Cursus

Blended learning BBT

 

Vrijdag 7 september 11:00-16:00 uur

Programma

Opening en programma bespreken (Henk)

Doelen project 'Blended learning BBT' (Henk)

Wat is blended learning bij de Betonvereniging? (Joep)

Opzet cursus in Wikiwijs + docentenhandleiding (Harry/Joep)

Pauze

Planning blended cursus BBT (Harry)

Communicatie voor, tijdens en na de cursus (Henk/Harry)

Aan de slag met de PowerPoints en het oefenexamen (Henk)

Procedure voor aanpassingen (Joep)

Evaluatie en afsluiting

11:00

11:15

11:30

12:00

13:00

13:30

13:45

14:00

15:30

15:50

https://slides.com/joepnijland/betonvereniging-4

https://padlet.com/info834/betonvereniging2

Doelstellingen project blended learning bbt

Doel 1: het ontwerpen van een blended cursus BBT bestaande uit verschillende activerende werkvormen geschikt voor alle deelnemers aan de cursus.

Resultaat: het slagingspercentage van de cursus BBT 2018 stijgt met minimaal 10% vergeleken met het laatst gemeten percentage van 2016 (=53%). Hierdoor zijn de cursisten enthousiast over het onderwerp ‘Beton’ en kiezen mogelijk een vervolgopleiding bij de Betonvereniging.

 

Doel 2: het inrichten van een online leeromgeving waar alle cursusmaterialen voor de cursist tijdens de cursus beschikbaar zijn.

Resultaat: de cursisten die dit nodig hebben kunnen goed voorbereid aan de cursus BBT beginnen. Ook krijgen de cursisten inzicht en overzicht in de cursus als geheel. Tot slot wordt hiermee de transfer van de cursus(inhoud) naar de praktijk verbeterd doordat de materialen altijd en overal beschikbaar zijn.

 

Doel 3: docenten betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van de cursus BBT 2018.

Resultaat: alle docenten zijn op de hoogte van de blended opzet van de cursus en zijn zich bewust van hun rol in de ontwikkeling en uitvoering van de cursus BBT 2018.

animatie blended learning

Blended learning

Wat is het?

 • Face-to-face en online
 • Synchroon & a-synchroon
 • Veel en minder ICT (van 0 tot >80%)

Waarom?

 • Effectiviteit bijeenkomsten (>interactie!)
 • Reistijd/kosten reduceren
 • Grotere doelgroep bereiken
 • Onderwijs flexibiliseren
 • Any time, any place, any device

Direct mee beginnen?

 • Context, doelgroep, ICT tools, techniek......enz.
 • STUDENTEN EN DOCENTEN BETREKKEN
 • Opleiding & elders (thuis/werk/BPV)
 • Samenwerkend & individueel
 • Gestuurd & zelfgestuurd

Bron: Wilfred Rubens, 2016

Blended learning

 • Blended learning is een ingeburgerd begrip, maar ook een betekenisloos (container) begrip.
   
 • Blended learning krijgt pas betekenis als je er als team invulling aangeeft.

Stappenplan blended learning

Macro (organisatie)

A) Context

B) Huidige situatie

C) Doelen blended learning

D) Welk model blended learning? (CEW-model)

 

Meso (curriculum)

E) Leerdoelen/leeruitkomsten

F) Leerinhouden

G) Didactische keuzes

H) Leertechnologieën

I) Ontwerp maken

J) Ontwerp uitwerken

K) Uitvoeren, evalueren, aanpassen

L) Reflectie

 

Micro (leersituatie/les)

Stap E t/m L

Bron: https://www.te-learning.nl/blog/stappenplan-technology-enhanced-learning-ontwikkelen/

Doel voor de Betonvereniging

Studenten leren op een effectieve, efficiënt georganiseerde aantrekkelijke manier!

Blended learning bij de Betonvereniging

Een (ideale) mix-vorm van leren waarin zowel elektronische als traditionele vormen van leren een plek krijgen. Bij de Betonvereniging gebruiken we de drie componenten van CEW-model (eigen afkorting). Deze drie componenten mogen niet los van elkaar gezien worden, ze dienen elkaar te versterken:

* C-leren
Contactleren; lesgeven, training en coaching. Dit is een formele manier van leren. Een docent, trainer of coach werkt met een groep of individu aan leerdoelen.

* E-leren
Elektronisch leren; e-learning. Denk aan leren via smartphone of tablet, simulaties, e-learning modules, gaming, animaties, elektronische leeromgevingen, online bestanden delen/bekijken, performance support, enz.

* W-leren
Werkplekleren; leren van en met elkaar. Denk aan huiswerk, werkplekopdrachten, intervisie, mentoring, het meester-gezelprincipe, werkoverleg, ‘afkijken’ en bijvoorbeeld stage lopen.

Blended Cursus (BBT)

Resultaat: Na het volgen van de cursus ken je de samenstelling van beton en kun je een standaard betonmengsel uitrekenen. Ook weet je hoe je beton moet vervaardigen en verwerken. Tot slot heb je basiskennis van kwaliteitszorg en regelgeving. Bij voldoende resultaat van het examen krijg je een deelcertificaat 'Basiskennis Beton Technologie BBT'.

Doelgroep: Iedereen die in zijn werk te maken heeft met beton. Iedereen die de opleiding Betontechnoloog, Betontechnologisch  adviseur of Betononderhoudskundige wil volgen. Aannemers en constructeurs.

Opzet: Cursus van 12 lesavonden à 2,5 uur les. De lesavonden zijn wekelijks. Cursisten kunnen voorafgaand, tijdens en na de cursus alle leermiddelen/opdrachten/oefenmateriaal raadplegen in de online leeromgeving. Huiswerk en praktijkopdrachten en interactieve werkvormen behoren ook tot de cursus. De inhoud van de cursus is gebaseerd op een speciaal voor deze cursus geschreven dictaat van de Betonvereniging. Tijdens de lesavonden zijn er verschillende werkvormen aan de orde (denk aan kennisoverdracht, samenwerken, discussiëren, presenteren, werken met Excel, gaming/quizzes, brainstormen, enz.).

Methode: De cursus BBT heeft een blended opzet. Dit betekent dat de cursus bestaat uit verschillende (interactieve) klassikale, online, huiswerk- en praktijkactiviteiten.

Een must voor iedereen die met beton werkt!

Opzet cursus in wikiwijs

Leerdoelen

Oefenvragen per hoofdstuk online met directe feedback

Interactieve opdrachten en werkvormen

Generieke PowerPoint presentaties tijdens de bijeenkomsten

Dictaat (zonder oefenopgaven!)

Huiswerkopdrachten per mail inleveren bij sommige hoofdstukken

Docentenhandleiding (Wikiwijs, Kahoot, Padlet, 

Extra opdrachten cursusbreed

Quiz (Kahoot)

Instructievideo wikiwijs

Docentenhandleiding

Klik op het plaatje om de handleiding te bekijken.

Planning blended cursus bbt

Klik op het plaatje om de pagina te openen.

Communicatie voor, tijdens en na de cursus

Gezamenlijke afspraken maken over communicatie student-student, student-docent, docent-student. Whatsappgroep of maillijst? Zie ook het voorstel bij ‘Opdracht H1 – Stel jezelf voor’ in Wikiwijs.

Aan de slag met de PowerPointS

Wie werkt de antwoorden van het oefenexamen van juni 2018 uit in een PowerPoint zodat die door alle docenten gebruikt kan worden tijdens de laatste bijeenkomst voorafgaand aan het examen?

Voor elke bijeenkomst van de cursus is er een generieke PowerPoint beschikbaar. Deze zijn enkele jaren geleden ontwikkeld door een werkgroep. Vervolgens zijn deze verspreid onder de docenten en een 'eigen leven' gaan leiden.

 

Opdracht

We gaan de PowerPoints in tweetallen nalopen op correctheid/volledigheid en waar nodig direct aanpassingen doen. Na afloop bespreken we de belangrijkste veranderingen/aandachtspunten.

Procedure voor aanpassingen

Procedure voor verbeteringen in de cursus (Wikiwijs, PowerPoints, Kahoots, enz.) bespreken en afspraken maken hierover.

 

Wie is het aanspreekpunt/de verantwoordelijke bij de Betonvereniging die deze verbeteringen checkt onder de docentengroep en, indien akkoord, deze ook daadwerkelijk doorvoert?

 

Wat is een realistische tijdspanne voor één of meerdere verbeteringen?

 

Bijvoorbeeld:
* Week 1: Docent/student stuurt verbetering(en)
* Week 2: Betonvereniging zet verbetering(en) uit onder docentengroep
* Week 3: Mogelijkheid tot geven reactie docentengroep
* Week 4: aanpassen o.b.v. eventuele reacties door Betonvereniging

Evaluatie en afsluiting

Cursus - Blended learning BBT

By Joep Nijland

Cursus - Blended learning BBT

Cursus - Blended learning BBT

 • 1,159