Χρήση Τηλεδιάσκεψης για e-επισκέψεις μαθητών

στο ΕΚΦΕ Χανίων 

Χρήση Τηλεδιάσκεψης για e-επισκέψεις μαθητών

στο ΕΚΦΕ Χανίων 

Νίκος Αναστασάκης, Φυσικός, υπ. ΕΚΦΕ Χανίων 

Icons made by Freepik from www.flaticon.comText

Τηλεδιάσκεψη 

Ζητούμενα:

 • Δυνατότητα άμεσης αμφίδρομης επικοινωνίας
 • To ενδιαφέρον παραμένει "ζωντανό"
 • Eμπλέκονται οι μαθητές

 

Απάντηση:

 • "live" εργαστηριακές δραστηριότητες. 

 

Υλοποίηση

Χρήση 2-3 καμερών:

 • Δύο για ομιλητές-παρουσιαστές 
 • Μία εστιάζει στο πείραμα

Αποσαφήνιση θεωρίας με παράλληλη επίδειξη

 • προσομοιώσεων
 • εικόνων
 • ιστοσελίδων

Τα παιδιά συμμετέχουν (μέσω και του εκπαιδευτικού τους)

 • ερωτήσεις - απαντήσεις
 • απόψεις για τα φαινόμενα 

τεχνολογικά...

Ο συνδυασμός του υλικού που παρουσιάζεται (πολλές κάμερες, προσομοιώσεις εφαρμογές κλ.π.) μπορεί να γίνει:   

A. με την βοήθεια του  λογισμικού opensource λογισμικού OBS (όπως στην περίπτωση εδώ)

ή

B. με εναλλαγή της ενεργού κάμερας στο λογισμικό Τ/Δ (π.χ Webex, jitsi, zoom...)

και 

διαμοιρασμό οθόνης και εναλλαγή ενεργής καρτέλας του browser 

Title Text

Αποτίμηση

 • Αμφίδρομη ζωντανή επικοινωνία
 • Το πείραμα παραμένει μέρος της διδακτικής διαδικασίας των Φ.Ε.
 • Επικοινωνία με απομακρυσμένα σχολεία  
 • Εστίαση σε συγκεκριμένα "σημεία" του πειράματος
 • Παράλληλη προβολή πολυμεσικού  υλικού
 • Δυνατότητα απομακρυσμένων μετρήσεων
 • Πολύ θετική αποδοχή από παιδιά - εκπαιδευτικούς
 • Σχετικά καλή γνώση χρήσης ΤΠΕ
 • Προετοιμασία - Οργάνωση
 • Τεχνολογική Υποδομή (ταχύτητα διαδικτύου, Η/Υ, projector)  
 • Προβλήματα ΠΣΔ

Χρήση Τ/Δ σε e-επισκέψεις

By Nikos Anastasakis

Χρήση Τ/Δ σε e-επισκέψεις

 • 294