Att bestämma ekvationen för en trigonometrisk graf

Bestäm amplituden på grafen: \(a=\frac{1-(-3)}{2}=2\)

Bestäm grafens ekvation på formen \(y=a\sin b(x+c)+d\)

Bestäm förskjutningen i höjdled: \(d=\frac{1+(-3)}{2}=-1\)

Bestäm grafens ekvation på formen \(y=a\sin b(x+c)+d\)

Period 180°: \(b=\frac{360}{180}=2\)

Bestäm grafens ekvation på formen \(y=a\sin b(x+c)+d\)

180°

Förskjutning: 50° åt höger: \(c=-50°\)

Bestäm grafens ekvation på formen \(y=a\sin b(x+c)+d\)

180°

50°

Bestäm grafens ekvation på formen \(y=a\sin b(x+c)+d\)

180°

50°

\(a=2\), \(b=2\), \(c=-50°\) och \(d=-1\)

 \(y=2\sin 2(x-50°)-1\)

Ekvationen för trigonometriska grafer

By Nikodemus Karlsson

Ekvationen för trigonometriska grafer

  • 81
Loading comments...

More from Nikodemus Karlsson