• Fall med luftmotstånd

 • Kongruens och moduloräkning

  Det är resten som räknas

 • Ekvationen för trigonometriska grafer

 • Venndiagram

  Några operationer som kan göras på mängder och exempel på användning av dessa.

 • Laboration i NumPy och Matplotlib

  Uppgifter i kursen Matematik specialisering, januari 2020.

 • Kombinationer och permutationer

  Fyra falltyper

 • Atomer och spektrum

  Fy2

 • Ljud och hörsel

  Fysik 2

 • Förstaderivatan och grafen

  Ma3c

 • Deriveringsregler

  Gränsvärden, Ma3c Gy.

 • Gränsvärden

  Gränsvärden, Ma3c Gy.

 • Interferens i tunna skikt

  Interferens i tunna skikt, Fy2 Gy.

 • Talföljder

  Talföljder och serier som de tas upp i gymnasiekursen Matematik 5

 • Brytningslagen

  En genomgång om hur man kommer fram till Brytningslagen för vågrörelse. Tänkt som presentationsmaterial under lektion gymnasiefysiken.