavonden zijn wekelijks.

Methode: De kennisoverdracht heeft plaats door middel van mondeling onderwijs aan de hand van een speciaal voor deze cursus geschreven en in de zomer van 2015 geactualiseerd dictaat van de Betonvereniging.

Een must voor iedereen die met beton werkt!

Basiskennis beton technologie (BBT)

Niveau van de cursus: MBO+/HBO-niveau.

 

Cursisten betontechnoloog: werken vaak al in de sector (zijn bijvoorbeeld laborant). Zij kunnen goed overweg met alleen de theorie van de cursus BBT.


Cursisten betononderhoudskundige: komen dikwijls uit de hoek van de gespecialiseerde aannemerij of adviesbureaus en hebben weinig tot geen binding met het produceren van beton. Voor hen is beton hard en grijs.


Betontechnologisch adviseur: willen meer weten van het ontwerpen met beton. Bij hen mist vaak de kennis van de praktische kanten van het vervaardigen en verwerken van beton. Beton is meer dan alleen enkele ingrediënten bij elkaar mengen.

Praktijkopdracht cursus BBT

1. Gebruik je kennis en ervaring en de links in de Padlet om voor de cursus BBT een andere blend te bedenken. Hoe zorg je ervoor dat je met behulp van ICT-werkvormen de studenten mentaal actief maakt tijdens en na de les? Waar vinden de cursisten het online lesmateriaal? Hoe zorg je voor de ideale doch efficiënte mix van leerinterventies voor jouw studenten tijdens deze module? Behalen we hiermee de eerder genoemde doelstellingen v/d betonvereniging?

 

2. Gebruik de volgende onderdelen in de cursus:

- instructie

- interactie

- opdrachten

- samenwerkend leren

- praktijk

 

3. Maak groepen van 3/4. Je hebt 45-60 minuten. Na afloop presenteer je jullie 'blend' voor de cursus BBT. Bij voorkeur met een ICT tool.

https://padlet.com/info834/betonvereniging

- game-elementen

- toetsing

- begeleiding

- communicatie

- zelfstudie

PRESENTATIES

STUDENTEN EN DOCENTEN BETREKKEN

Afsluiting

Workshop 'Blended learning Betonvereniging'

By Joep Nijland

Workshop 'Blended learning Betonvereniging'

Workshop 'Blended learning Betonvereniging'

 • 1,475