• Φυσική Στερεού - Δραστηριότητες

 • ΕΔΙΒΕΑ

  Παρουσίαση μεταπτυχιακού στην εξΑΕ

 • Χρήση Τ/Δ σε e-επισκέψεις

 • Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού με τo e-class

 • Σύνθεση

 • εξΑΕ

 • Μηχανική Ενέργεια

  Σχεδιο μαθήματος στην ενότητα Έργο σταθερής δύναμης" (Φυσική Α'Λυκείου)

 • Έργο σταθερής δύναμης

  Σχεδιο μαθήματος στην ενότητα Έργο σταθερής δύναμης" (Φυσική Α'Λυκείου)

 • Μηχανικό Έργο - Ενέργεια

  εισαγωγή από ppt

 • Διαγράμματα στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση

 • Διαγράμματα στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

 • deck

 • Ασκήσεις Επανάληψης

 • Σύνθετες Κινήσεις

 • Ιξώδες

 • Στάσιμα κύματα

 • Υδροστατική Πίεση

 • Ρευστά - Εξίσωση του Bernoulli

 • Γραμμικά αρμονικά κύματα

 • Ευθύγραμμη Ομαλά Μεταβαλλόμενη Κίνηση

 • Συνάντηση στην ΕΟΚ

 • Φθίνουσες Ταλαντώσεις

  Αμείωτη Ταλάντωση

 • Ταλαντώσεις

  Αμείωτη Ταλάντωση