Bijeenkomst 2

Blended learning BBT

 

Vrijdag 6 april 09:00-12:00 uur

Joep Nijland

Zelfstandig opleidingskundige bij BLEARN

Onderwijs

 & ICT

Agenda

- Opening

- Status subsidie-aanvragen (Henk en Jan)

- Inventarisatie filmmateriaal (Henk en Jan)

- Leerdoelen - Leermaterialen - Leeractiviteiten (Henk)

- Online leeromgeving Betonvereniging (Joep)

- Afspraken volgende bijeenkomst (Henk)

- Afsluiting

https://slides.com/joepnijland/betonvereniging-3

Status subsidie-aanvragen

Inventarisatie filmmateriaal

Doelstellingen

Doel 1: het ontwerpen van een blended cursus BBT bestaande uit verschillende activerende werkvormen geschikt voor alle deelnemers aan de cursus.

Resultaat: het slagingspercentage van de cursus BBT 2018 stijgt met minimaal 10% vergeleken met het laatst gemeten percentage van 2016 (=53%). Hierdoor zijn de cursisten enthousiast over het onderwerp ‘Beton’ en kiezen mogelijk een vervolgopleiding bij de Betonvereniging.

 

Doel 2: het inrichten van een online leeromgeving waar alle cursusmaterialen voor de cursist tijdens de cursus beschikbaar zijn.

Resultaat: de cursisten die dit nodig hebben kunnen goed voorbereid aan de cursus BBT beginnen. Ook krijgen de cursisten inzicht en overzicht in de cursus als geheel. Tot slot wordt hiermee de transfer van de cursus(inhoud) naar de praktijk verbeterd doordat de materialen altijd en overal beschikbaar zijn.

 

Doel 3: docenten betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van de cursus BBT 2018.

Resultaat: alle docenten zijn op de hoogte van de blended opzet van de cursus en zijn zich bewust van hun rol in de ontwikkeling en uitvoering van de cursus BBT 2018.

Leerdoelen-Leermaterialen-Leeractiviteiten

Online Leeromgeving Betonvereniging

LMS = Learning Management System

LCMS = Learning Content Management System

ELO = Elektronische Leer Omgeving

DLWO = Digitale Leer Werk Omgeving

Wat is een online leeromgeving?

Een online leeromgeving is een systeem om het leren te organiseren en faciliteren. In sommige gevallen bestaat ook de mogelijkheid om rechtstreeks content in te ontwikkelen. Het is een handig instrument voor iedereen die serieus met digitale content aan de gang wil. Echter, het is een administratie hulpmiddel om het proces te vergemakkelijken – de leerresultaten zijn afhankelijk van de kwaliteit leerstof die erin wordt aangeboden.


Redenen om een online leeromgeving te overwegen
- Digitale content aanbieden/monitoren/bijsturen (per rol verschillende functies)
- Ondersteuning klassikaal en online leren en gecombineerd (blended learning)

- Er is geen eenduidig overzicht, of het overzicht gaat verloren door het werken met verschillende systemen en trainers/docenten
- Er is weinig controle op het leerproces/resultaten van de cursist
- Er is geen centraal communicatieplatform (docent-groep, docent-student, student-student)
- Beschikbaar maken van lesmateriaal any device, any place, any time (AAA)
- Het leerrendement kan efficiënter geëvalueerd worden

Online Leeromgeving Betonvereniging

Afspraken volgende bijeenkomst

 • Communicatie? Wie houdt het overzicht?
   
 • Inventarisatie leerdoelen, leermaterialen en leeractiviteiten
   
 • Hoe helpen we elkaar?
   
 • Budget?
   
 • Waar verzamelen we de materialen?
   
 • Keuze online leeromgeving?
   
 • Docententraining juni 2018?

https://padlet.com/info834/betonvereniging

Voorbeelden blended, ICT tools, ELO

Online leeromgeving - Blended learning BBT

By Joep Nijland

Online leeromgeving - Blended learning BBT

Bijeenkomst 2 - Blended learning BBT

 • 2,137