Bijeenkomst 1

Blended learning BBT

 

Woensdag 21 februari 15:00-17:00 uur

Joep Nijland

Zelfstandig opleidingskundige bij BLEARN

Onderwijs

 & ICT

Agenda

Opening

Terugblik workshop 'Blended learning' 05-10-2017

Ontwerp en leerdoelen cursus BBT vaststellen

Lijst met te verzamelen/ontwikkelen lesmaterialen en activiteiten per onderdeel opstellen en verdelen

Online leeromgeving cursus BBT

Afspraken volgende bijeenkomst

Afsluiting

15:00

15:05

15:25

16:00

 

16:30

16:45

17:00

https://slides.com/joepnijland/betonvereniging-2

betonvereniging

Betonvereniging: bevorderen van de ontwikkeling van beton- en gewapend betonbouw in Nederland.

 

Doelgroepen: werkzaam bij aannemers, ingenieursbureaus, betonmortelcentrales en prefab-betonbedrijven. Minimaal MBO vooropleiding.

 

Opleidingsaanbod: technologie, ontwerp, betonreparatie en werkvoorbereiding & uitvoering.

 

Opzet opleidingen: voornamelijk klassikaal/frontaal onderwijs en werken aan ontwikkelen kennis en vaardigheden.

aanleiding

Blended learning

Blended learning

Wat is het?

 • Face-to-face en online
 • Synchroon & a-synchroon
 • Veel en minder ICT (van 0 tot >80%)

Waarom?

 • Effectiviteit bijeenkomsten (>interactie!)
 • Reistijd/kosten reduceren
 • Grotere doelgroep bereiken
 • Onderwijs flexibiliseren
 • Any time, any place, any device

Direct mee beginnen?

 • Context, doelgroep, ICT tools, techniek......enz.
 • STUDENTEN EN DOCENTEN BETREKKEN
 • Opleiding & elders (thuis/werk/BPV)
 • Samenwerkend & individueel
 • Gestuurd & zelfgestuurd

Bron: Wilfred Rubens, 2016

Blended learning

 • Blended learning is een ingeburgerd begrip, maar ook een betekenisloos (container) begrip.
   
 • Blended learning krijgt pas betekenis als je er als team invulling aangeeft.

animatie blended learning

https://padlet.com/info834/betonvereniging2

Stappenplan blended learning

Macro (organisatie)

A) Context

B) Huidige situatie

C) Doelen blended learning

D) Welk model blended learning?

 

Meso (curriculum)

E) Leerdoelen/leeruitkomsten

F) Leerinhouden

G) Didactische keuzes

H) Leertechnologieën

I) Ontwerp maken

J) Ontwerp uitwerken

K) Uitvoeren, evalueren, aanpassen

L) Reflectie

 

Micro (leersituatie/les)

Stap E t/m L

Bron: https://www.te-learning.nl/blog/stappenplan-technology-enhanced-learning-ontwikkelen/

Doel: studenten leren op een effectieve, efficiënt georganiseerde aantrekkelijke manier!

Doelstellingen

Doel 1: het ontwerpen van een blended cursus BBT bestaande uit verschillende activerende werkvormen geschikt voor alle deelnemers aan de cursus.

Resultaat: het slagingspercentage van de cursus BBT 2018 stijgt met minimaal 10% vergeleken met het laatst gemeten percentage van 2016 (=53%). Hierdoor zijn de cursisten enthousiast over het onderwerp ‘Beton’ en kiezen mogelijk een vervolgopleiding bij de Betonvereniging.

 

Doel 2: het inrichten van een online leeromgeving waar alle cursusmaterialen voor de cursist tijdens de cursus beschikbaar zijn.

Resultaat: de cursisten die dit nodig hebben kunnen goed voorbereid aan de cursus BBT beginnen. Ook krijgen de cursisten inzicht en overzicht in de cursus als geheel. Tot slot wordt hiermee de transfer van de cursus(inhoud) naar de praktijk verbeterd doordat de materialen altijd en overal beschikbaar zijn.

 

Doel 3: docenten betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van de cursus BBT 2018.

Resultaat: alle docenten zijn op de hoogte van de blended opzet van de cursus en zijn zich bewust van hun rol in de ontwikkeling en uitvoering van de cursus BBT 2018.

Basiskennis beton technologie (BBT)

Niveau van de cursus: MBO+/HBO-niveau.

 

Cursisten betontechnoloog: werken vaak al in de sector (zijn bijvoorbeeld laborant). Zij kunnen goed overweg met alleen de theorie van de cursus BBT.


Cursisten betononderhoudskundige: komen dikwijls uit de hoek van de gespecialiseerde aannemerij of adviesbureaus en hebben weinig tot geen binding met het produceren van beton. Voor hen is beton hard en grijs.


Betontechnologisch adviseur: willen meer weten van het ontwerpen met beton. Bij hen mist vaak de kennis van de praktische kanten van het vervaardigen en verwerken van beton. Beton is meer dan alleen enkele ingrediënten bij elkaar mengen.

Basiskennis beton technologie (BBT)

Resultaat: Na het volgen van de cursus ken je de samenstelling van beton en kun je een standaard betonmengsel uitrekenen. Ook weet je hoe je beton moet vervaardigen en verwerken. Tot slot heb je basiskennis van kwaliteitszorg en regelgeving. Bij voldoende resultaat van het examen krijg je een deelcertificaat 'Basiskennis Beton Technologie BBT'.

Doelgroep: Iedereen die in zijn werk te maken heeft met beton. Iedereen die de opleiding Betontechnoloog, Betontechnologisch  adviseur of Betononderhoudskundige wil volgen. Aannemers en constructeurs.

Opzet: Cursus van 12 avonden à 2,5 uur les. De lesavonden zijn wekelijks. Cursisten kunnen voorafgaand, tijdens en na de cursus alle leermiddelen raadplegen in de online leeromgeving. Praktijkopdrachten behoren ook tot de cursus.

Methode: De cursus BBT heeft een blended opzet. Dit betekent dat de cursus bestaat uit verschillende (interactieve) klassikale, online en praktijkactiviteiten.

Een must voor iedereen die met beton werkt!

Blended ontwerp cursus BBT

Eens met de tijdslijn en voorstellen?

Blended ontwerp cursus BBT

Eens met de opzet rond de hoofdstukken?

Ontwerp en leerdoelen cursus BBT vaststellen

 

Opdracht

Maak tweetallen. Verdeel de 11 onderdelen uit het ontwerp en beschrijf per onderdeel de concrete leerdoelen. Gebruik hierbij het dictaat BBT, het Excel-document en de set met werkwoorden hiernaast.

 

Voorbeeld

Na het onderdeel 'Beton als bouwmateriaal' kan de cursist:

1.  benoemen wat de eigenschappen van beton zijn.

https://padlet.com/info834/betonvereniging

Voorbeelden blended, ICT tools, ELO

Online Leeromgeving BBT

Afspraken volgende bijeenkomst

 • Nieuwe bijeenkomst?
   
 • Hoe helpen we elkaar?
   
 • Budget?
   
 • Wie houdt het overzicht?
   
 • Waar verzamelen we de materialen?
   
 • Online leeromgeving?
   
 • Docententraining juni 2018?

Bijeenkomst 1 - Blended learning BBT

By Joep Nijland

Bijeenkomst 1 - Blended learning BBT

Bijeenkomst 1 - Blended learning BBT

 • 1,221