• Φυσική απόσταση εκπαιδευτή - εκπαιδευόμενου

 • Ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό που ενεργοποιεί και εμπλέκει τον μαθητή

 • Εξατομικευμένη διδασκαλία (δεν αποκλείονται και ομαδικές συναντήσεις)

 • Ρόλοι:

  • Ο εκπαιδευτικός συμβουλεύει, καθοδηγεί, ενισχύει

  • Το υλικό διδάσκει

  • Ο μαθητής αλληλεπιδρά και αυτενεργεί  

Θεωρητικό Πλαίσιο

Βασικά χαρακτηριστικά

Ο σπουδαστής εμπλέκεται στην διαδικασία αλληλεπιδρώντας με το υλικό (π.χ εργαλεία web II)

 

Ο καθηγητής "μιλάει" μέσω του υλικού

 

Τον υλικό προκαλεί τον σπουδαστή να συζητήσει σιωπηλά με τον εαυτό του ώστε να κατανοήσει

To υλικό στην εξΑΕ

αλληλεπίδραση - "διάλογος"

To υλικό στην εξΑΕ

Το εκπαιδευτικό υλικό στην ασύγχρονη διαδικασία

 • Ξεκάθαρη στοχοθεσία
 • Σαφές, χωρίς να πλατειάζει.
 • "Πακετάκια"
 • Ελκυστικό
 • Πολυμέσα όπου χρειάζεται (όχι υπερβολή!), σε συνάφεια με το κείμενο
 • Έχει χρονικό ορισμό
 • Δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τον μαθητή
 • Άμεση, θετική ανατροφοδότηση, που κατευθύνει.

Μετασχηματισμός του Ε.Υ.
που υπάρχει

Τα μεγάλα κείμενα δεν προσφέρονται: "Κόψιμο" σε ενότητες

Ο μαθητής να αντιλαμβάνεται ότι του μιλούν: "Διαλογική" γλώσσα

Οι ψηφιακές "φωτοτυπίες" είναι παθητικές: Προσθήκη αλληλεπίδρασης (links, προσομοιώσεις, βιβλιοθήκες, video...)  

Δεν είμαστε παρόντες : Άμεση, ενισχυτική ανατροφοδότηση

Ορίζω μαθησιακούς στόχους, 

προσδοκώμενα, χρονική διάρκεια...

...με καθοδηγούν στο πως θα δομήσω

Συγκεντρώνω υλικό

 • Το χωρίζω σε μικρά κομμάτια
 • Φιλτράρω (τι δεν θα απωθήσει)
 • Συμπληρώνω αλληλεπιδράσεις (εικόνες, links κλπ)
 • Συμπληρώνω σχόλια
 • Ερωτήσεις, δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης, ανατροφοδότησης ....

'Αρα...

...στην πράξη

Title Text

Subtitle

Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού με τo e-class

By Nikos Anastasakis

Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού με τo e-class

 • 436